קריית אליעזר - אזור תעשיה


אזור התעשיה הצפוני.
ע"ש אליעזר קפלן, שר האוצר.
לאחר קום המדינה והכרזת נתניה כעיר חל שינוי ביחס פרנסי העיר והמדינה לנתניה. בהיותה עיר מרכזית בין תל-אביב לחיפה, ממוקמת באזור הצר של המדינה הצעירה. לנתניה היה בסיס תעשייתי, ואזור התעשיה הראשון שלה קם במרכז העיר, בזמנו בגבולה המזרחי של המושבה.
בשנת 1949 הוחלט על הקמת אזור תעשיה נוסף במזרח שטח השיפוט, היום ממזרח לכביש החוף, שמטרתו : הקמת מפעלים למען חיזוק העיר ויצירת מקורות פרנסה לתושבים הרבים שהצטרפו אליה.
נתניה הופכת בתקופה זו לבירת השרון. חיזוק מקבל אזור התעשיה עם חנוכת כביש החוף. האזור מאופיין בתמהיל של מפעלים גדולים כגון אורדן, בתי מלאכה, סדנאות, מוסכים, כל אלו בצד בתי מסחר.


מקור השם מנהיגי מפלגות ואנשי ציבור בארץ

רחובות בשכונה: אורט, דגניה, האורג, האורזים, הירדן (דרך), המסגר, המרכבה, הנגר, העמל, הפלדה, הקדר, הרכב, הרכבת, השיש, שכטרמן צבי 1887 - 1947,

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
איזור התעשייה הראשון
אתרים ורחובות
קפלן אליעזר 1891 - 1952
קריית ספיר פנחס (1907 - 1975) - פארק העסקים והטכנולוגיה (אזור התעשיה)
חזרה