content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Åtalsanmälan mot kärnkraftverket i Ringhals

Åtalsanmälan mot kärnkraftverket i Ringhals

den 17 augusti 2012

Ringhals AB, som driver kärnkraftverket i Ringhals, har inte anmält de uppdragstagare som bolaget anlitat till Strålsäkerhetsmyndigheten. Därför har myndigheten gjort en anmälan till åklagarkammaren för att de ska ta ställning till om bolaget brutit mot kärntekniklagen och mot Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten åtalsanmäler Ringhals AB, som driver kärnkraftverket Ringhals. Anledningen är att bolaget inte anmält de uppdragstagare som de anlitat till myndigheten.

– Under våren 2012 har Ringhals anlitat ett drygt tiotal uppdragstagare utan att anmäla det till oss. Vi har därför beslutat att anmäla detta till åklagarkammaren i Halmstad för att de ska ta ställning till om det innebär att bolaget brutit mot kärntekniklagen och mot våra föreskrifter, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fakta

Enligt kärntekniklagen kan den som driver ett kärnkraftverk, tillståndshavaren, anlita andra för att utföra vissa åtgärder, under förutsättning att uppdragstagaren godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Men när det gäller vissa typer av arbeten, exempelvis genomföra kvalificerade expertuppdrag som det inte är rimligt att tillståndshavaren utför med egen personal, räcker det att tillståndshavaren anmäler till myndigheten vilka uppdragstagare som anlitas innan uppdraget påbörjas. Anmälan ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten innan uppdraget påbörjas och ska innehålla en beskrivning av vad uppdraget omfattar samt motiv till varför tillståndshavaren inte själv utför åtgärderna.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten 08-799 41 02.

Läs beslutet: Anmälan om möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering för Ringhals 2011 


Senast uppdaterad/granskad 2012-08-17