Dr. Mercolas sidste nyt om svineinfluenza.

En læser ønsker mere dokumentation for Squalenets farlighed. Naturligvis ville det afgørende bevis kunne nås gennem en omfattende undersøgelse af golfkrigssoldaterne. Men det har USAs forsvarsministerium afslået - hvad der forekommer mistænkeligt. Her er links, der svært tyder på, at squalen er årsag til  golf-kriegssyndromet. Link 1 og Link2 og Link 3 og Link 4. Her er en dybtgående oversigt.

Men se engang på s. 84 i denne doktorafhandling: 2 frivillige amerikanere blev vaccineret med squalen. De blev begge meget syge. Faktisk har Ugeskrift for Læger lige antaget en artikel af mig om squalen - og heri henviser jeg til de 2 første links her.

Her er et af mange belæg for, Squalen forårsager leddegigt hos rotter og her (Universitetshospitalet, Karolinska Sjukhuset,  Stockholm).

US CDC and VHC Networks har erklæret, at 1-2% af de miltbrand/squalen-vaccinerede vil blive invalideret eller dø.
En læser kræver mere dokumentation for dette. Her er GAO Communication from 29. July 2007:
ss. 1-2: "Et lille antal personer kan opleve flere alvorlige (vaccinations) reaktioner, såsom nogle tjenestegørende der fik miltbrand og koppevacciner. Forsvarsministeriet gjorde disse vacciner obligatoriske i 1998 og 2002, hhv."
s. 3: "Nogle tjenestegørende, der fik disse vacciner, fik alvorlige reaktioner såsom migræne, hjerteproblemer, og starten af sygdomme, herunder diabetes og dissemineret sklerose. Siden da har de bivirkninger, der er forbundet med disse vacciner, givet anledning til bekymring hos medlemmer af kongressen mht. sikkerheden af nogle obligatoriske vaccinationer. Militæret suspenderede brugen af vaccine mod miltbrand i oktober 2004, som reaktion på en retskendelse, der udtrykte bekymring over den administrative proces, hvorved Food and Drug Administration (FDA) havde godkendt vaccinen til brug. Retten har siden ændret denne kendelse, der gjorde det muligt for militæret at begynde at tilbyde vaccine mod miltbrand på frivillig basis i april 2005. I oktober 2006, efter at retskendelsen var udløbet, meddelte forsvarsministeriet, at det har genoptaget obligatorisk vaccination af nogle medarbejdere. Som svar på 3 Kongresdirektiver etablerede forsvarsministeriet "Vaccine Health Care Centers" (VHC).
s.4 Tjenestemænd fra VHC Netværk og CDC skønner, at mellem 1 og 2 procent af vaccinerede personer kan opleve alvorlige bivirkninger, der kan resultere i invaliditet eller død.
Se også dette grundige arbejde af  Dr. Meryl Nas præsenteret d. 26. Juli 2007  på høringen i (Kongressens) House Committee on Veterans 'Affairs, Underudvalget for Sundhed. På ss.7-8 har hun en interessant kommentar.
Da Forsvarsministeriet indrømmer, at vaccinen mod miltbrand havde flere bivirkninger end de øvrige vacciner, må det derfor konkluderes, at antallet af alvorlige bivirkninger for squalen / miltbrandvaccine er større end 1-2%. 

27, Okt. 2oo9: Finland har netop nedgraderet svineinfluenza til "ikke farlig"

19. okt. 2009: Her mit indlæg om svineinfluenzavaccine i Ugeskrift for Læger samt min imødegåelse af ovl. Kåre Mølbak, SSI. Desværre har Ugeskriftet rodet rundt i linksene.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AFP 24 Aug. 2010: Mulig forbindelse mellem H1N1-vaccinationer og narcolepsi hos børn og unge.

EurActiv 5 Jan. 2009: Regeringer i hele Vesteuropa har udsalg af svineinfluenzavacciner til en billig pris, overvejende til Ukraine og Mexico, men også tilbage til leverandørerne, da efterspørgslen har været ringe. De mest aktive områder med influenzasmitte er Grækenland, Polen, Bulgarien, Serbien, Ukraine og Ural-regionen i Den Russiske Føderation,  sagde WHO i sin ugentlige pandemiopdatering. Ifølge det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og-kontrol (ECDC), er der registreret lidt over 1.700 dødelige tilfælde af H1N1 influenza  i EU og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) til dato. (Der er omkring 500 mio mennesker i dette område). Mindst 28 millioner mennesker, herunder mindst 218.000 gravide kvinder - er blevet vaccineret til dato i Europa med en af de tre centralt godkendte vacciner - uden alvorlige bivirkninger, erklærer EMEA. (Det er tydeligvis usandt, da der er åbenbare dødsfald forbundet med vaccinationene, og jeg har fået en personlig beretning om en lammet hånd og en øm, stærkt hævet arm 3 uger efter vaccination, se nedenfor).

Global Research 31 Dec. 2009: På initiativ af Dr. Wolfgang Wodarg, Flensburg, vil EU-Parlamentet åbne en undersøgelse af WHO's rolle i svineinfluenza-kampagnen. Det parlamentariske undersøgelsesudvalg vil undersøge spørgsmålet om "forfalsket pandemi", der blev erklæret af WHO i juni 2009 efter råd fra dens gruppe af akademiske eksperter, SAGE, der har mange medlemmer, der er påvist at have intense finansielle forbindelser til farmaceutiske giganter som GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, der nyder godt af produktion af influenzamedicin og uafprøvede H1N1 vacciner. De vil undersøge, hvilken indflydelse farmaindustrien har i skabelsen af en verdensomspændende kampagne mod den såkaldte H5N1 fugleinfluenza " og H1N1 svineinfluenza. Undersøgelsen vil blive givet "presserende" prioriteret i generalforsamlingen i parlamentet.

I sin officielle erklæring til udvalget kritiserede Wodarg  den indflydelse, farmaindustrien har på forskere og embedsmænd fra WHO og oplyste, at det har ført til en situation, hvor "millioner af raske mennesker unødigt udsættes for risiko for dårligt afprøvet vacciner," og det for en influenza-stamme, der er "langt mindre skadelig" end alle tidligere influenzaepidemier. Undersøgelsen vil også se på den rolle, som de to kritiske organer i Tyskland, som udsteder retningslinjer om pandemien, Paul-Ehrlich og Robert-Koch Institut spiller.

22.dec. 2009: DR Tekst-TV meddeler, at kun 381.000 af de indkøbte 3.1 million doser svineinfluenzavaccine er givet - dvs, 10%!!! Danskerne er ikke så lette at narre. Det er lettere for WHO og dens koncerner at snyde vore regeringer, der har underskrevet en forpligtelse til at købe en vis mængde vacciner, hver gang WHO bruger sit nye bagatelkriterium til at erklære en ny influenza-pandemi.

Aktuel influenza-aktivitet pr. 1. december 2009 iflg Statens Seruminstitut:
Forekomsten af influenza A (H1N1)v er markant faldende i alle regioner og udgør samlet 5,1 procent af alle henvendelser hos vagtlægerne. Der ses et tilsvarende fald i alle aldersgrupper; dog er forekomsten i aldersgruppen over 65 år uændret men fortsat meget lav. Samlet vurderes det, at epidemien er kulmineret.

29. Nov. 2009: Meldinger om svære bivirkninger til svineinfluenzavaccinationerne hober sig nu op og her.

Fox News 24 Nov: GlaxoSmithKline siger, den har rådet sundhedsmyndighederne i Canada til ikke at bruge en sending svineinfluenzavaccine af frygt for, at den kan udløse livstruende overfølsomhedsreaktioner. 

Jyllands-Posten 11.11.2009: "Det er bekymrende, at mange af medlemmerne i WHO's komitéer, underskriver sig selv med andre titler, selv om de rent faktisk repræsenterer medicinalindustrien." Wolf Dieter Ludwig, der er leder af lægemiddelkommissionen i den tyske lægeforening:  »Myndighederne er faldet for en kampagne fra medicinalvirksomhederne, som går ud på at tjene penge på en ikke-eksisterende trussel,« 

16.11.2009 The Globe and Mail (Canada) 2 Nov.2009: Hvorfor har WHO ændret sin definition af pandemi? Tidligere ville et "skift" i virus skulle ske, hvilket betyder en ny undertype af virus, for at en pandemi skulle erklæres. Men fra i år definerer WHO en pandemi som forekommende, når et dyreinfluenzavirus, som de fleste mennesker ingen immunitet har imod, erhverver evnen til at forårsage vedvarende kæder af menneske til menneske overførsel, som leder til samfunds-dækkende udbrud. Sådan et virus har potentiale til at spredes over hele verden og forårsage en pandemi. Dr. Peter Gross (lederartikel i British Medical Journal), siger, at den nye definition kan føre til falske alarmer, og at enhver mindre ændring, enhver mindre variation  kunne anses for en pandemi. Ja, indtil maj i år var det en forudsætning for en pandemi, at den  forårsagede mange alvorlige syge og døde personer (Tom Jefferson, Cochrane Institute). Skal vi have en pandemi hvert år? Er dette vanvid bare en generalprøve?  

16. November 2009: Hvorfor er tjenestemænd fanatiske panikmagere mht.  svineinfluenza-vaccinationer - og hvorfor er læger så griske? The Daily Mail 11 Nov. I Birmingham vil de 5,25 £, som praktiserende læger allerede får pr injektion, hæves til 7,88 £ pr person, hvis de vaccinerer mere end 90 procent af dem, der anses for at være i risikogruppen for sygdommen i deres område. Sir Liam Donaldson, Englands højeststående medicinske embedsmand (The Times 30 Oct.) "Ekstremister forsøger at afspore svineinfluenza-vaccinationerne." COBRA, regeringens nødsituations-udvalg d. 3. Juli: Ved slutningen af august, der kunne være 100,000 nye svineinfluenzatilfælde pr. dag i Storbritannien! Hvorfor fortalte de os, at massegrave ville være nødvendige, fordi kirkegårde og krematorier ikke kunne tage alle svineinfluenzaofrene?

