Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Tre svenska pass. Foto: Melker Dahlstrand.

Pass, id-kort och visum vid EU-resor

Om du är EU-medborgare kan du välja om du ska ta med pass eller nationellt id-kort när du reser inom EU eller till ett Schengenland. Ditt pass ska vara giltigt till och med den dag du reser hem.

En viktig del av EU-samarbetet handlar om att göra det lättare att resa i Europa. EU har därför skapat regler som ökar den fria rörligheten inom unionen. Länder har dock rätt att införa tillfälliga gränskontroller och på senare tid har många länder gjort det. Därför är det viktigt att alltid ha med sig giltiga resehandlingar.

Glöm inte pass eller nationellt id-kort

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till ett Schengenland bör du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.

Observera att många flygbolag också kan kräva att du visar upp ditt pass vid incheckning. Eftersom flygbolagen kan ha egna bestämmelser om vilka identitetshandlingar de godkänner är det bra att kontrollera med flygbolaget om de kräver pass.

Reglerna om pass och nationellt id-kort gäller också för barn. Barn måste alltså ha egna pass eller nationella id-kort.

Om du är svensk medborgare och reser inom Norden behöver du vanligtvis bara ha med dig ett vanligt id-kort eller ditt körkort. Under de tillfälliga gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark ska svenska medborgare kunna visa upp ett giltigt körkort, nationellt id-kort eller pass. Se polisens webbplats för mer information.

Polisen - Resor inom EU
Nordiska rådet - Passfrågor, medborgarskap och folkbokföring
Sweden abroad - De svenska ambassadernas reseinformation för svenska medborgare

Passets giltighetstid

När du reser till ett annat EU-land behöver ditt pass eller ditt nationella id-kort inte ha längre giltighetstid än till datumet för hemresan. Det behöver alltså inte vara giltigt en viss tid efter besöket. Det har ingen betydelse om EU-landet är med i Schengen eller inte eftersom reglerna gäller alla EU-länder.

Om ditt pass eller id-kort har upphört att gälla under resan är det inte ett skäl för utvisning. Myndigheterna ska ge dig en rimlig möjlighet och skälig tid att skaffa ett nytt pass eller id-kort eller på annat sätt bevisa din identitet och ditt medborgarskap.

Stanna i upp till tre månader

Du kan som EU-medborgare resa till och vistas fritt i ett annat EU-land under maximalt tre månader utan några särskilda formaliteter.

Om du vill stanna längre än tre månader kan du behöva registrera dig hos landets myndigheter. Då måste du visa att du kan försörja dig på något sätt samt att du har rätt till sjukvård inom ditt hemlands allmänna sjukvårdssystem.

Schengen och fri rörlighet för personer

Resa inom EU – medborgare från länder utanför EU

Om du är medborgare i ett land som inte är med i EU/EES måste du alltid ha med dig ditt pass på resan. Passet får inte vara äldre än tio år och måste vara giltigt minst tre månader efter den dag du ska lämna EU.

Beroende på vilket land du kommer ifrån kan det krävas att du har visum. De länder som ingår i Schengen har gemensamma regler för när visum krävs.

Om du har visum kan du normalt åka fritt inom Schengen under den period som ditt visum gäller. Om du kommer från ett land från vilket visum inte krävs, får du resa fritt inom Schengenområdet i tre månader under en sexmånadersperiod.

Har du uppehållstillstånd i något Schengenland kan du resa inom Schengen i tre månader. Efter tre månader måste du resa tillbaka till det land du har uppehållstillstånd i.

Schengensamarbetet innebär att det inte finns några passkontroller mellan de länder som ingår i samarbetet. Länderna har dock rätt att införa tillfälliga gränskontroller och på senare tid har många länder gjort det. Länderna kan också kontrollera personers identitet inne i landet. Ha därför alltid med dig ett giltigt pass, uppehållstillstånd eller eventuella visumhandlingar.

Kontakta alltid respektive lands ambassad eller konsulat för mer detaljerad information om landets regler.

Ditt Europa – Resehandlingar för andra som inte är EU-medborgare
Regeringen - Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Mobil och internet på resan

EU har bestämt en högsta avgift för att surfa, ringa eller skicka sms och mms under en resa i ett annat land i Europa. Inget hindrar att telebolagen tar ut lägre priser. På webbplatsen Ditt Europa finns information om vilka avgifter som gäller.

Ditt Europa – Roamingavgifter

Passagerares rättigheter när det blir problem på resan

Flyg-, tåg-, båt- och busspassagerare har rätt till ekonomisk ersättning och assistans vid problem på resan. Reglerna gäller för inställda resor, förseningar och överbokningar. På webbplatsen Ditt Europa finns mer information om dina rättigheter som passagerare och om hur du gör för att kräva ersättning.

Ditt Europa – Passagerarrättigheter

Ordförklaringar

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Schengen

Schengensamarbetet kompletterar EU:s regler om fri rörlighet. Det innebär bland annat att passkontrollerna har tagits bort vid resor inom Schengenområdet, men medlemsländerna har rätt att införa tillfälliga gränskontroller. I Schengen ingår Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer om Schengen
Senast uppdaterad: 2017-06-12

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.