Προηγούμενο    Επόμενο

Παλινδρομικοί αριθμοί

Τάξη: Ε'


Σχηματίστε τον αριθμό 121 στο ηλεκτρονικό αριθμητήριο.

Όπως θα παρατηρήσετε, έχει τα ίδια ψηφία, τα οποία εμφανίζονται με την ίδια σειρά από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος προς την αρχή, όπως συμβαίνει και με τα γράμματα της λέξης «ΑΜΑ». Ο αριθμός αυτός ονομάζεται «παλινδρομικός αριθμός».

Μπορείτε να εντοπίσετε και άλλους παλινδρομικούς αριθμούς με τρία ψηφία;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος τριψήφιος παλινδρομικός αριθμός που υπάρχει;

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές