"Kistérségi közlekedési csomópont, Szentendre HÉV és VOLÁN Pályaudvar Fogadóépületének bővítése"

Zárójelentés a zártkörű, meghívásos és titkos tervpályázat 2001. szeptember 24-én tartott tervbírálatáról

Szentendre Város Önkormányzata, a BKV Rt. valamint a VOLÁNBUSZ Rt. 2001. július 20-án meghívásos és titkos tervpályázatot írt ki a szentendrei HÉV végállomás fogadóépületének bővítésének, átépítésének megtervezésére.

A tervpályázat célja:
A pályázat tárgyát képező létesítmény magvalósításához megfelelő tervező team kiválasztása.

A pályázatot minden meghívott elkészítette így 5 db pályamű érkezett be a kiírt határidőre. A pályaművek bontására és zsűrizésére, jogász jelenlétében a beadás napján, 2001. szeptember 24-én 13 órakor került sor.

A zsűri tagjai:

A Bíráló Bizottság az egyes pályaművek részletes bírálatainak és összefoglaló értékelésnek elfogadása után egyhangúan a pályázatot eredményesnek ítélte és úgy döntött, hogy a művek megvételére szánt teljes összeget (2.000.000 Ft-ot) kiadja. A Bíráló Bizottság egyhangú határozattal úgy döntött, hogy van olyan pályamű, amelyet megvalósításra javasol, a többi pályaművet pedig megilleti a kiírásban meghatározott költségtérítés.

I. díjban részesült - és megvalósításra javasolt

500.000 Ft-os megvételben részesültek - rangsorolás nélkül - a következő pályaművek:

A pályaművek értékelése:

1.-es bírálati sorszámú pályamű:
A terv igényes, nagyvonalú, tiszta és racionális gondolkodásmódot tükröz. Alaprajzi szervezésében következetes, egyszerű és tömör. Fontos kiemelni való erénye a hosszú távra való tervezés. A jelenlegi jellegtelen és szervezetlen épületektől megtisztítva a területet, 50-100 évre használható házat mutat, mely a mai kort fogja leképezni még ilyen nagy időtávlatban is. Erkölcsileg nem avuló építészeti gondolkodást sugall, a fogalmazásmód közelebb van a XXI.-ik századhoz. A racionális, kompakt alaprajzi szervezés számtalan előnnyel jár, mely az épület fajlagos "drágaságát" kompenzálják. Feszes rendezettség jellemzi a tervet, mely rendező elvvel összhangban a környezetet is rendezi. Az előtetők tekintetében ütemez. Gyalogos aluljárót tervez a parkolókhoz.

2.-es bírálati sorszámú pályamű:
Az additív megformálású épületegyüttes egyes elemei egyenként keveset adnak, több ellentmondás is felmerül a tömegek kapcsolatában, szétválasztásában, használatában. Erkölcsileg ez a szerkesztés alapelv már ma is meghaladott, a szétaprózódás működési problémákat is indukál. Tömegkapcsolataiban kiérleletlen, bizonytalan, pro-forma kisvárosi léptéket "group-design"-ba rendez, esetleges és esetlen, már ma is kicsit "öreges". Tévedés a "könnyű" homlokzati anyagból tervezett földszinti tömegre a "nehéz" anyagú emeletet ráhelyezni.

3.-as bírálati sorszámú pályamű:
Korszerű szerkezeteket mutatni akaró terv, de rettenetes nagy területre folyik szét, miközben nem veszi észre, hogy a "kistérség" egyben egyfajta léptéket is szab. A terv így léptéket tévesztett a "nagy gesztus" megvalósítása érdekében. Alaprajzilag nem tartja fontosnak a kompakt, racionális szerkesztést, erőszakolt új irányokat próbál feltárni, melyet nem tud megnyugtatóan indokolni. A legkevésbé érzett rá a hely diktálta léptékre.

4.-es bírálati sorszámú pályamű:
A meglévő épülethez megpróbál olyan tömegeket hozzászervezni, amely léptékében illeszkedő, de alaprajzi szervezésében inkább csak kialakult, mint tudatos. A legkisebb vérveszteséggel járó megoldás az átépítés ideje alatt. Nem akar nagyon erőszakosan meghatározó lenni, későbbre is hagy fejlődési, fejlesztési lehetőséget. Az épületegyüttes identitása hezitálós. A tömör és nyílásos homlokzatok kapcsolatában bizonytalanságok vannak.

5.-ös bírálati sorszámú pályamű:
Izgalmas, vérbeli "építész csinálta" terv. Hagyományos architektonikus elemekkel kissé skandináv érzetű HÁZ-at formál oly módon, hogy a meglévő állomásépületet is beleszövi az együttesbe. Az oldalfolyosós alaprajzi elrendezés itt kifejezetten előnyös. A tömegképzést láthatólag fontosnak tartja, nem úgy a környezetet.

Szentendre, 2001. október 5.

A zárójelentést és a zsűri jegyzőkönyvet összeállította:
B. Szabó Veronika főépítész

Hitelesítette:
Gubán Sándor a Bíráló Bizottság tagja

Műhely/Terv