13.11.2009: Pludselig er der dukket et nyt, hidtil ubrugt argument op hos SSI: Vaccinen er sikker, fordi den er afprøvet i 40 millioner tidligere vaccinationer! Det underlige er at den serbiske vice-isundhedsminister slynger nøjagtigt det samme tal ud. Hvem forsyner dem med det argument - og hvorfor? Jeg har mine bemærkninger dertil på denne artikel - markeret med rødt.  Hør så på denne video, hvad Dr, Sherri Tenpenny, "en USAs mest respekterede, indsigtsfuldeste og fremtrædende læger mht. virkningen af vacciner på helbredet",  har at sige om injiceret thiomersal og squalen (shark oil) - fra 8 min. Mere her."
Mest forunderligt: EMEA fortæller, at GlaxoSmithKline allerede 2. febr. 2007 -  længe før nogen tænkte på A influenza - ansøgte om markedsføring af Pandemrix.

13.11.2009. Den mærkelige statistik fra Läkemedelsverket har en forklaring: Her er en hemmeligstemplet  kontrakt mellem det Franske Økonomiministerium og adskillige vaccineleverandører. Den røde liste om svineinfluenzavaccine er aftalen med GlaxoSmithKline (Pandemrix vaccine). Annexe D punkt g) forbyder information til offentligheden om  resulterne af overvågningen af vaccinationskampagnen !!
I DR Tekst TV har jeg set en svensk embedsmand indrømme denne hemmelige aftale, der åbenbart gælder alle GSK-kunder - bekræftet her.

Her er en oversættelse af den hemmelige aftale:

STRENGT FORTROLIGT

APPENDIKS D - KOMMUNIKATION
1. FORTROLIGE OPLYSNINGER
1,1 RØD LISTE
Følgende oplysninger om transaktionerne er underlagt tavshedspligt:
a) Alle tekster i dokumentet og dets bilag med undtagelse af elementerne i den grønne liste i punkt 1.2.b. b) b) Prisen per dosis.
c) I modsætning til standardbeskrivelsen, prisen pr. komponent.
d) Vaccinens karakteristika (Ny H1N1-vaccine med adjuvans).
e) Enhver detalje eller henvisning til aftaler mellem GSK og tredjepart.
f) Alle oplysninger om udviklingsplanen, herunder foreløbige eller endelige resultater af kliniske forsøg,
inden de frigives af GSK.
g) Eventuelle oplysninger om lægemiddelovervågning (med garanti for, at dette ikke griber ind i de rettigheder og forpligtelser, som de kompetente myndigheder har i udførelsen af deres juridiske forpligtelser).
h) Principperne for fremstilling af vaccine (Ændring i produktionen baseret på anbefaling og fra OMS og klient landenes stemme).
 
13.11.2009:
Netop nu angiver Läkemedelsverket ca. 1.500 (ca. 600 + ca. 900) anmeldte vaccinationsbivirkninger efter 2.1 Mio. leverede doser - intet om antal givne doser - samt 8 dødsfald i Sverige. Underlig statistik: Drejer det sig om 1493 eller 1511? Sådan plejer man ikke at angive statistik. Dette smager af fiktive tal.

12. nov. 2009: Jyllands-Postens interview med mig. Hvad der især slår mig, er  det enorme antal af kommentarer, der er enige i min skepsis over den squalen/thiomersal-holdige for Pandemrix-vaccinen. Dette støttes af, at der p.t. er omkring  12.00O artikelbesøg på denne blogs svineinfluenzaartikler pr dag (tysk, engelsk, dansk). Jeg tager dette som udtryk for,at de ansvarlige myndigheder har forsømt deres oplysningspligt mht. den tvivl, der faktifsk  findes omkring svineinfluenzavaccinens skadevirkninger. Jeg finder det dybt udemokratisk og uetisk, at man ikke vil give danskerne mulighed for et reelt valg mht. at lade sig vaccinere mod alle tiders mildeste influenza. Skulle den blive farligere, skyldes det selve massevaccinationerne og modstandsdygtige mutationer, som vaccinen næppe virker på. I forvejen virker influenzavaccinationer generelt kun i 25% (se 6. nov.)

10. Nov. 2009: Småbrukaren/Halland/Serige pr. 4 Nov: "På et plejehjem døde, 2 gamle mennesker  om natten, efter at de var blevet vaccineret (mod svineinfluenza). Det blev derfor besluttet at udskyde svineinfluenzavaccination  i ældreomsorgen i kommunen. Personalet var af den opfattelse, at begge de ældre, som døde, ikke var særligt syge - men at deres dødsfald skal sættes i forbindelse med deres vaccinationer. Havde de været døende, ville de ikke være blevet vaccineret, siger den person, der gav oplysningerne. Jeg spekulerer på, om der er mere personale inden ældreplejen, som har gjort de samme erfaringer. Personalet på plejehjemmet blev bedt om at tie om hændelsen." Rune Lanestrand. D. 9. november har svenske bloggere meldt om 12 dødsfald i forbindelse med svineinfluenza vaccinationer (The Flu Case) - men rygter gøre tallet meget højere. Alle officielle oplysninger er blevet hermetisk tilbageholdt siden 24. Oktober. 

10. nov.: Independent ie. 26 Oct. 2009 og CTVNewsca.   Stor ikke-publiceret kanadisk undersøgelse, der er under nærmere studium (peer-review) viser, at influenzavaccinerede personer sidste år har dobbelt så stor risiko som ikke-vaccinerede for at få - svineinfluenza. Dr. Ethan Rubinstein, Manitoba University siger god for undersøgelsen. Derfor har Canadas regering suspenderet vaccinaation af alle under 65 år! Se også mit indlæg af 6. nov. nedenfor.

Svineinfluenza-smittede-dk-uge-449. nov.: Graf fra Statens Serumintitut, sidste kolonne er for uge 44 - dens top svarer til 100 Influenza A(H1N1)v, dvs. offentliggjorte "svineinfluenza"- smittede danskere. I alt opgives 934 danskere at have været smittet ud af en befolkning på 5.551.800.

Men her er Seruminstituttets Metode til diagnose af svineinfluenza:  Sygdomsforekomsten måles ved, at cirka 120 praktiserende læger hver uge sender data i influenzasæsonen, dvs. fra uge 40 om efteråret til uge 20 om foråret.
Lægerne indberetter antal patienter med influenzalignende sygdom og det totale antal patienter, de har set i deres konsultation. Diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer uden hjælp af laboratorieundersøgelse.….og rapporteres også til WHO.
Dvs. kun 2-17% har svineinfluenza, idet SSI angiver grafen som udtryk for influenzaaktiviteten i Danmark.
SÅDAN UNDERBYGGES SVINEINFLUENZASVINDELEN. 

8. nov. 2009:Jyllands-Posten: Eksperterne erkender, at vi slet ikke kender de langsigtede bivirkninger ved vaccinen, men risikoen ved ikke at lade sig vaccinere for især syge mennesker og gravide er formentlig endnu større, siger Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, der selv ikke vil lade sig vaccinere - og ikke desto mindre anbefaler udsatte grupper. Medicinalbranchen er hunderæd for erstatningssager, som kan koste selskaberne enorme summer. Derfor er det naturligt, at producenterne har krævet en ansvarsfraskrivelse vedrørende influenzavaccinen. Danmark fik tre dage til at skrive under på aftalen med GlaxoSmithKline om levering af vacciner, og Danmark må betale 10 mio. kr. om året for bare at få en plads i køen til køb af vaccinerne. Bedre sent end aldrig. Jeg sendte materiale til og talte med JP d. 25. august om farerne ved denne vaccine.

6. nov. 2009.  Københavns Universitetsavis 21. nov. 2008. Prof. Ole J. Bjerrum: Iflg. en VaccineForum undersøgelse for Forbrugerrådet virker sæsoninfluenzavaccination kun i 25% af tilfældene - og holder i gennemsnit kun medarbejdere 1 1/2 time mindre væk fra arbejdet pr influenzasæson. De 2 redaktionsmedarbejdere, der i 2008 lod sig vaccinere, fik 1 uge senere influenza. Det timedes også mig, den eneste gang, jeg er vaccineret mod influenza.

 4. Nov. 2009 Ukraine RIANovosti: I alt 81 mennesker er døde af influenza-lignende sygdomme i Ukraine, meddeler landets øverste sundheds-læge Oleksandr Bilovol onsdag. Over 478.000 mennesker er blevet syge, 81 døde. "Han sagde, at 14 bekræftede svineinfluenzatilfælde er blevet registreret i landet, og tre af dem har været fatale. Så dette er tydeligvis ikke en svineinfluenzaepidemi. Og dødstallet er ikke skræmmende i sammenligning med sæsonbestemt influenza.
Jeg har modtaget en mail fra en USA-blog, hvis adresselinks ikke virker. Skribenten råder  mig til at købe al den Tamiflu jeg kan få fat i ( virker ikke på sæsoninfluenza) - og han skriver, at der er en frygtelig mangel på vaccine og Tamiflu!!!Mærkeligt nok afholdt Council on Foreign Relations symposium den 16. Okt 2009 et symposium for at udstikke regeringens politik mod svineinfluenza og modviljen hos flertallet af amerikanerne mod at få blive vaccineret. Her foreslog en Washington-professor med et dansk navn og accent, Lone Simonsen, at foregøgle vaccineknaphed- og så vil folk stå i kø til vaccinationer - som tidligere prøvet. Hele referatet af symposiet her. Vaccinemodstandere kaldes ekstremister i en uhellig Hitler-Stalin-pagt!

