- Vi mangler 236.800 leiligheter

Flere eldre gir økt behov for små boliger.

FOR FÅ: I hovedstaden er det overskudd av leiligheter som i denne bygården i Tiedemandsgate, men i resten av landet er det et betydelig underskudd, viser ny undersøkelse.
FOR FÅ: I hovedstaden er det overskudd av leiligheter som i denne bygården i Tiedemandsgate, men i resten av landet er det et betydelig underskudd, viser ny undersøkelse.

Eldrebølgen skaper et betydelig underskudd av leiligheter i det norske boligmarkedet, viser ny undersøkelse som ble lagt frem under Boligkonferansen 2011 i regi av Boligprodusentenes Forening.

En analyse av situasjonen i det norske boligmarkedet viser at etterspørselen av leiligheter er langt høyere enn hva som er tilgjengelig i markedet.

Analysen, som er gjennomført av Prognosesenteret, viser det allerede i dag er 236.800 leiligheter for lite i forhold til hvor mange som ønsker å bo i leilighet.

I dag eksisterer det 535.900 leiligheter i Norge. Det optimale vil - ifølge analysen - være 772.000 leiligheter.

Suget etter leiligheter i markedet drives av en kraftig økning i eldre som ikke ønsker å bo i enebolig lenger.

For mange eneboliger

Den samme analysen viser at det i dag er et overskudd på landsbasis på 208.000 eneboliger.

I tillegg er det et overskudd på 135.000 småhus. Med småhus regnes rekkehus, tomannsboliger og lignende.

Analysen tar utgangspunkt i tilgjengelig data om boligmarkedet i dag. I tillegg er det gjort en spørreundersøkelse for å få oversikt over hvor mange som ønsker en annen type bolig enn det de har i dag.

- Vi har et misforhold mellom der folk bor i dag og der de vil bo. En fjerdedel av befolkningen har planer om å flytte i løpet av de neste fem årene. Det er mye høyere enn tidligere, sier partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

Han mener halvparten av alle nye boliger som bygges bør være leiligheter.

Motsatt i Oslo

I hovedstaden er situasjonen noe annerledes enn i landet ellers. Analysen viser at det i Oslo er et kraftig underskudd på eneboliger. Ifølge analysen er det nesten 30.000 færre eneboliger enn det markedet ønsker.

Samtidig er det over 18.500 flere leiligheter enn markedet ønsker.

Det store underskuddet av eneboliger i hovedstaden sørger normalt for at mange flytter ut av byen for å finne boligen de ønsker. Og i Akerhus er det overskudd på eneboliger. Ifølge analysen er det er overskudd på 32.206 eneboliger i Akershus. Samme fylke skal ha et underskudd av leiligheter på 32.676.

Situasjonen i resten av landet beskrives slik:

Innlandet

Ifølge analysen er det en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i Innlandet.

Underdekningen av leiligheter er størst i Buskerurd, der det bør tilføres mer enn 20.000 nye leiligheter for å opprette en likevekt mellom hvor mange som vil bo i leilighet og antall leiligheter i markedet.

Mye av det samme bildet gjelder også for Hedmark og Oppland, med en underdekning av leiligheter på 18.900 i Hedmark og 21.000 i Oppland.

Sørlandet

Ifølge analysen er det en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene på Sørlandet.

I Vestfold og Telemark registreres også en underdekning av småhus, nærmere bestemt rekkehus og 4-mannsboliger.

Vestlandet

Analysen konkluderer med at det også på Vestlandet er en betydelig underdekning av leiligheter. Dette gjelder alle fylkene på Vestlandet.

Midt-Norge

Igjen er det en betydelig underdekning av leiligheter.

Sør-Trøndelag skiller seg likevel noe fra de andre fylkene i denne delen av landet. I dette fylket er det en betydelig overdekning av småhus, og underdekning av først og fremst leiligheter, men også noe eneboliger.

Den samlede underdekningen av leiligheter i denne delen av lander er - ifølge analysen – nesten 30.000.

Nord-Norge

Også i Nordland og Troms skal det være en betydelig underdekning av leiligheter, men i Finmark er det en overdekning.

I Nordland og Troms er det en overdekning av eneboliger.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå