“Hør i bjergene larm som af talrigt krigsfolk, hør, hvor det buldrer af riger, af samlede folk… De kommer fra fjerne egne, fra himlens grænser…” (Esajas 13:4–5).

Noget mærkeligt sker i Centralasien omkring Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien. Det er et stort spil under det falske navn navnet "krigen mod terror" - en terror som startede den 11. sept. 2001 med, hvad mange tror, var Day-of-deceitet insider job Men det er tager sigte på at regere hele menneskeheden – den Nye Verdensordens egentlige fjende Se denne chokerende video.
Hele 11. sept. foretagendet synes at være inspireret af Pearl Harbour.  "Bedragets Dag": "I Hvide Hus møderne var der en stærk følelse af, at USA havde brug for et krav om handling. Det er imidlertid ikke det, offentligheden ønsker. Så ifølge Stinnett, provokerede Roosevelt  Japan til at angribe os – uden at advare flåden i Pearl Harbor, og således opildnede han landet til krig "

I skak kan man ikke vinde spillet, medmindre man behersker centrum. Det samme gælder forsøget på at indføre  verdensregering og her. Jordens energi – og geopolitiske centrum er i dag Centralasien og Mellemøsten.

US-NATO-invasionen af Afghanistan fandt sted med fuld støtte fra EU - og her  - men indtil denne dag har EU sendt bare 193 politifolk til Afghanistan! D. 23 sept. 2008 underkastede FN sig NATO, som nu er blevet den nye verdensorden's redskab til at opnå verdensherredømme.

Zbigniew Brzezinski's, Obamas mentor's, syn på verden:  Brzezinski ser Eurasien som verdens centrum - den er nødvendig for USA at dominere, hvis USA ønsker at herske over verden, må holde enhver rival væk
(Mht. hans syn på regionalisering som vejen til verdensstaten- se her)

Brzezinski + bin laden"Langsigtet, global politik skal blive mere beslægtet med en dominans af magt i hænderne på en enkelt stat. Således er Amerika ikke kun den første, men også den eneste sande globale supermagt, og det kan sandsynligvis blive den allersidste!!!" - ildevarslende. (s.209).

Brzezinski: "Mellem 2 aldre 1970:" 9. Samfundet kontrolleres af eliten. Demokrati og humanitære, sociale værdier er desværre fejl, der resulterer i de uuddannedes regime. Og han hævder også, at "enverdenssamfundet" er kronen og færdiggørelsen af værket.

Begyndende amerikansk-russiske uoverensstemmelser over Centralasien
Medvedev_dl-verticalRusland genbekræfter sin rolle i Centralasien.I onsdags bebudede Rusland en finansiel redningsfond for en gruppe af tidligere sovjetiske allierede og fik deres tilslutning til at danne en militær udrykningsstyrke (10.000 mand)  i regionen, som sagdes at ville matche NATOs standarder. Det kom dagen efter, Kirgistan på russisk opfordring annoncerede, at det planlægger at forjage USA fra Manas basen, som USA har anvendt til at færge et stort antal amerikanske tropper ind i Afghanistan. “Karasin afvist forslag om, at Moskva's strategi skulle give grundlag for USAs afghanske operationer i bytte for, at Washington opgiver sit anti-ballistiske missilskjold (i Polen).”

Det skridt markerer Ruslands hidtil mest aggressive tiltag for at modvirke en amerikansk militær tilstedeværelse i regionen, hvilket Rusland længe har afskyet. Det udgør en udfordring for Barack Obamas administration, der ser Afghanistan som dens øverste udenrigspolitiske prioritet, og forbereder sig på at fordoble antallet af den amerikanske militære tilstedeværelse dér.
Rusland signalerer, at det bliver en hård forsvarer for sine interesser, især i dets traditionelle baggård i den tidligere Sovjetunion.

Med et stadigt svagere Pakistan, har amerikanske embedsmænd måttet henvende sig til Rusland om hjælp. USA har allerede sendt store mængder af brændstof gennem Rusland.
Putin-Medvedev doktrinen går ud på, at Rusland forsvarer sine borgeres rettigheder, uanset hvor de er, og uanset med hvilke midler, hvilket vækker bekymring i Abkhasien.

Pakistani-politiciansHvorfor er dette vigtigt?
US National Intelligence Council forudser et totalt sammenbrud af Pakistan
"En sammenbrudt atomstat med et væld af terroristgrupper, utilfredse grupper af oprørere og en mægtig hær. Dette forventes at få alvorlige konsekvenser for den globale sikkerhed.

Global Research 16. 2009 
Folk i Sydasien kommer til at betale en høj pris pris, mens Pentagon og deres korporatistiske ledere finder en "løsning" på, hvad Washington insidere har døbt "AF-Pak" problemet.

En New York Times artikel fastslår også, at USA fortsætter med at udføre Specialstyrkeoperationer på jorden inde i Pakistan, ud over sine intensiverede missilangreb.
Obama, Gates og militærets Joint Chiefs of Staff har allerede skitseret et politisk skift
væk fra ethvert påskud om demokratiske reformer eller "national opbygning" til fordel for et mere koncentreret fokus på bekæmpelse af oprørsoperationer med sigte på at udslette folkelig modstand i både Afghanistan og Pakistan mod amerikanske neo-kolonialistiske mål. Der er en voksende fare for en militær konflikt i hele Central-Asien og resten af verden.

Pentagon forsøger at overtale den amerikanske præsident Barack Obama til at godkende en stor national opbygningsplan for Afghanistan, som skulle indsætte 100.000 tropper i landet i 10 år sammen med civile foranstaltninger. Det ville koste "ca $ 2 milliarder om måneden ud over de cirka $ 20 milliarder, vi allerede bruger.

