Efter at have læst den første artikel, kan I fremsætte den obligatoriske bemærkning, når jeg går videre med Federal Reserve System's historie: "Pth!! Konspirationsteori !!!". Normalt udelukker en sådan bemærkning  yderligere dialog. Men ikke når vi taler om den Nye Verdensorden. For den er indrømmet sammensværgelsespraksis! Bare se her - og se på de 4 videoer med Gordon Browns, Præs. Bush sr.s, Henry Kissingers og Gorbachev´s Nye verdensordenstaler i højre margin her!

Milton Friedman, Nobel fredspristagende økonom, udtalte følgende i et radio-interview i januar 1996 om Wall Street Krakket i 1929: "Hvad, der skete, er, at [Federal Reserve] fulgte politikker, der førte til en nedgang i mængden af penge med en tredjedel …. og til ekstraordinære sammenbrud i banksystemet, idet omkring en tredjedel af bankerne brød sammen fra begyndelse til slutning, og millioner af mennesker fik deres opsparing i alt væsentligt skyllet væk. Den nedtur var fuldkommen unødvendig.

På alle tidspunkter, havde Federal Reserve magt og viden til at have stoppet det. Og der var mennesker på det tidspunkt, der hele tiden opfordrede dem til at gøre det. Så det var efter min mening helt klart en politik-fejl, der førte til den Store Depression."

Dette blev bekræftet af den nuværende formand for Det Øverste Råd for Federal Reserve System, Ben Bernanke, i 2002 på Milton Friedman's 90 års fødselsdagsfest: "Du har ret, vi gjorde det. Vi beklager meget. Men tak til dig, vi vil ikke gøre det igen."

Tja, vil  de eller deres kumpaner alligevel ikke, når alt kommer til alt?

Følgende er hovedsageligt fra Andrew Hitchcock.

Sådan fungerer Fed
1. Federal Open Market Committee godkender køb af amerikanske obligationer.
2. Obligationerne købes af Federal Reserve.
3. Federal Reserve betaler for disse obligationer med elektroniske kreditter til sælgerens bank, disse kreditter er baseret på ingenting.
4. Bankerne bruger disse indskud som reserver. De kan låne  over ti gange deres reserver til nye låntagere, alle med rente.
* Obligationer er simpelthen løfter om at betale eller regerings-IOU's (jeg skylder dig, gældsbeviser). Folk køber obligationer for at få en sikker rente. Ved obligationens udløb  tilbagebetaler regeringen obligationsbeløbet plus renter og obligationen bliver destrueret.

Medl. af Repræsentanternes Hus, Charles Lindbergh Sr (1914): "Federal Reserve System kan få et stigende og faldende marked til at svinge blidt frem og tilbage som et pendul ved svage ændringer i diskonteringssatsen, eller forårsage voldsomme udsving ved en større variation, og i begge tilfælde vil det være i besiddelse af intern viden om finansielle forhold og have forhåndskendskab til de kommende forandringer, enten op eller ned.

Dette er den stærkeste, farligste fordel, der nogensinde er lagt i hænderne på en særligt privilegeret klasse af nogen som helst regering, der har eksisteret. Systemet er privat, det gennemføres med det ene formål at opnå den størst mulige udbytte ved brugen af andre folks penge.

De ved på forhånd, hvornår de skal skabe panik til deres fordel. De ved også, hvornår de skal stoppe panik. Inflation og deflation arbejder lige godt for dem, når de kontrollerer finanserne."

"I 1916 begyndte præsident Wilson  at indse alvoren af den skade, han havde gjort mod Amerika: "Nogle af de største mænd i USA, inden for handel og produktion, er bange for noget. De ved, at der er en magt eller andet sted så organiseret, så subtil, så vågen, så forbundet, så færdig, så omsiggribende, at de hellere  må hviske end tale , når de taler i fordømmende om det."

Den bolsjevikiske revolution 1917  Vekselererne tilgav aldrig  Tsaren af Rusland for både løbende at modsætte sig deres anmodning om at oprette en centralbank i Rusland, såvel som deres støtte til præsident Lincoln under borgerkrigen. Derfor brugte Jacob Schiff, en Rothschild, 20 millioner dollars gennem sit firma, Kuhn, Loeb & Co i finansieringen af Den Russiske Revolution.
Anthony C. Sutton har indgående beskrevet den rolle, som Wall Street bankbosserne spillede i den russiske revolution.

Her er et citat fra David Allen Rivera's store arbejde om Illuminaterne/illuministerne: "Final Warning: A History of the New World Order." "I virkeligheden var årsagen til Wienerkongressen (1815), at illuminaterne ville skabe en Føderation, så de ville få fuld politisk kontrol over det meste af den civiliserede verden. Mange af de europæiske regeringer var i gæld til Rothschild (derfor gik Danmark konkurs i 1813), så de regnede med, at de kunne bruge det som klemme i forhandlingerne.

Illuminaterne var i deres første forsøg kommet forfærdende tæt på at få kontrol over verden. Dette blev forhindret af zar Alexander I af Rusland.

Overhovedet for familien, Nathan Rothschild, ventede på den dag, da hans familie ville få hævn ved at destruere zaren og hans familie, hvilket de gjorde i 1917."

Det er almindeligt antaget, at kommunismen er det modsatte af kapitalisme, så hvorfor skulle disse kapitalister støtte den?
Den respekterede forsker, Gary Allen, forklarer det således: "Socialismen ikke er et program, der går ud på at fordele rigdom, men  i virkeligheden er en metode til at konsolidere kontrol med rigdom,  ikke en bevægelse af nedtrampede masser, men af den økonomiske elite."

1. Verdenskrig
Eustace Mullins
: "Woodrow Wilson:"Den (1.) Verdenskrig var et spørgsmål om økonomisk rivalisering."

Det er nu tydeligt, at der ikke kunne have været nogen 1. Verdenskrig uden Federal Reserve System. Systemet af
nationale lån, der var udviklet af Rothschild, anvendtes til at finansiere europæiske krige i løbet af det nittende århundrede - derefter var europæerne økonomisk ude af stand til at føre krig.
Efter vores indtræden i Første Verdenskrig overgav
Woodrow Wilson regeringen i USA til et triumvirat af hans kampagnestøtter, Paul Warburg, Bernard Baruch og Eugene Meyer.

I 1937, erklærede Baruch , at "Alle krige er økonomiske i deres oprindelse."
Baruch havde en fortjeneste på syv hundrede og halvtreds tusind dollars på én dag under Første Verdenskrig.
Et skema afslører den
lineære sammenhæng mellem Rothschild og Bank of England, og London-bank-huse, der i sidste ende kontrollerer Federal Reserve Banks."

1919: I januar finder Pariser Freds-konferencen sted efter afslutningen af 1. Verdenskrig. Bankbosserne sætter Verdensregering øverst på deres dagsorden, og Paul Warburg og Bernard Baruch deltager i denne konference med præsident Wilson. Til bankfolkenes forfærdelse, var verden endnu ikke parat til at opløse de nationale grænser og acceptere Verdensregering, således at en del af deres plan var slået fejl, idet USA ikke ville deltage. Planen for Verdensregering kom til at hedde, "Folkeforbundet".

Wall Street Krakket i 1929
I april sendte Paul Warburg en hemmelig advarsel til sine venner om, at et sammenbrud og en landsdækkende depression var planlagt til senere samme år.                                       

Joseph P. Kennedy, John F. Kennedy 's far. I 1929 var han  4 millioner dollars værd. I 1935 var de steget til over 100 millioner dollars. Pengene  forsvandt ikke bare i 1929, de endte blot i færre og færre hænder, som det var planlagt.

Det er bestemt ikke tilfældigt, at biografier af alle Wall Street kæmper fra den æra: John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch  m.fl. alle undrer sig over det faktum, at disse mennesker kom helskindede ud af børsen lige før krakket og satte deres formuer i kontanter eller guld.

Så, som alle bankfolk og deres venner allerede vidste, begyndte Federal Reserve i august at stramme pengemængden. Den 24. oktober tilbagekaldte de store New York bankbosser deres 24 timers lån med kort varsel (broker call loans). Dette betød, at både børsmæglere og deres kunder måtte  dumpe deres lagre på børsen for at dække deres lån, uanset hvilken pris de skulle sælge dem for. Som resultat brød børsen sammen på en dag, der ville gå over i historien som "Sorte torsdag."

Her er, hvad the Federal Debt Relief System  skriver: "I august 1929 begyndte Federal Reserve at stramme pengemængden konstant.  Samtidig frasolgte alle Wall Street giganter, herunder John D. Rockefeller og JP Morgan, deres aktier i den periode og anbragte alle deres aktiver i kontanter og guld."

Mellem 1929 og 1933 nedsatte de pengemængden med yderligere 33%. På blot et par uger fra krakdagen forsvandt  værdier for 3 milliarder dollars. Inden  et år var værdier for 40 milliarder dollars  forsvundet, dvs. havde skiftet ejere.

Dette er grunden til, at depressioner skabes.
Det Republikanske medlem af Repræsentanternes Hus, Louis T. McFaddenfra Pennsylvania,tidligere formand for House Banking & Valuta Kommissionen under den store depression, erklærede: "Vi har i dette land en af de mest korrupte institutioner, som verden nogensinde har kendt. Jeg hentyder til Federal Reserve Board … Denne onde institution har forarmet … befolkningen i USA … og har praktisk taget ruineret vor regering. Den har gjort dette gennem … korrupte metoder hos de pengegribbe, der kontrollerer den. "

Louis T McFadden, erklærede: "Det var ikke tilfældig. Det var en omhyggeligt konstrueret begivenhed … De internationale bankfolk søgte at skabe betingelse for fortvivlelse her, så de kan fremstå som herskere over os alle."

En erklæring, som tidligere britiske premierminister David Lloyd George kom med: "Storbritannien er slave af en international finansiel blok." I samme artikel var følgende ord skrevet af Lord Bryce, "Demokratiet har ikke mere vedholdende og snigende fjende end pengemagt … spørgsmål vedrørende Bank of England, dens adfærd og dens hensigter, tillades ikke af speakeren (i Underhuset)".

Kommentar
Dette er faktisk grunden til, at depressioner skabes.

Eustace Mullins skriver: "6. februar 1929, kom Mr. Montagu Norman, Direktør for Bank of England, til Washington og havde en konference med finansministeren, Andrew Mellon .
Umiddelbart efter dette mystiske besøg ændrede Federal Reserve Board pludselig sin politik og forfulgte en højrentepolitik og opgav den billige pengepolitik, som den havde indledt i 1927 efter Mr. Norman's andet besøg.

Børskrak og deflation af det amerikanske folk's finansielle struktur blev først planlagt til at skulle finde sted i marts. Børsboblen var gået meget længere end den havde været bestemt til.

New York Times berettede den 7. april 1931,"Montagu Norman, Direktør for Bank of England, konfererede med Federal Reserve Board her i dag." Londonforbindelsen havde sendt Norman over denne gang for at sikre, at den Store Depression skred planmæssigt frem."
Bank of England var i hænderne på Rothschild   og her.
       
I 1929 ser vi atter, hvordan Wall Street-cheferne gentager deres gamle trick: Krak for at skabe depression, for at forarme folk, købe deres aktier og tabte hjem for en slik, og dermed berige sig selv ud over vor forestillingsevnes grænser.
Behøver jeg tilføje,  at ejendomsmarkedet også brød sammen og at disse hensynsløse personer opkøbte aktier og ejendomme til 1/10 af deres realværdi?

I 2008 gentager de deres beskidte tricks af de samme 2 grunde, som gentagne gange i de 19. århundrede, 1907 og 1929: 1. Personlig vinding på vor bekostning 2. At få os gjort til slaver i deres diktatoriske Nye Verdensordensrepublik.
At kalde dette her en beklagelig fejl, der aldrig skal gentage sig, viser i dag løgnagtigheden i Den nye Verdensorden.