4. November 2009: Den svenske svineinfluenzavaccinationskampagne. Efter den sidste rapport i  Dagens Nyheter  d. 24. okt.  om 190 anmeldte (+ sikkert mange uanmeldte) alvorlige akutte vaccinationsbivirkninger, beskrivelsen af en svensk sygeplejerskes og hendes kollegers lidelser, og 4 vaccinationsdødsfald og  Aftonbladets erklæring om, at vaccinen kan være for stærk - har jeg ikke fundet nogenyderligere meddelelser fra svenske myndigheder om vaccinationsbivirkninger - selv om der er rygter om flere dødsfald i den igangværende kampagne.

24. Okt. 2009: Kun 2-17% af influenza-lignende sygdomme er svineinfluenza. Finland har nedgraderet svineinfluenza til ikke farlig, mens Sverige har lanceret massevaccinationer med ubehagelige bivirkninger. Obama proklamerer en svineinfluenza-undtagelsestilstand, som er baseret på et helt forkert numerisk grundlag - idet USA stoppede identifikation af svineinfluenzatilfælde i juli - klassificerer blot enhver forkølelses-sygdom som svineinfluenza.

18 Oct. 2009: Hvad ellers er der i svineinfluenzavaccinen?  Se engang på denne NBC-video (5:45 min) chippen i spidsen af kanylen.Som vist kan den bruges til at ændre dyrs (og menneskers) adfærd. Er det grunden til, at den Nye Verdensordens (se videoer i denne blogs højre margin)  er så forhippede på at få os vaccineret?

17 Oct. 2009: Iflg. MMnews og "Der Spiegel" og "Die Welt": Den tyske regering og Paul-Ehrlich-Instituttet, der dekreterede GSK svineinfluenza vaccine med squalen og thiomersal til den tyske befolkning, har nu bestilt Baxters vaccine uden squalen og thiomersal til sig selv - ikke til folket!

13 Oct. 2009: The Local - Germany's News in English: A/H1N1 influenza vaccinen, der skal gives til soldater, vil hverken indeholde et kontroversielt forstærkende tilsætningsstof (squalen), eller konserveringsmidlet kviksølv, som begge findes i vaccinen til den brede offentlighed. Formanden for Tysklands Børnelægeforening (BVKJ), Wolfram Hartmann, fortalte Westfalen-Blatt, at vaccinerudvalget ved Robert Koch-instituttet i Berlin havde reageret med forundring over Bundeswehr's "sololøb." Han opfordrede til, at børn i alderen seks måneder til seks år også skal have additiv-frievaccinationer.

1. okt. 2009: The deadly 2 wave of swine flu. Scaremongering or sequel of vaccination

6. sept. 2009: WHO - og nu også EU - indstillede optællingen af svineinfluenzatilfælde og påstår herefter blot, at alt hvad der ligner influenza, såsom den sædvanlige sæsoninfluenza, forkølelse, sædvanlige lungebetændelser osv. er svineinfluenza. Årsag: Skuffende få tilfælde af verificeret svineinfluenza - kun 46.000 i EU pr. 1. sept.

31. aug. 2009: Den svineinfluenza-vaccine, der vil blive anvendt i EU er GlaxoSmithKlines Pandemrix. Den indeholder 1 million gange mere squalen end den miltbrand-vaccine, som bevirkede golfkrigssyndromet

9. august 2009:
I DENNE ARTIKEL KAN MAN SE, HVORDAN MAN KAN UNDGÅ  SQUALENE GOLF-KRIGSSYNDROMET.

21 juni 2009: USA  tillader ikke undtagelser fra obligatoriske vaccinationer. Skift ordet miltbrandvaccine ud med influenzavaccine og se din egne mulige lidelser (video). Squalen er i begge utilstrækkeligt testede vacciner. Her er en ildevarslende erklæring fra Chicago Tribune d. 25 apr. 2009: "Baxter har patenteret teknologi, som gør det muligt for selskabet at udvikle svineinfluenza-vacciner på halvdelen af den tid, det normalt tager - omkring 13 uger i stedet for 26." Husk, at det var Baxter, som for nylig leverede sæsonbestemt influenzavaccine til 18 lande med dødelige fugleinfluenza - opdaget ved en tilfældighed.

Men den Nye Verdensordens propagandistiske skrækkampagne tager til: The Independent 21. Juni 2009: Storbritanniens Sundhedsministerium meddeler atter, at 40% af befolkningen kan blive angrebet - og koste den globale økonomi 2.5 billioner dollars - selv on hidtil kun 400 briter har fået sygdommen!!

Global Research 13 June: Det ser ud, som regeringer verden over enten vil påtvinge offentligheden disse vaccinationer eller iværksætte en massiv propagandakampagne for at narre dig til at underkaste dig en indsprøjtning. Hvis de forsøger at påtvinge dig disse uafprøvede og hovedsageligt eksperimenterende vaccinationer, citer så Nürnberg-kodekset, hvor det hedder: "Det frivillige samtykke fra det enkelte menneske er vigtig. Ingen eksperimentel vaccine bør udføres, hvor der på forhånd er en grund til at tro at dødsfald eller invaliderende skade vil ske", undtagen måske i de eksperimenter, hvor de eksperimentelle læger (og vore politikere) også tjener som patienter. Kontroller, at de ikke slipper med en saltvandsindsprøjtning.