I: Den amerikanske senator, Dianne Feinstein (D-CA), formand for senatets Efterretningsudvalg afslørede, at CIA Predator droner er fløjet fra en base i Pakistan. Feinstein's bemærkninger er sikre på at opflamme spændinger mod Pakistans civile regering. Og det kan være tilsigtet.
Kommentar: Og det er rigtigt - ifølge Times Online .

 
Global Research 23 Feb, 2009: 3 pakistanske militære chefer har nu forenet kræfter mod regeringen af denne grund. Det vil destabilisere præsident Asif Ali Zardari's civile regering i Pakistan.
Zardari regeringen er i fuld krise. Pga. hans ry som svindler har Yankee-herrefolket gjort det klart, at de ikke har tillid til Zadari's administration og vil foretrække en anden samarbejdsvillig militær "stormand" til at regulere hjaldet.

Drone_489027a II: Derudover oplever Pakistan et hjemmeavlet, voksende islamistisk oprør.
Præsident Zardari: "Vi er klar over, at (Taliban) forsøger at overtage staten Pakistan. Så vi kæmper for overlevelse i Pakistan." Regeringen har imidlertid reageret ved kapitulere på Talebans krav i … Swat Dalen.
Taliban har næsten afskåret NATO's forsyningsveje i Pakistan gennem Khyber Passet og truer nu Peshawar, en  by på tre millioner mennesker.

Taliban7Det lader til, at regeringens strategi for at "vinde" indebærer en fuldstændig kapitulation for Talibans krav , herunder indførelsen af drakonisk sharia som skal "administreres" af Taliban selv!

Mange pakistanske efterretningsofficerer og officerer i hæren … modsætter sig at bruge magt mod medmuslimer, og nogle har tilknytning til militante grupper.

III: Ab Ordine Chaos: Kaos ud af orden. Den Nye Verdensordens førere spiller med uoverskuelige risici for kloden.
Amerikanerne driver dobbelt spil, f.eks udruster de udvalgte Taliban grupper med avancerede teknologier, som bruges effektivt mod deres forsøg på at begrænse Talibans aktiviteter. 
 Det internationale Atomenergiagenturs (IAEA) chef, Muhammad El Baradei, har sagt, at Pakistans atomvåben kan falde i hænderne på terrorister på grund af den fremherskende ustabilitet i det sydasiatiske land.
Ustabilitet, som USA og deres NATO-partnere synes fast besluttet på at sprede vidt og bredt.

Det amerikanske forsvarsministerium  forbereder sig på at gribe ind, "hvis en atomstat bliver ustabil og atomvåben kunne bruges mod konkurrende grupper - eller mod USA.)
Amerikanske embedsmænd kan tvinges af en stigende bekymring for, at militante angreb i  skal udsætte den civile regering i Pakistan, en nation med atomvåben, for fare."
Og USA har allerde planlagt at drage nye grænser i Mellemøsten og Centralasien på skrivebordsniveau.

Hvis Pakistan blev presset af indre og ydre kræfter til at falde fra hinanden, ville det lægge op til en militær besættelse af landet af amerikanerne og deres partnere under dække af "fredsbevarende" og "stabiliseringsoperationer." 
PakistanReportCover
Oppositionen planlægger optøjer mod Zardari's regering. Det illuministiske Atlantic Council: Pakistan står over for alvorlige økonomiske og sikkerhedsmæssige trusler, der truer eksistensen af såvel Pakistan som en demokratisk og stabil stat og regionen som helhed. Tiden løber ud - ultimativ sammenbrud truer. Zardari til Atlanterhavet Rådet: "Vi - [USA, Pakistan, NATO og verden som helhed] - er ved at miste kampen" - for at holde Pakistan stabilt, i fred. En højtstående pakistanske officer fortalte os: "Hvis Pakistan bryder sammen, bryder verden sammen." Kommentar: NATO- intervention synes nært forestående.

 
IV: Ny Verdensorden ud af kaos.

 Men hvor er den Nye Verdensordens direkte stemme? Her er en stemme fra Tavistocks Brookings Institution, der fortæller USAs regering, hvad den skal gøre, og Chatham House, datter af Cecil Rhodes' Rothschild Klub “The Round Table”  og søster til Rockefellers Council on Foreign Relations:"

Ordo ab chaoBruce Jones, direktør, Center for International Cooperation, New York FeudalUniversity: "Lad os se tilbage på Afghanistan kort. Vi ville have stået væsentligt stærkere i dag, hvis vi i de seneste otte år eller mere havde gjort en seriøs indsats med at opbygge FNs og NATOs kapacitet til at lave regeringers statsopbyggende arbejde .

Spiegel: Som det er nu, udmattes tropperne. Derfor bliver 17.000 amerikanske tropper extra   indsat i Helmand - men USA forventer mange flere tropper fra Europa - især fra Tyskland, Italien og Frankrig). Tilsyneladende er EU ikke villig til at lege med i den Nye Verdenorden, når det kommer til blodsudgydelse i et fjerntliggende land, man hellere skulle holde sig fra, hvis vi lukkede vore grænser for folk fra den del af verden.  
En konflikt mellem Kina og USA er usandsynlig, idet Kina er USAs kreditgiver og det amerikanske marked er Kinas bedste marked.  Men en krig er ikke umulig.

 
Obama og Saudi-Arabien har indgået en hemmelig pagt om den Persiske Golf, mens Moskva støtter Teheran.