Opdateret oversigt over svineinfluenzavaccination her. 

Grædende-dreng-vaccineres

Resumé Artiklen viser en kendsgerning, som alle bør vide: Der er 1 million gange mere squalen i GlaxoSmithKlines vaccine til EU, Pandemrix, end der var i den vaccine mod miltbrand, som uden tvivl bidrager til at gøre 25% af 697,000 soldater syge (Golfkrigssyndromet – GWS), som deltog i Golfkrigen 1990-1991– og det, hvadenten de var udstationeret i golfregionen eller slet ikke kom til Golfen. Radioaktiv stråling har nok spillet en rolle – men forklarer ikke, hvorfor det hjemmeblevne, vaccinerede personale blev lige så sygt af autoimmunsygdomme som de udstationerede i Golfen. Ej heller, hvorfor “frivillige” israelske soldater fik GWS efter vaccination med US- og israelsk miltbrandvaccine, eller hvorfor  2 frivillige squalenvaccinerede amerikanere fik GWS. Squalens rolle mht. at forårsage GWS sygdomme tilsløres. Se, hvad risikoen kan være på denne Discovery video. Der vises miltbrandvaccination med squalen. Jeg har tidligere skrevet om svineinfluenzavaccine her og her og her samt på Global Research. Men WHO har også i sæsoninfluenzavaccine tilladt en lige så høj squalenkoncentration! Samtidig melder
The European Congress of Endocrinology 2008 om en foruroligende stigning i antallet af autoimmunsygdomme i den vestlige verden. Squalenbetinget?

Valget af vacciner, som med stor sandsynlighed udgør en risiko for  squalenbetinget Golfkrigssyndrom - samt tiomersalrisiko for  autisme hos børn (Robert F. Kennedy Jr.) og nervecellebeskadigelse hos fostre og børn - såvel som for Guillan-Barré syndromet,  video 1 og video 2, er uforståeligt, da der er et alternativ med næsevaccination med AstraZeneca´s MedImmune. Den råder jeg til at forlange, hvis man bliver tvunget til at tage en vaccination.

Gulf-war-syndrome 4Nu vil jeg henlede opmærksomheden på den videre udvikling omkring vaccinen med squalen mod miltbrand
Gulf War Vets Home Page 16 Oct. 2006: "Pentagons obligatoriske miltbrandvaccine-program blev standset i oktober 2004, hvor Washington DCs forbundsdommer, Emmet Sullivan, stævnede FDA for ikke at følge FDA licensreglerne. Han udstedte et varigt påbud, der pålagde Forsvarsministeriet at ophøre med at give den eksperimentelle vaccine mod miltbrand til militært personel, uden dets frivillige, informerede samtykke. I december 2005 udstedte FDA en ny endelig kendelse, der erklærede vaccinen sikker og effektiv, men som undlod at fremlægge beviser for, at vaccinen var effektiv mht. indånding af miltbrandsvåben og som undlod at tage stilling til offentliggjorte forskningsresultater og 5.000 bivirkningsrapporter, som FDA havde  modtaget, og som viser, at vaccinen mod miltbrand forårsager alvorlige sundhedsproblemer."
 
I 2007 udkom en Government Accountability Office rapport, der blev offentliggjort angående det militære Vaccine Sundhedscenter (VHC), som blev dannet i 2001 for at tage sig af tilskadekomne efter vaccinationen mod miltbrand. De har behandlet 2.400 syge soldater. Hos langt de fleste  udvikler sygdommen sig i nær tilslutning til miltbrandvaccinationer.
GAO gør det klart, at de eneste vaccinereaktioner, der bedømtes til denne rapport kom fra miltbrandvaccinen.

GAO rapporten siger, at VHC arbejder sammen med det militære Vaccine Agentury (MILVAX) om forskning af bivirkninger - men ingen undersøgelser er blevet rapporteret i den medicinske litteratur. VHC forventede tilsyneladende, at vaccine-tilskadekomne soldater ville ankomme til Landstuhl   fra Irak og Afghanistan i tilstrækkeligt antal til at berettige en klinik.
½
Jeg (Meryl Nass) har hørt fra syge soldater, at flere procent af deres enheder af lægelige grunde blev sendt hjem før de var i kamp overhovedet - på grund af hjerteanfald, mave-tarmsygdomme, og pludselig udvikling af autoimmune lidelser.

Nu viste det sig i 2007, at “frivillige” israelske soldater også blev invaliderede af US and israelsk miltbrandvaccine – uden tilsyneladende at have været udsat for stråling. “De vaccinerede (tilsyneladende ikke de uvaccinerede) soldater lider af åndedræts- og hudproblemer og af vanskeligheder med dagligdags funktioner. Indtil 2005 afslog ca halvdelen af U.S.- soldaterne at lade sig vaccinere med denne substans af frygt for eftervirkninger.”  Daily Mail 27. Aug. 27, 2009  rapporter om 4 nye britiske tilfælde med Golfkrigssyndrom efter en række vaccinationer.

Meryl-nassDr. Meryl Nass' vidnesbyrd  til Kongressens House Veterans Affairs´ Sundhedsunderudvalg 26. Juli 2007
"Jeg praktiserer intern medicin i Maine, har en baggrund med miltbrand- og biologisk krigsførelse, og leder en specialklinik for patienter med multisymptom-sygdomme som golfkrigssyndrom, sygdomme, der er forårsaget af vaccine mod miltbrand, fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.

De, der har golfkrigssyndrom eller sygdomme efter vaccine mod miltbrand har sædvanligvis hjerteskærende sygehistorier. De fleste blev invaliderede i 20'erne til 40'erne med en kombination af fysiske funktionshæmninger, hukommelsesproblemer og ofte psykiatriske lidelser. De har 10 til 15 diagnoser hver i gennemsnit.
For det første kan vaccine mod miltbrand forårsage en bred vifte af lidelser, men afstedkommer mest almindeligt et syndrom, som klinisk ikke kan skelnes fra golfkrigssyndromet. Mange undersøgelser har vist, at den var en bidragyder, men bestemt ikke den eneste bidragyder, til Golfkrigssygdommene.

Data fra det militære Defense Medical Surveillance System har vist, at vaccinerede tjenestegørende har markant forhøjede antal af hjerteanfald, flere kræftformer, astma, sukkersyge, Crohns sygdom, psykoser, depression og blodpropper, sammenlignet med førvaccinationstallene.

En rapport i sidste måned fra U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) indstævnede CDCs og der militære Vaccine Healthcare Centers (VHC) embedsmænd, der sagde, 1 til 2% af miltbrandvaccine-modtagere kan opleve potentielt invaliderende bivirkninger eller døden. Den Assisterende forsvarsminister for Helbredsanliggender var enig med rapporten. Se hele CAO Meddelelsen her - især siderne 1-4.

Centers_for_Disease_Contr_451d0f404625bCenters for Disease Control har udført en prøverække med miltbrand-vaccine på 1500 civile siden 2002. Over 100 bivirkningsrapporter er indgivet til FDA om forsøgspersonerne, men ingen foreløbige data er blevet frigivet til offentligheden, og efterforskerne har besluttet at fokusere på kortsigtede bivirkninger. Kongressen kunne undersøge denne undersøgelse, og insistere på, at passende langsigtede sikkerhedsdata indsamles.

I tilfældet med undersøgelser af golfkrigssyndrom- og miltbrandvaccine kan en række spørgsmål identificeres, som førte til ubrugelige resultater: • De forkerte spørgsmål blev stillet • Data blev tilbageholdt • tvivlsomme metoder blev valgt • Stikprøvestørrelser var utilstrækkelige til at besvare de stillede spørgsmål • kontrolgrupper indeholdt udsatte personer, og udsatte grupper indeholdt ikke-udsatte personer

Endelig er tidligere regeringsembedsmænd, der støttede og udvidede miltbrandvaccinationerne, mens de var embedsmænder, nu på vaccinefabrikantens lønningsliste eller hos selskaber, der har forbimdelse med miltbrandvaccinen. Dette omfatter 2 tidligere sundhedsministre!!

Squalens rolle 
25% af 697.000 US personale, der blev indsat i golfregionen og hjemme blev syge af gulfkrigssyndromet (GWS). Man kan finde denne tabel over FDA analyser fra 1. Golfkrigs vaccinebeholdninger på The Military Vaccine Resource Directorys hjemmeside: a. AVA 020 med 11 ppb squalen (mikrogram squalen per milliard mikrogram vand), b. AVA 030 med 10 ppb squalen, c. AVA 038 med 27 ppb squalen, d. AVA 043 med 40 ppb squalen, e. AVA 047 med 83 ppb squalen. I gennemsnit 34,2 ppb squalen blev givet. Denne hjemmeside bemærker også: "squalen er også blevet fundet i den vaccine, der gives i Storbritannien, selv om ministeriet også nægter dets  forekomst". Det er interessant, at der henvises til  "Forsvarsministeriet - UK - “Miltbrand vaccine indeholder squalen", men linket fører blot til et tømt dokument!

Vaccine4Som det ses på s. 6 i dette  EMEA document,  indeholder Pandemrix-vaccinen 10,68 mg squalen per 0,5 ml. Dette svarer til 2.136.000 mikrogram squalen pr. mia mikrogram vand, det vil sige en million gange mere squalen per dosis end i golfkrigsvaccinen. Der er grund til at tro, at dette vil gøre folk syge i langt højere grad end i 1990/91. Dette forekommer morderisk for mig. Mere på Global Research.

Jeg forlangte hos Lægemiddelstyrelsen, at de skiller sig af med PandemRixvaccinen mod svineinfluenza. Ingen reaktion.

Hidtil har brugen af squalen været forbudt af FDA i USA i henhold til Der Spiegel. Dette varer måske ikke længe: FDA: "I øjeblikket indeholder ingen tilladt  USA-vaccine adjuvans MF-59 eller ASO3 (squalen). Det forventes, at en ny influenza A (H1N1)-vaccine fremstillet gennem den samme proces som USAs tilladte sæsonale, inaktiverede influenzavaccine, men administreret sammen med MF-59 eller ASO3 vil blive tilladt, men kun til brug i nødsituationer."

Nu tager det måneder eller år før squalens immunologiske bivirkninger af  at forekommer - og de kan ikke vurderes efter op til 6 ugers observation. Der Spiegel kalder massevaccinationer på europæerne et gigantisk gratis eksperiment for gennem europæisk massevaccination at give FDA erfaringer, der kan rydde banen for salg i USA. 
EMEA har erkendt, at bivirkninger kun kan fastslås gennem omfattende vaccinationskampagner!

Her er hvad EMEA har at sige om risikoen for GSK Pandemrix
EMEAs Pandemrix er ofte eller meget ofte forbundet med en række lokale og systemiske bivirkninger, men disse er ikke ofte i svær grad og sikkerhedsprofilen ville ikke være til hinder for anvendelse af vaccinen hos raske voksne i alderen 18-60 år eller> 60 år.
Der er dog nogle negative reaktioner kendt for at være meget sjældent forbundet med influenzavacciner og det er i øjeblikket ikke muligt at forudsige, om højere antal måske kan ses med Pandemrix sammenlignet med for eksempel sæsonbestemte influenza-vacciner.

Med hensyn til bivirkninger: Squalene “ har bidraget til den kaskade af reaktioner, der  kaldes "Golfkrigssyndromet”.
Nu fortæller den Svenske Lægemiddelstyrelse, at så mange som 900 svenskere kunne rammes af Guillan-Barré lammelser (linket nu slettet!) på grund af vaccinationer mod denne harmløse svineinfluenza. Og den britiske regering har sendt et hemmeligt brev om at registrere alle forventede Guillan-Barré-tilfælde i og efter vaccinationskampagnen. Sandsynligvis vil EU søge en fælles tilgang til svineinfluenzavaccination, måske tvungne vaccinationer. Den 23 august 2009 har Daily Express vist som første mainstreammedie omtalt squalen  som en fare.

Hvad har WHO har at sige til dette?
Who-logoWHO opdateret 26. juli, 2006 (Dokumentet bragt på bloggen herunder, da jeg er temmelig sikker på, at WHO snart vil fjerne det): • Enkelte personer har forsøgt at knytte sundhdsproblemerhos golfkrigsveteraner til eventuel forekomst af squalen i vacciner, disse soldater modtaget. • Et offentliggjort rapport har foreslået, at nogle veteraner, der modtog miltbrandvaccine udviklede anti-squalen antistoffer, og at disse antistoffer forårsagede handicap. • Det er nu kendt, at squalen ikke blev sat til vacciner, der administreres til disse veteraner, og tekniske mangler i rapporten, der tyder på en forbindelse, er blevet offentliggjort. (Det har ikke været mig muligt at finde meddelelse om rapport, som påviste tekniske mangler i Garry´s meddelelser. Se Dr. Nass´udsagn om den inkompetente forskning omkring  GWS. Der Spiegel: EMEAs retningslinier forlanger kun Sicherheitsstudier, hvoribivirkninger kan opdages, som forekommer i mere end 1% af tilfældene.)

At der ikke skulle være squalen i vaccinen til golfsoldaterne, er åbenlys løgn, da vi ved, at FDA påviste squalen i 5 af de portioner, der anvendtes - The Military Vaccine Resource Directorys hjemmeside.

Så tilstår WHO: "Efter som denne vaccine og nye  vacciner med squalene indføres i andre aldersgrupper, vil det være nødvendigt at lave opfølgninger for at opdage vaccine-relaterede bivirkninger efter at vaccinen er markedsført." EU overlader det til producenterne at foretage disse opfølgninger! Dvs. hidtil blod-prøver after 21 og 45 dage! Dette er indrømmelse af kæmpeeksperiment med vort helbred!

I flg. doktordisputats fra Australien, 2003 s.84 fandt jeg bevis for squalenets farlighed: "To kontrol-forsøgspersoner, som meldte sig frivilligt til at deltage i et vaccineforsøg på det amerikanske “National Institutes of Health” udviklede en multisystemlidelse, der svarer til Golfkrigssyndromet. Forsøget indebar brug af en squalen–indeholdende adjuvans. Én person. . . fik en enkelt indsprøjtning og blev syg inden for 3 uger, med tegn og symptomer, herunder leddegigt, fibromyalgi, lymfadenopati, lysfølsomt udslæt, træthed, hovedpine og ufrivillige muskeltrækninger. Undersøgelsen tyder derfor på "bevis for en immunologisk faktor baseret på hjælpestoffet/adjuvansen squalen"  i ætiologien/årsagen til disse tilfælde af multisystemisk sygdom, og dette tyder på, at stor omhu skal tages med brugen af tilsyneladende "naturlige" adjuvanser.”

WHO fortæller os, at 22 millioner vaccinationer mod sæsonbetinget influenza har været administreret sikkert  siden 1997 til 2006  (og vel stadig den dag i dag!) med omkring 10 mg squalen per dosis - fortrinsvis for ældre, (mindre reaktive mennesker). Hvordan ved WHO, at dette er sket sikkert? WHO skriver: "Fraværet af store vaccine-relaterede bivirkninger efter dette antal doser tyder på, at squalen i vacciner ikke har nogen væsentlig risiko." Intet om deres opfølgninger, registreringer, observationsperioder. De bryder sig sandsynligvis lige så lidt om sådanne bagateller, som de gør om det reelle antal af svineinfluenza-tilfælde: I juli beordrede WHO regeringerne til at stoppe registrering af svineinfluenzatilfældene.
Vaccine-dangerFor i virkeligheden er forekomsten af autoimmune sygdomme, stigende – squalenbetinget? The European Congress of Endocrinology 2008: "Vestlige lande bliver konfronteret med en foruroligende stigning i forekomsten af de fleste immune lidelser, herunder autoimmune og allergiske sygdomme.

Så det er intet under,  at en  afstemning på  Fox News d. 28. Aug. kl. 16 viste, at 50% af amerikanerne tror, det er farligere at tage imod svineinfluenza-vaccinen end  end at få svineinfluenza. Kun 32% mente det modsatte. Men hvad der er endnu mere usædvanligt er, at i  “Russia Today” siger journalisten, Wayne Madsen, at  han ved, at videnskabsmænd, der udvikler  svineinfluenzavacciner fraråder deres familier og venner at tage dem – og at en anti-vaccinebevægelse er opstået over hele USA. WHOs træk: I kan vente jer en meget værre svineinfluenza i efteråret!!

Kommentar 
Store penge er involveret. Og store løgne og stor hensynsløshed og samvittighedsøshed. Og som vi ved, "vores" politikere er nemme at købe ved hjælp af karriere og penge. WHO samarbejder nært med Rockefeller Foundation. Så bestræbelserne på world governance og verdensregering, "et globalt problem, som kræver en global løsning", er også forbundet med med hele svineinfluenzavaccinationskampagnen - fx at gøre WHO til FNs sundhedsministerium - som krævet af det seneste Rockefeller-Bilderberg-møde.
Hvorfor skal europæerne absolut have en livsfarlig vaccine, der er forbudt i USA, når den harmløse svineinfluenza ikke bør vaccineres, da vaccinen kun virker på 25% og afkorter sygefraværet med 1 1/2 time pr. medarbejder pr. influenzasæson?– især i betragtning af faren for massevaccinationer i sig selv kan udvikle en dødelig pandemi?