Associated Press 16 June  2009
Skoler (i USA) får besked om, at de måske bliver omdannet til vaccinationsklinikker. Health and Human Services Secretary (sundhedsminister), Kathleen Sebelius, sagde tirsdag, at hun opfordrer skoleledere rundt om i landet at tilbringe sommeren med at forberede sig på denne mulighed. Der er ikke er truffet beslutning  endnu om, hvorvidt og hvordan man skal vaccinere millioner af amerikanere mod den nye influenzastamme, som Verdenssundhedsorganisationen i sidste uge formelt udnævnte til en pandemi. Det betyder, at den nu er i omløb verden over. Men USA  hælder penge i udviklingen af en vaccine, i forventning om at give i det mindste nogle folk indsprøjtningerne.
Squalene-from-xtal-3D-vdW-A
Pas På!
WHO har erklæret svineinfluenza- (N1H1)pandemi. Dette vil troligt indebære statslige krav om massevaccinationer af alle under straf for ikke at overholde forpligtelsen. Influenzavaccine indeholder squalen-olie som hjælpestof.

Micropaleontolog Dr. Viera Scheibner har udført forskning i de negative virkninger af hjælpestoffer i vacciner og skrev: Squalen har “bidraget til den kaskade af reaktioner , der kaldes" Golfkrigssyndromet: (Soldater-udviklet) leddegigt, fibromyalgi, lymfeknudesvulst, udslæt, lysfølsomme udslæt, kronisk træthed, kronisk hovedpine, unormal kropshårtab, manglende heling af hudlæsioner, aphter-sår, svimmelhed, svaghed, hukommelsestab, krampeanfald, humørsvingning, neuropsykiatriske problemer, underfunktion af skjoldbruskkirtlen, blodmangel, forhøjet sænkningsreaktion, systemisk lupus erythematosus, dissemineret sklerose, den dødelige amyotrofiske lateralsklerose, Raynaud's fænomen (blodmangel i fingre og tæer),Sjögren's syndrom (tørre øjne og slimhinder – kan sløre synet), kronisk diarré, nattesved og let feber." 

Wikipedia  En undersøgelse, der forbinder squalen som eksperimentelt vaccinehjælpestof med personer med kliniske tegn på Golfkrigssyndromet, blev offentliggjort i 2002. En amerikansk dommer afgjorde , at der var god grund til at tro, den var skadelig, og han beordrede Pentagon til at holde op med at bruge det i oktober 2004.

Noget ejendommeligt sker: Bilderbergmødet i maj ønskede at udnævne WHO som Sundhedsministerium under FNs verdensregering. Nu finder et hidtil uset fupnummer sted: En ikke-eksisterende risiko for pandemisk influenza er ved at blive blæst op – ude af alle proportioner - af WHO – og uden at der gribes til forholdsregler overhovedet! Spiller denne Nye Verdensordensorganisation med et blakket ry (dens første direktør var Brock Chisholm, der var første direktør for World Federation for Mental Hygiene, der har nedbrudt vor kultur) sit trumfkort ud? Skeler den til andre løgnesucceser som den selvskabte terrorisme, den selvskabte  finanskrise,  den enorme  klimaløgns  store succes og slutter derpå, at man opnår virkeligt store resultater i retning af verdensregering og indtægter ved løgnagtige skræmmekampagner? 

Swineflu_virus

WHO erklærer den første pandemi i 21. århundrede 
Reuters 11 juni 2009: World Health Organization har erklæret den første influenzapanpidemi i det 21. århundrede i torsdags.
Men WHO pålagde inegn indskrænkninger i rejseaktivitet eller kontakt mellem mennesker.

"At gå over til den pandemiske fase seks plan betyder ikke, at vi vil se en stigning i antallet af dødsfald eller meget svære tilfælde. WHO anbefalede farmaproducenterne at fortsætte med at producere sæsonbestemt influenzavaccine til den nordlige halvkugles næste vinter i de næste to uger. Hvert år dræber normal influenza  op mod 500.000 mennesker og inficerer millioner.
The Times 11 June 2009: Indtil videre har det forårsaget relativt milde, forkølelses-lignende symptomer med hovedpine og opkastning, med kun 141 dødsfald blandt 27.737 tilfælde i 74 lande verden over siden marts, I Storbritannien er antallet af bekræftede tilfælde steget støt til 797, med omkring 40 nye tilfælde om dagen. Deutsche Welle 11 June, 2009: FN's generalsekretær, Ban Ki-moon: “Vores bedste svar er en virksom demonstration af global solidaritet."

Pigs.jpgDenne pandemi er et fupnummer
Den EU-sponsorerede  Blogactiv d 05/06/200909 citerer Washington Post af 27. april, 2009 (nu fjernet fra nettet): " Hvis man skræmmer folk, vil  de  lytte mere.”  
Bloggen tilføjer: “Svineinfluenza har været i overskrifterne næsten to uger. Mediefuppet er ikke i rimeligt forhold til den reelle trussel. Det kan være en god underholdning som cirkus i det antikke Rom og et redskab til at henlede det gemene folks fokus på trivialiteter.”

