Slovníček

Syndrom CAN, CSA a CSEC

Syndrom CAN - Child Abuse and Neglect: syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Syndrom CSA - Child Sexual Abuse: syndrom sexuálně zneužitého dítěte.
Syndrom CSEC - Commercial Sexual Exploitation of Children: syndrom spojený s komerčním sexuálním zneužíváním dětí, např. k prostituci či pornografii.

<< 1 | 2 | 3 | 4

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP, klikněte na web školy Euroinstitutut.
 

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. z lékařské fakulty UK, klikněte na web InvAréna.