به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

نگاهی به کتاب خاطرات قربانعلی دری نجف آبادی


 مهراد واعظی نژاد

آقای دری نجف آبادی پس از روشن شدن نقش وزارت مطبوع اش در پرونده موسوم به "قتل های زنجيره ای" ناچار به استعفا از اين مقام شد

"... انتخاب اينجانب به عنوان وزير اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزينش اين منصب دچار مشکل شده بودند، رأی به اينجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند." (ص ۲۵۳) قربانعلی دری نجف آبادی، وزير اطلاعات مستعفی در کابينه اول آقای خاتمی، در بخشی از کتاب خاطرات خود به ناگفته هايی از دوران رياستش بر اين وزارت خانه می پردازد.

کتاب "خاطرات و مبارزات حجت الاسلام والمسلمين دری نجف آبادی" چهل و پنجمين عنوان از مجموعه خاطراتی است که مرکز اسناد انقلاب اسلامی از شخصيت های انقلاب اسلامی منتشر کرده است.

بخش عمده اين اثر به وقايع پيش از پيروزی انقلاب اسلامی و نقش نگارنده در اين وقايع اختصاص داده شده است. با اين حال جذاب ترين بخش کتاب، شايد، فصل پايانی آن باشد که به پاره ای از قضايای پس از درگذشت آيت الله خمينی می پردازد.

ماجراهای مربوط به عزل آيت الله منتظری و مسايل پيرامون تصدی پست وزارت اطلاعات دو بخش اصلی فصل پايانی است.

شش فصل از مجموع هشت فصل اين کتاب به شرح سال های آغازين زندگی و مبارزات پيش از انقلاب آقای دری نجف آبادی می پردازد.

وی که متولد ۱۳۲۴ است، در دو فصل اول کتاب به ماجراهای سال های دبستان و بحران بهايی ها در نجف آباد، انجمن های ايالتی ولايتی، فاجعه مدرسه فيضيه و دستگيری آيت الله خمينی اشاره می کند.

آقای دری در بخش های مختلف از روابط نزديک خود با محمد منتظری ياد کرده و فعاليت هايش را در شهرهای نجف آباد، شهرکرد، اهواز و بندرعباس شرح می دهد.

در نگاهی اجمالی، خاطراتی که آقای دری نجف آبادی از سالهای پيش از انقلاب اسلامی نقل کرده، در بسياری ديگر از عناوين منتشر شده توسط مرکز اسناد نيز به چشم می خورد.

شرح مبارزات، دستگيری ها، بی کفايتی های رژيم پهلوی و جنايت های ساواک، بخش ثابت � و تا حدودی تکراری � است که کم کم جذابيت خود را برای مخاطبان اين دسته کتاب های تاريخی از دست می دهد.

سالهای پس از انقلاب

روی جلد کتاب خاطرات و مبارزات حجت الاسلام والمسلمين دری نجف آبادی

اما کتاب "خاطرات و مبارزات دری نجف آبادی" دست کم به دليل افزون داشتن دو فصل پايانی مربوط به سال های پس از انقلاب، می تواند همچنان اثری جالب توجه باشد.

آقای دری نجف آبادی می نويسد: "من علاقه مند بودم آقای منتظری به عنوان يک مرجع حامی نظام در صحنه باشد." (ص ۲۴۷) به روايت آقای دری، آيت الله منتظری در ابتدا حتی از برگزيده شدن به عنوان قائم مقام رهبری نيز رضايت نداشت: "يک بار آقای شيخ عباس ايزدی نماينده خبرگان اصفهان و من به ديدن آقای منتظری رفتيم. ايشان به آقای ايزدی گفتند: به آقای مشکينی و ديگران {در مجلس خبرگان} بگوييد که من را {برای قائم مقامی} مطرح نکنند... لذا معتقد بودند که مردم بايد خودشان رهبر آينده را انتخاب کنند." (ص ۲۳۳)

تحليل آقای دری نجف آبادی بر اين پايه استوار است که با وجود امتناع اوليه، آرام آرام "قائم مقامی آقای منتظری تثبيت و دخالت وی در کارهای مملکتی بسيار گسترده شد." در ادامه اين بخش آقای دری به نا آرامی های شهر نجف آباد پس از عزل آقای منتظری پرداخته و نقش خود را در آرام کردن اوضاع بسيار پررنگ می داند.

وی همچنين به نقش اساسی خود در "سلب اختيارات" آيت الله منتظری (رياست هيئت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی، دارالشفای قم و دانشگاه امام صادق) اشاره می کند: "علت اينکه آقای منتظری راضی به عمل کردن به توصيه های من شد به اين دليل بود که من را از روز اول می شناخت... من تربيت شده و در واقع پسر آقای منتظری بودم." (ص ۲۳۹)

از ديگر مطالب جالب توجه در اين بخش، حساسيت های مربوط به موضع گيری های آيت الله منتظری است در باب رحلت آيت الله خمينی و به ويژه پس از آن، در باب برگزيده شدن آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی.

دوران وزارت اطلاعات

بخش پايانی خاطرات آقای دری نجف آبادی به حواشی انتصاب وی به وزارت اطلاعات اختصاص دارد.

آقای دری نجف آبادی پس از روشن شدن نقش وزارت مطبوع اش در پرونده موسوم به "قتل های زنجيره ای" ناچار به استعفا از اين مقام شد.

در ۱۵ صفحه ای که از کل کتاب به ماجراهای وزارت اطلاعات پرداخته شده، اختلافات آقای دری و مجموعه دوم خردادی ها و آقای خاتمی مشهود است: "جريان دوم خرداد پس از اين که متوجه شدند دست نشانده آنها نيستم می گفتند که آقای دری آدم امنيتی نيست و آدم اقتصادی است... اين جريان فکر می کرد که من يک مهره هستم و تسليم مطلق آنها می گردم." (ص ۲۵۵)

در ادامه همين بخش، آقای دری نجف آبادی در قالب نقل خاطرات، پای آقای خاتمی و نزديکان دوم خردادی او را نيز به ميان قائله قتل های زنجيره ای می کشد.

بر اساس روايت کتاب آشنايی آقای دری با سعيد امامی � تا پيش از تصدی وزارت اطلاعات � در حد قرائت يکی دو گزارش توسط امامی در مجلس شورای اسلامی بوده است.

در حالی که آشنايی آقای خاتمی و نزديکان وی با مصطفی موسوی (کاظمی)، ديگر متهم پرونده قتل های زنجيره ای، بيشتر از اين ها بوده است: "در يک جلسه ای که مسوولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ايشان معرفی کردم. آقای خاتمی سريع گفتند: من ايشان را می شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفی ندارد." (ص ۲۵۸)

بالاخره اين که آقای دری نجف آبادی در جمع بندی فعاليت های خود در وزارت اطلاعات ادعا می کند که به دنبال تقويت علمی وزارت اطلاعات بوده است، هرچند که در عمل "به خاطر کارشکنی ها توفيق چندان زياد نبود." (ص ۲۵۹)

شناسنامه کتاب
نام: خاطرات و مبارزات حجت الاسلام و المسلمين دری نجف آبادی
تدوين: حيدر نظری
ناشر: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بهار ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۳۲۸
قيمت: ۲۱۰۰ تومان
بی بی سی:

توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2017 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست