Ηλεκτροκίνηση γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη (πλην Τιθόρεα - Δομοκός)

Έργα / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ /   30.03.2016

Το έργο αφορά σε εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης με τηλεδιοίκηση στα τμήματα Αχαρνές – Τιθορέα και Δομοκός – Θεσσαλονίκη και εκτελέστηκε στο πλαίσιο πολλαπλών συμβάσεων που υλοποιήθηκαν σταδιακά.

 

Η ηλεκτροκίνηση του τμήματος Δομοκός – Θεσσαλονίκη, δόθηκε σταδιακά σε κυκλοφορία και εμπορική εκμετάλλευση το Σεπτέμβριο του 2007 και το Σεπτέμβριο του 2008. Έκτοτε λειτουργεί διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

 

Το τμήμα Αχαρνές – Τιθορέα, λόγω εκτεταμένων κλοπών / δολιοφθορών, δεν έχει δοθεί σε κυκλοφορία, ενώ είναι σε εξέλιξη σύμβαση ανάταξης της ηλεκτροκίνησης.

 

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση:

Ταμείο Συνοχής 1994 – 1999 και 2000-2006

Εθνικοί  Πόροι

 

Kόστος έργου:  

168,9 εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  1996

Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Δομοκός – Θεσσαλονίκη : 2008

Ολοκλήρωση έργου: 2010