Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumu un centrālā Eiropa - Britu salas, SW Norvēģija, S Zviedrija, Dānija, N un NE Francija, S Beļģija, Holande, N un C Vācija, Alpi (no SE Francijas līdz Austrijai) un Karpati (SE Čehija un S Polija). Ziemo ligzdošanas areālā un klejo ārpus tā visā centrālajā, kā arī dienvidu Eiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2016). Iespējams, ka mazā ķeģa ligzdošanas areāla apraksts Pasaules putnu rokasgrāmatas HBW Alive online versijā nav pietiekami precīzs. Tā, piemēram, 2004. gada vasaras otrajā pusē Kuršu kāpās pie Nidas novērots līdz 50 putnu liels bars, kurā bija daudz jauno putnu, kuri (pēc novērotāja domām) izvesti netālā apkārtnē (K.Castren vēstule). Varbūt tas liecina par ekspansiju uz austrumiem gar Baltijas jūras dienvidu piekrasti? Būtu lietderīgi zināt kāds pēdējos gados ir mazā ķeģa statuss Vācijas un Polijas ziemeļos. Sekojot G.Sangstera u.c. (2013) rekomendācijām, šajā lappusē agrāk lietotais sugas nosaukums Carduelis cabaret 2013. gada oktobrī mainīts uz Acanthis cabaret.

Migrantu kustība pavasarī (virzieni iespējams dažādi)

Vasarā novērots vienīgi rietumu daļā un Ainažos. Ligzdošana:
pierādīta
  ticama

Migrantu kustība rudenī (virzieni iespējams dažādi)

Ziemo nelielā skaitā vairāk rietumu daļā

Mazais ķeģis Acanthis cabaret

Mērsraga jūrmalā pie bākas, 1-Aug-2007, atzīts par mazo ķeģi pēc brūnās nokrāsas. © Marita Krūze.

BirdLife lapā apvienots ar parasto ķeģi   

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1990. gada 15. oktobrī Papē. Arī daži turpmākie labi pierādītie novērojumi iegūti Papes putnu stacijā (Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000; OFK nepubl. materiāli). Kopš XXI gs. sākuma mazais ķeģis Latvijā novērots katru gadu un ne tikai Papē. Kopumā līdz šim ziņoti desmitiem citu novērojumu, no labi pierādītiem līdz apšaubāmiem, jo atšķiršana no parastā ķeģa ne reti ir problemātiska. Tomēr neskatoties uz noteikšanas problēmām, nav šaubu, ka mazais ķeģis Latvijā sastopams regulāri vismaz rudens migrācijas laikā, kā arī ziemā, pavasarī un pat vasarā. Pirmā un pagaidām vienīgā ligzda (izvesta) atrasta 2014. gada augustā Papes ezera rietumu krastā (V.Ādamsons). Atklāts vienīgi ir jautājums - vai un cik lielā mērā Baltijā ieklejo starpsugu hibrīdi (A.cabaret x A.flammea) no areālu pārklāšanās zonas Skandināvijas dienvidos (skat. zemāk), respektīvi - vai vasaras mēnešos novēroto ķeģu taksonomiskais statuss ir skaidri nosakāms un nepārprotami atbilst sugai Acanthis cabaret?

Garums: 11,5-12,5 cm (Clement 2016).

Noteikšana un hibrīdi

Mazais ķeģis ir brūnāks un nedaudz mazāks par parasto ķeģi. Parasto ķeģu barā to var pamanīt pēc citāda krāsojuma - muguras augšdaļa brūngana, rīkle un krūšu sāni izteikti dzeltenbrūnā tonī. Parastie ķeģi ir manāmi pelēcīgāki. Ieteicams novērtēt spārna svītru sekundāro segspalvu galos. Mazajam ķeģim spārna svītra ir gaiši brūna un kontrasts ar pārējo spārnu mazāk izteikts. Parastajam ķeģim spārna svītra ir gandrīz balta (pelēcīgi balta vai gaiši brūngan-balta) un skaidri kontrastē ar pārējo spārna krāsojumu (Svensson 1992). Gredzenošanai noķertu putnu noteikšanai var palīdzēt spārna un knābja mērījumi.

Jārēķinās tomēr, ka vizuālās pazīmes ne vienmēr ir pārliecinošas un izmēri pārklājas. Šādu putnu sugas piederību ir grūti, reizēm pat neiespējami, noteikt. Tie var būt gan hibrīdi, gan mazi un tumši parastie ķeģi (pazīmju variāciju ekstrēmi). Piemēram, kādā pētījumā Zviedrijas dienvidos 10% no rudenī noķertajiem ķeģiem nebija pārliecoši nosakāmi. Nenoteiktie īpatņi vizuāli līdzinājās mazajiem ķeģiem, bet pēc

morfoloģijas (izmēriem) parastajiem ķeģiem un otrādi (Ottwall et al. 2002). Pēc autoru domām šie īpatņi bija hibrīdi no areālu pārklāšanās zonas Zviedrijā un Norvēģijā. Vairāki šādi "problemātiski ķeģi", pēc J.Baumaņa teiktā, savulaik noķerti arī Papes putnu stacijā. Lappuses lejasdaļā skatāmi divu 2009. gada augustā Papē noķertu ķeģu attēli. Lai arī pēc sezonas tiem vajadzētu būt mazajiem ķeģiem un putnus bija iespējams eksaminēt rokās, viennozīmīgu pārliecību par sugas piederību nav viegli iegūt - apspalvojums ievērojami nodilis, pazīmes grūti vērtējamas un izmēri daļēji pārklājas ar parasto ķeģi. Turklāt nevar izslēgt starpsugu hibrīdu uzturēšanos Baltijā vasaras mēnešos. Teorētiski tieši hibrīdiem īpatņiem varētu būt spēcīgāka tendence iesaistīties migrācijā nekā "patiesajiem" mazajiem ķeģiem. Ja tas atbilst patiesībai, mazā ķeģa statuss Baltijas jūras austrumu pusē tupinās saglabāties neskaidrs un noteikšana būs problemātiska.

Novērojumi

 

Pirmie 10 īpatņi, kuru sugas (pasugas) piederība pierādīta ar mērījumiem un apskatot rokās (visi Papē)

1990, 15-Okt, 1 1g M (eksemplārs saglabāts). V.Roze u.c.
1995, 31-Okt, 1 1g+ M (eksemplāts LU Zooloģijas muzejā). M.Smiltnieks, V.Roze.
1995, 9-Nov, 1 M (eksemplārs ). A.Celmiņš, V.Roze u.c.
1997, 25-Sep, 1. J.Lipsbergs, J.Baumanis.
1997, 10-Okt, 1 1g+ T (eksemplārs saglabāts). J.Baumanis, V.Roze u.c.
1997, 12-Okt, 1 1g+ T. J.Baumanis.
1997, 13-Okt, 2 (no tiem vienas ad M eksemplārs saglabāts). J.Baumanis, V.Roze.
1997, 20-Okt, 1 M. J.Baumanis.
1998, 28-Okt, 1 1g+ M. J.Baumanis, J.Kazubiernis.

Novērojumi vasaras mēnešos (iespējams mazais ķeģis pēc sezonas)*
Pape, Lp, 6-Aug-1985, 1-S. J.Baumanis, V.Roze.
Pape, Lp, 16-Aug-1994, 1-S. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 17-Aug-1996, 1-S. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Aug-2001, 3-S (balss un pēc tam 2-S). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 10-Aug-2001, balss. A.Celmiņš.
Saraiķi, Lp, 6-Aug-2003, 2-N. V.Roze, G.Graubics.
Saraiķi, Lp, 21-Aug-2003, 1-N. V.Roze, K.Millers.
Lazdona, Ma, 24-Aug-2003, 2. K.Millers.
Pape, Lp, 26-Aug-2003, balss. A.Kalvāns.
Saraiķi, Lp, 4-Jūn-2004, 1 nolidoja gar piekrasti. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 17-Jūl-2004, 2 (dzirdēta balss un citā laikā 1 redzēts vizuāli). V.Roze, K.Millers.
Pape, Lp, 18-Jūl-2004, 2 reizes dzirdēta balss. V.Roze, K.Millers.
Saraiķi, Lp, 16-Jūn-2005, 1-S (tikai balss, putns nav redzēts). M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 9-Aug-2005, 1-S. K.Millers.
Kolka, Ta, 15-Jūl-2006, 1 laidelējās Kolkasraga autostāvvietā. C.Kyrk.
Pape, Lp, 26-Jūl-2006, balss priedelēs pie bāzes, putns nav redzēts. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 6-Aug-2006, 2 (balsis nezāļu laukā, paši putni nav redzēti). K.Millers.
Reiņi, Lp, 13-Aug-2006, balss pie laivu bāzes Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 1-Aug-2007, 1 nofotografēts (domājams 1g+ M). M.Krūze.
Reiņi, Lp, 12-Aug-2007, 2 laivu bāzē, Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Pape, Lp, 23-Jūl-2008, balss. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 25-Jūl-2008, 1-S. M.Jaunzemis.
Reiņi, Lp, 10-Aug-2008, vismaz 1 pie laivu bāzes Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Pape, Lp, 13-Jūl-2009, 1 pie putnu stacijas. K.Millers.
Pape, Lp, 16-Jūl-2009, 3 pie putnu stacijas, ziņoti kā parastie ķeģi. I.Dinsbergs, O.Keišs.
Pape, Lp, 7-Aug-2009, 1 2g noķerts pie putnu stacijas (attēlos); todien arī balsis. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 8-Aug-2009, 1 2g noķerts Papes ezera niedrājā (attēlos); todien arī balsis. O.Keišs, M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 9-Aug-2009, 1 noķerts (ziņas jāprecizē). O.Keišs.
Dzintares pilskalns, Lp, 23-Jūn-2011, 1. K.Millers.
Pape, Lp, 4-Jūl-2011, vismaz 4 pie putnu stacijas. M.Briedis u.c.
Pape, Lp, 24-Jūl-2011, 1 1g jaunais putns noķerts. M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 28-Jūl-2011, 1 2g M noķerta (viens attēls zemāk). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 3-Aug-2011, 1 1g jaunais putns noķerts (viens attēls zemāk). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 11-Aug-2011, 2 noķerti - 1g jaunais putns un T 2g+ (attēls zemāk). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 17-Aug-2011, 1 2g M noķerta. I.Freiberga, I.Dinsbergs.
Liepāja, no 2-Jūn līdz vismaz 2-Aug-2012, 2 Dienvidu kapu apkārtnē. K.Millers.
Ventspils, 3-Aug-2012, 2 Reņķa dārzā. K.Millers.
Mērsrags, 4-Aug-2012, 2 pārlidoja Pekragā. A.Klepers (Dabasdati).
Pape, Lp, 12-Aug-2012, 1g jaunais putns noķerts (viens attēls zemāk). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 12-Aug-2012, 1 2g M noķerta (viens attēls zemāk). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Vecdaugava, Rp, 11-Jūn-2013, 1 M. I.Deņisovs.
Kolka, Ta, 8-Aug-2013, 1 pārlidoja Kolkasraga stāvlaukumu. K.Millers.
Liepājas ez. E krasts, Vītiņu pļavas, Lp, 7-Jūn-2014, 1-SSW. K.Millers.
Pērkone, Lp, 8-Jūl-2014, 1 T dzied un novērots vizuāli. K.Millers, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 2-Aug-2014, atrasta izvesta ligzda Papes ezera W krastā. V.Ādamsons.
Liepājas ez. E krasts, Vītiņu pļavas, Lp, 6-Aug-2014, 1. K.Millers, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 21-Jūl-2015, 2 1g+ TT noķerti. Papes putnu stacija.
Pape, Lp, 22-Jūl-2015, 1 1g+ M noķerta. Papes putnu stacija.
Mērsrags, Ta, 22-Aug-2015, Pekragā vismaz 1 ad baro jau lidojošus juv, precīzi nav zināms vai bija 2 vai 3

jaunie. Lielā mērā ticams, ka vietējie ligzdotāji. A.Kalvāns. E.Lediņš; 9-Sep, aptuveni tajā pašā vietā noķerts 1 jaunais putns juv tērpā. A.Kalvāns (foto zemāk).

Ainaži, Lm, 29-Jūl-2016, 1 lidojumā virs liedaga. A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 26-Aug-2016, 1 jaunais putns noķerts. A.Kalvāns.
Kolka, Ta, 6-Jūn-2017, pārlidojoša putna saucieni. G.Grandāns.
Pape, Lp, 7-Jūl-2017, pāris un 5 jaunie putni. R.Rekmanis u.c.
Pape, Lp, 10-Jūl-2017, 4 putnu stacijas apkārtnē. E.Laucis.
Ainaži, Lm, 23-Jūl-2017, 1 putns ar "ķeģa" balsi aizlido uz S. A.Kalvāns (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 8-9-Aug-2017, 1. G.Grandāns, I.Deņisovs.
Pape, Lp, 9-Aug-2017, 1 T 2g noķerts Papes ezera niedrājā. M.Jaunzemis.
Valka, 11-Aug-2017, 1 pārlido ar "ķeģa" balsi. K.Millers.

