El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) neix com un partit obert, permeable, transparent, capaç d’adaptar-se als canvis constants i ràpids que defineixen les societats modernes i avançades com la catalana i plenament convençut que la confiança dels ciutadanes i ciutadanes en els seus representants polítics només es pot assolir si aquests disposen de totes les eines al seu abast per a dur a terme la seva tasca de control envers la gestió interna dels partits.

Per aquest motiu, i perquè creiem fermament que la transparència, l’ètica i la política són indissociables, posem a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes i de totes les persones associades un portal des d’on es pot accedir a tota la informació per al seu coneixement.

Convenis d’associació

JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA (JNC)

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política juvenil, sobirana, amb entitat jurídica pròpia que mitjançant el conveni d’associació formalitzat el 24 de juliol de 2017 amb el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), es vincula a aquesta formació política per a la promoció d’un mateix missatge polític, programàtic i ideològic.

Conveni d’associació entre el PDeCAT i la JNC

JNC – Seu Nacional
C/ Puig-Reig, 10 baixos
08006 Barcelona
Tel. 93 237 58 40
jnc@jnc.cat
http://www.jnc.cat/

Informació econòmica

Responsable de finances

Jordi Oliveras i Casals. Elegit d’acord amb l’article 70 dels Estatuts en el Consell Nacional celebrat el 26 de novembre de 2016.

Comptes anuals

 

Informes del tribunal de cuentas

 

Informes de la sindicatura de comptes

 

Procediments de control intern i auditoria

Document de control intern

(Pendent d’aprovació)

Instruccions de contractació

(Pendents d’aprovació)