Familjerådgivning, parterapi och parrådgivning i Stockholm

Välkommen till AB Parrådgivarna Sverige! Vi är samtliga legitimerade psykoterapeuter med olika grundutbildningar såsom psykolog, socionom och beteendevetare. Flera av oss är även handledare och en av oss är auktoriserad familjerådgivare .

Medarbetare på Parrådgivarna

 

Parrådgivning och familjerådgivning handlar om att, i en parrelation, tillsammans med en terapeut ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera. I vår parterapi arbetar vi med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Vår utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog vilket vi vill skapa i våra samtal för parrådgivning och parterapi i Stockholm.

När kan familjerådgivning behövas?

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt. I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek, men också att fungera ihop praktiskt som par, samtidigt som var och en vill bli respekterad som en självständig människa. Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket i sin tur lätt leder till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera. Det är då familjerådgivning kan ge vägledning och hjälp framåt.

Sätt upp ett mål för er parterapi

I arbetet med par och familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Genom samtal via parterapi ger vi par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta sina samlevnadsproblem. Målsättningen kan vara att bevara sitt äktenskap, samboförhållande, partnerskap eller om skilsmässa visar sig nödvändig, att minska de negativa konsekvenserna och underlätta att skiljas i samförstånd.

Problemlösning med familjeterapi

Vi erbjuder redan separerade par möjlighet att genom samtal hitta samarbetsformer kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Målet är att erbjuda de sökande vägledning och hjälp till förbättrad förståelse för varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.