Sider

søndag 20. august 2017

Nr. 2049: Jan Aage Torp forteller nå på sin egen Facebook side at det var han som sto bak dommen imot meg og den Himmelske blogg, noe som bare forteller at dommen imot meg er en skamplett i Norsk rettshistorie!

Nr. 2049:
Jan Aage Torp forteller nå på sin egen Facebook side at det var han som sto bak dommen imot meg og den Himmelske blogg, noe som bare forteller at dommen imot meg er en skamplett i Norsk rettshistorie!
 
Jan Aage Torp siste fremstøt på Facebook der han sier det var VI SOM FIKK MEG DØMT.
 
Med andre ord, han er anmelderen, «offeret» og meddommer!
Her viser det igjen at Torp ser på seg selv som en del av apparatet imot meg!


Hele saken imot meg og den Himmelske blogg er en farse, bygget og fabrikkert på Jan 
Aage Torps falske anklager og det er åpenbart Satans renkespill fra begynnelse til slutt!

Jan Aage Torp har anmeldt meg, han er offeret, nå skryter han også over å ha dømt meg.

Hvem får slikt til? 

En mann som vil overgå de største svindlerne og største gangsterne i verden!

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er ikke noe annen enn en stor, stor farse! Ikke verd papiret den er skrevet på.

Det bare viser at domstolene og Torp og politiet må være korrupte og uredelige. 
Når Torp selv skriver at VI har fått Christensen dømt, som da viser igjen at det var Torp som skulle vært dømt her for falske anklager!


http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2048-advokat-brynjar-meling-sitt.html

Jan Aage Torp skriver av vi fikk dømt meg både i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.
Det forteller oss alle at her er det et komplott imot meg og den Himmelske blogg at det var Torp som her sier han er «offeret». Men det var han som fikk meg dømt, han bruker ordet «vi» som forteller at han har vært med på å få meg og den Himmelske blogg dømt.

Hva er dette? Falske anklager rettet imot meg og den Himmelske blogg.
Jan Aage Torp går ut og roser seg selv (bilde) at han fikk meg dømt.«Pastor» har åpenbart fordreid Politiet og påtalemakten, med det er falske anklager som ligger i bunn for det hele, og Torps egen synd og brøde!

«Pastor» Torp har nå åpent sagt hva hans agenda er, den er todelt:

Få meg straffet og fjernet bloggen. Han skriver og sier dette nå om og om igjen. Her fra sin egen blogg: Dette er jeg meget tilfreds med. Intet er bedre enn om Christensen nedlegger sine nedrige blogger og slutter med personsjikane, mobbing, ærekrenkelser og netthets – mot alle.

Fra VL: – Hva forventer du av Christensen, Torp?

– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom.
(sitat slutt).
Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
Hvem som står bak slike ting som dette? Det skulle ikke være så vanskelig, djevelen står ikke i sannhet og de som lar seg bruke til slike ting, de har feil forbindelser.

Har blitt utfordret på dette med å begrunne hvorfor det er en fiktiv anmeldelse og falske anklager som Jan Aage Torp har kommet imot meg med!

I straffeloven § 168 heter det:

"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Det er dette Jan Aage Torp har gjort. Han hatet min forkynnelse om gjengifte, spesielt at jeg var så «populær» hos Google. Da ville han ordne opp i dette forholdet med å få en dom imot meg og den Himmelske blogg, noe han selv har utalt flere ganger både i Vårt Land og på Søkelys. Legg merke til ordlyden her som passer 100 % på JAT: «Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse, Paatalemyndigheden mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling».

Han har selv sagt at han har paadrage en anden siktelse etc. Dette bare beviser en ting, vi står overfor en kriminell kjeltring!

Her har jeg mye å si, men siden jeg har skrevet mer enn nok om Torp og saken, så stopper jeg her. Denne gangen får det blir kun dette, at jeg har herved bevist hva Torp har gjort. Og du kan selv lese her hva han utalte til Vårt Land som bare beviser at her har vi med å gjøre en som har selv sagt, at han har paadrage en anden siktelse etc. Det er meg det!

Det første Torp gjorde var å redegjøre for både i Vårt Land og på Søkelys at hans mål var å få en rettskraftig dom for å gå til Google for å slette meg fra søkemotorene. Så selve saken bygger ikke på Torps påståtte sjikane der han overgår både meg og de aller fleste i å sjikanere.

“Pastor” Torp forsøker å fordreie Politiet og påtalemakten mot meg, det er falske anklager som ligger i bunn for det hele, og Torps egen synd og brøde! -«Pastor» Torp har nå åpent sagt hva hans agenda er, den er todelt: Få meg straffet og fjernet bloggen. Han skriver og sier dette nå om og om igjen. Her fra sin egen blogg: Dette er jeg meget tilfreds med. Intet er bedre enn om Christensen nedlegger sine nedrige blogger og slutter med personsjikane, mobbing, ærekrenkelser og netthets – mot alle.

Fra VL: – Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Her innrømmer JAT at han står bak også selve dommen!

Nå «våker» Torp over dommen og at ingen forsvarer meg.
Gjør de det som bl.a. Vebjørn Selbekk gjorde, forsvarte meg. Så får de unngjelde som Selbekk gjorde på nettet av Torp.
Se her:
Nå har Torp både anmeldt og fått meg dømt, noe han skriver åpent på nettet om.
Da er saken imot meg et komplott, en farse og et justismord, ser enn ikke det så trenger en både briller og en operasjon.

Relaterte linker:

6 kommentarer:

Anders Helge Myhren sa...

Hei Jan Kåre Christensen: Jeg tror nok at du må innse, at slaget er tapt. Så får du håpe på at din belønning kommer i den domstolen vi alle skal stå foran. Hilsen Anders Helge Myhren
www.evangeliekirken-arendal.no

Anonym sa...

Ja, hans herre, satan vil nok belønne ham rikelig i all evighet...

Jan Kåre Christensen sa...

La oss se hvordan det går i Frankrike, og be for advokat Brynjar Meling at han evner å vinne saken for meg der!

Jan Kåre Christensen sa...

Han vil ikke belønne Torp, men få samme endelikt som sin Herre er temmelig åpenbart, hvis han ikke finner frelse og omvendelse!Anonym sa...

Christensen virker helt desperat nå. Dører lukkes, Strasbourg er hans siste håp, og sjansen for at han får sin sak frem der, er 0%. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er en seriøs sak, ikke en sandkasse der netttroll og mobbere som Christensen kan få boltre seg. Det er langt under domstolens verdighet og i det hele tatt ta i denne saken.
Torp har vunnet, og han har allerede tatt nødvendige grep for å stenge ned denne nedrige bloggen.
Selv Selbekk skammer seg nok over hva han har skrevet om Christensen, for absolutt alt som kan krype og gå av kristne i Norge, tar avstand fra Christensens form for nettsjikane og har.

Ansgar

Jan Kåre Christensen sa...

Selbekk har forandret seg?
Hvor har du det fra+
Dette er kun tankespinn, ikke noe annet hvis du ikke har noe konkret å komme med 😊