Følgende er fra en artikel af Stephen Lendman 10 juni 2009 i Global Research
Den industristyrede US Food and Drug Administration (FDA) forhaster sig som bekendt med at sende utilstrækkeligt testede mediciner ud på markedet, og sætter derved spørgsmålstegn ved deres virkning og sikkerhed, og gør dem, der bruger dem, til forsøgskaniner. Det omfatter alle, hvis en massevaccination beordres på den blotte påstand om en offentlig nødsituation - ingen beviser kræves.
Hvis massevaccinationer beordres, kan millioner af amerikanere spørge: Hvorfor har I forsætligt og skadeligt ødelagt mit helbred?

MassvacFarlige bivirkninger til influenzavaccinationer skyldes vaccinehjælpestoffet squalen
Imunolog Dr. Pamela Asa erkendte som den første, at autoimmune sygdomme, der viser sig hos soldater, også forekommer i laboratoriedyr, der får injiceret squalen-olie hjælpestof.

Ifølge Matsumoto, er i dag "squalen hjælpestoffer en vigtig ingrediens i en helt ny generation af vacciner til massevaccination over hele verden. Squalen er ikke kun et molekyle, der findes i et knæ eller en albue - det  findes i hele nervesystemet og hjernen. "Når det injiceres i kroppen, angriber immunsystemet det som en fjende, der skal udryddes. At spise og fordøje squalen er ikke et problem. Men når det indsprøjtes, programmerer det immunsystemet til at angribe det, hvilket kan producere selvstændige destruktive krydsreaktioner over for de samme molekyle på de steder, hvor det forekommer naturligt i kroppen - og hvor det er afgørende for sundheden i nervesystemet. "
Når selvødelæggelsen begynder, kan den ikke stoppes
, idet kroppen bliver ved med at danne molekylet, som immunsystemet nu er trænet til at angribe og ødelægge.

Matsumoto siger "squalen er en slags udløser af (et) reelt biologisk våben," hvad sovjetiske forskere kaldte en "biologisk tidsindstillet bombe!" Han og Dr. Pam Asa konkluderer, at" oliehjælpestoffer er de mest lumske kemiske våben, der nogensinde er udtænkt, "herunder dem med squalen , som igangsætter kronisk, uforudsigelig og invaliderende GULF-WAR-SYNDROME-740740sygdom.  At bruge squalen i vacciner er aparte og kriminelt.

Gary Matsumoto er en prisbelønnet opsøgende journalist i New York. Hans 2004 bog "Vaccine A: Det Hemmelig Regeringseksperiment, som Dræber vore Soldater og hvorfor Soldaterne kun Er de Første Ofre" satte skarpe spørgsmål ved Institute of Medicines resultater og Pentagon's benægtelse af Golfkrigssyndromet.

Da han undersøgte den dunkle vaccinationsudvikling, opdagede han, at  amerikanske militærlæger og forskere gennemførte hemmelige medicinske eksperimenter på de amerikanske borgere under overtrædelse af Nürnberg-kodeksen og den grundlæggende medicinske etik.

I følge Matsumoto, har Pentagon overtrådt Nürnberg-reglerne, forrådt tropperne, og den grundlæggende pligt for militære og civile ledere til at beskytte dem. Mindst siden 1987 har biokrigsførselen  overtrumfet velfærden hos titusinder af soldater og brugt dem som menneskelige forsøgskaniner for vaccinering med eksperimenterende ikke-tilladte miltbrandvacciner, der indeholder squalen som gives ufrivilligt uden offentliggørelse af dens skadelige virkninger for menneskers sundhed. Matsumoto skrev:
Skewed"De uetiske eksperimenter, der er beskrevet i denne bog fortsætter stadig, med ringe udsigt til at blive selv-begrænsende, fordi de er blevet beskyttet mod kontrol og ansvar over for offentligheden af de nationale sikkerhedsinteresser."

Anden forskning viser, at squalen er den eksperimentelle miltbrandvaccineingrediens, som forårsagede katastrofale autoimmune sygdomme og død for mange Golfkrigenveteraner fra USA, Storbritannien og Australien, men det er fortsat i brug i dag.

"Der er nu data i mere end to dusin peer-reviewed videnskabelige afhandlinger, fra ti forskellige laboratorier i USA, Europa, Asien og Australien, der dokumenterer, at squalen-baserede hjælpestoffer kan foranledige autoimmune sygdomme hos dyr … observeret i mus, rotter, marsvin, og kaniner.
Matsumotos bog indeholder en række tilfældestudier af soldater, der plages af en eller flere af ovennævnte syndromer, deres ødelæggende virkninger, og den aparte amerikanske regerings reaktion - ikke at anerkende deres eksistens eller en forbindelse mellem dem og anvendte vacciner. Den benægter også virkningerne af andre giftige udsættelser (så som svækket uran) samt tilbageholder meningsfulde behandlinger eller protokoller. 