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Pape, 10-Okt-1997,
pieaugušais putns (1g+ T). © Jānis Baumanis.

*) Ne visi vasaras mēnešu novērojumi ir apzināti, vajadzētu būt arī vismaz 2010. gadā. Jāprecizē datums vienam novērojumam Papē 2016. gadā (M.Briedis).

Saīsinājumi

Literatūra un internets

 

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Carduelis flammea. Retrieved from http://www.birdlife.org on 2nd September 2015. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Clement P. 2016. Lesser Redpoll Carduelis cabaret. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/61362 on 1st June 2016. Ottvall R., Bensch S., Walinder G., Lifjeld J.T. 2002. No evidence of genetic differentiation between lesser redpolls Carduelis flammea cabaret and common redpolls Carduelis f. flammea. Avian Science 2, 4: 237–244. Sangster G., Collinson M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C. 2013. Taxonomic recommendations for Western Palearctic birds: nineth report. Ibis, 155: 898-907. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm.

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Sīpolciems, Babītes novads, 18-Feb-2017. © Edgars Smislovs.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Daugavgrīva, 12-Okt-2012, pieaugušais putns (1g+). © Ruslans Matrozis.
Putns ar gredzenu. Gredzenots Čehijā 26-Nov-2011. Gredzenojot noteikts kā 1g+ M mazais ķeģis.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Garkalne, Garkalnes novads, 2-Nov-2013, pieaugušais putns (1g+ T). Tipisks īpatnis pēc krāsojuma un spārna garuma.
© Viesturs Vintulis.

Mērījums: spārna garums = 69.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Pape, 18-Okt-2010, jaunais putns (1g T), atbilst mazajam ķeģim pēc krāsas un izmēriem. © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums = 67 mm, knābja augstums = 5,4 mm.
bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 11-Aug-2011, pieaugušais putns - T (krūtis nedaudz iesārtas, attēlā grūti saskatīt), vecums 2g+ pēc astes spalvu
formas. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 73 mm, knābja augstums = 5,8 mm, knābja garums = 8,8 mm. Visi mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam
izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.
bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 28-Jūl-2011, vecums 2g pēc astes spalvu formas. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 71 mm, knābja augstums = 5,5 mm (knābja garuma mērījums anulēts). Mazajam ķeģim atbilst knābja augstums, bet spārna
garums pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 12-Aug-2012, attēlā M nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2g pēc astes spalvu formas). Pēc nokrāsas atgādina
mazo ķeģi, tomēr mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi (Svensson 1992). © Mārtiņš Briedis.

Mērījumi: spārna garums = 70 mm, knābja augstums = 5,7 mm.

bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 7-Aug-2009, nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2g pēc astes spalvu formas). © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums = 72 mm, knābja garums = 8,1 mm, knābja augstums = 5,5 mm. Mazajam ķeģim atbilst vienīgi knābja augstums, citi mērījumi
pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.
bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 8-Aug-2009, nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2g pēc astes spalvu formas). © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums divos neatkarīgos mērījumos = 71 mm un 69 mm. Pirmais iekļaujas parastā ķeģa diapazonā, otrais atbilst vienīgi mazajam ķeģim.
Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

bkm

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 3-Aug-2011, jaunais putns (juv/1g). © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 75 mm, knābja augstums = 5,8 mm, knābja garums = 8,4 mm. Knābja mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi, bet spārna garums
atbilst vienīgi parastajam ķeģim. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

bkm2

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 12-Aug-2012, jaunais putns (juv/1g) ar garu spārnu (76 mm), kas atbilst vienīgi parastajam ķeģim (Svensson 1992).
Tomēr pēc tumšajām krūtīm un gaišbrūnās spārna svītras atgādina mazo ķeģi. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 76 mm, knābja augstums = 5,8 mm.
bkm3

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Mērsrags, 9-Sep-2015, jaunais putns (juv/1g). Spārna garums pārklājas ar parasto ķeģi (Svensson 1992). Spārna svītras
gaišbrūnas kā mazajam ķeģim. Garš knābis kā parastajam ķeģim. © Aigars Kalvāns.

Mērījumi: spārna garums = 72 mm; knābja augstums ap 5 mm; knābja garums ap 10 mm (knābis mērīts ar lineālu).

Labots 15 Aug 2017