Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska sjukförsäkringskortet

Europeiska sjukförsäkringskortet

Vad är det europeiska sjukförsäkringskortet?

Ett gratis kort som ger dig tillgång till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet.

Korten utfärdas av din lokala hälsovårdsmyndighet.

Viktigt – det europeiska sjukförsäkringskortet:

  • är inte ett alternativ till reseförsäkring. Det täcker inte någon privat sjukvård eller kostnader som t.ex. flygresa till ditt hemland eller borttappade/stulna ägodelar,
  • täcker inte dina kostnader om du reser i det uttryckliga syftet att erhålla sjukvård,
  • garanterar inte gratistjänster. Eftersom alla länders sjukförsäkringssystem skiljer sig åt, kan det hända att tjänster som är kostnadsfria hemma inte är det i ett annat land.

Tänk på att om du bosätter dig i ett annat EU-land så ska du registrera dig med hjälp av ett S1-intyg och inte använda ditt sjukförsäkringskort för att få sjukvård i ditt nya bosättningsland.


Ladda ner appen till din smarttelefon

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Guide för användning av det europeiska sjukförsäkringskortet i de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Appen innehåller allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som ingår och deras kostnader, hur du begär ersättning och vem du ska kontakta om du har tappat bort ditt kort samt en funktion för att skicka en påminnelse när kortet giltighetstid går ut. All information är tillgänglig även i offline-läge. Appen finns tillgänglig på 25 språk och det går enkelt att byta mellan de olika språken direkt i appen.
Observera:

  • På grund av tekniska, juridiska och sekretessprinciper ersätter INTE appen själva kortet. Kortet kan inte skapas eller laddas ned för användning.
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet ersätter INTE reseförsäkring.
  • Europeiska kommissionen utfärdar INTE europeiska sjukförsäkringskort. Korten utfärdas av hälsovårdsmyndigheterna i respektive land.
  • Då appen startas för första gången måste en del data laddas ned (ca 25 MB). Dataöverföringen debiteras enligt använd Internetanslutning. Det rekommenderas att slutföra dataöverföringen före eventuell utlandsresa.