Penge frem for andres helbred
Ifølge Matsumoto: "Forskere i USA er nu bogstaveligt investeret i squalen.
Foruroligende nok indeholder mange af de mest avancerede vacciner, der i øjeblikket er under udvikling af NIH og dets corporate partnere, squalen i en  eller en anden form. Der er squalen i prototypen af rekombinante vacciner mod hiv, malaria, herpes, influenza (herunder svinestammen), cytomegalovirus og humant papillomvirus. "Nogle af disse" er beregnet til masseimmunisering i resten af verden, og den mulighed bør forskrække alle nok til at afvise ethvert pålæg eller en læges recept til at tage dem."

DirtyMedicineKommentar
Nu har WHO-fuppet til formål at fremprovokere massehysteri over en ikke eksisterende trussel mod menneskeheden: Svineinfluenza, en langt mildere A influenza end sæsonbestemt influenza. En sådan politisk skabt svindel vil være forbundet med obligatorisk massevaccination uden nogen medicinsk grund - men pga. de enorme gevinster til den nye verdensordens selskaber og deres "forskere" - samt af global-politiske grunde.

Vaccinen indebærer en risiko for meget alvorlige komplikationer.
1. Først husker vi Bayers bevidste salg af aids-virus-besmittede produkter til blødere og 2. i år Baxter's forsætlige forurening af sæsonbestemt influenzavaccine med dødeligt fugleinfluenza-virus.
Men der er også et meget alvorligt problem med vaccinens hjælpestof: olien squalen, som siges at have forårsaget "Golfkrigssyndromet".
Er der en forbindelse til den illuministiske og indbildske verdenselites affolkningsprogram i deres stræben efter deres egen luciferiske "guddommelighed"?

Her er et uddrag af hvad jeg skrev d. den 18 januar, 2009: I 1990erne har FNs World Health Organization iværksat en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder i Nicaragua, Mexico og Filippinerne i alderen mellem 15 og 45 år, angiveligt mod stivkrampe. Vaccinen blev nægtet til mænd eller drenge!
Det blev afsløret af en katolsk organisation, at stivkrampevaccinen indeholdt humant choriogonadotropin eller hCG, et naturligt hormon, som når det kombineres med et stivkrampetoxoid-hjælpestof, stimulerer destruktive antistoffer, der gør en kvinde ude af stand til at gennemføre en graviditet. Ingen af de kvinder, som blev vaccineret, fik besked derom. Senere kom det ud, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller Befolkningsrådet, Verdensbanken (huser CGIAR - en Rockefelller landbrugskontrol-organsation),  og USA's National Institutes of Health havde været involveret. Hertil kommer, at Norges regering, som er vært for Svalbard Dommedagsfrøbanken, donerede $ 41 millioner til at udvikle den særlige forfejlede stivkrampevaccine.
Global Research 11 June 2009
: "En samlet befolkning på 250-300 millioner mennesker, et fald på 95%  fra det nuværende niveau, ville være ideel."- Ted Turner (CFRer, grundlægger af CNN til Audubon Magazine, 1996).

Motiver til denne pandemifup
Behøver jeg at gentage, at bilderbergere og CFRs  som de tidligere amerikanske forsvarsministre Donald Rumsfeld og George Shultz har aktier i det Tamiflu-producerende selskab, Gilead, og sidder i dets bestyrelse, Rumsfeld endog som formand 1997-2001? De har nu et alvorlig problem: Den sæsonbetingede H1N1 er muteret til en  form, som er modstandsdygtig  over for Tamiflu, men stadig er modtagelig for Relenza (Glaxo-Smith– Kline)-alternativet. Så for disse grådige Nye Verdensordenscharlataner er det afgørende at fuppe en svineinfluenzapandemi frem - og salget ryger nu i vejret. For svineinfluenzaviruset er modtageligt for Tamiflu!
WHO vil nu anbefale, at farmaceutiske virksomheder laver svineinfluenza-vaccine. Den amerikanske regering har allerede øget tilgængeligheden af influenza-bekæmpelsesmedicin og afsat $ 1 milliard til at udvikle en ny svineinfluenza-vaccine.  Der er store penge i dette - og store muligheder for at fremme WHO til at blive sundhedsministerium i Den Nye Verdensordens FN-regering!

The Council on Foreign Relations 12 June 2009: "Hvad der nu forekommer, er en større følelse af uopsættelighed for den farmaceutiske industri," siger CFR Senior Fellow. Landene vil sikre køb af vaccinen, hvis den er tilgængelig, og WHO og Verdensbanken vil garantere for køb til de fattigste lande i verden."The Irish Times 13 June 2009: "Det vil koste  €80 millioner at købe en vaccine mod svineinfluenza. 
Det har længe været ventet
, at WHO vil erklære svineinfluenza for en grad 6 pandemi!!"  

Tør du lade dig vaccinere mod et harmløst influenzavirus - langt mindre skadelig end sæsonbestemt influenza - af penge– og magtgriske Nye Verdensordenspsykopater?