Învierea, sărbătoare a vieţii sau a morţii?

România a făcut paşi mari spre o abordare etică a animalelor. Din ce în ce mai mulţi devin vegetarieni din motive etice, iar şi mai mulţi condamnă genocidul asupra mieilor, ce caracterizează România în perioada sărbătorilor pascale. Însă cea de la care ne aşteptăm să ia prima poziţie, în conformitate cu conceptul creştin, pentru a stopa acest masacru, adică Biserica, tace!

Aşa cum ni se cere în Noul Testament, Învierea trebuie (şi este firesc) să fie celebrată prin iubire, compasiune, milostivenie. Celebrarea Paştelui aşa cum se făcea, până acum 2000 de ani, prin “sacrificarea” mielului, pentru motivul ridicol de a i se “ierta” păcatele celui care îl mănâncă, a fost condamnată tocmai de Isus care a spus că nu de jertfă are Domnul nevoie ci de milă. Biserica însă se pare că a rămas cantonată în Vechiul Testament, plin de episoade de înşelăciune, sodomie, vicii, lipsa de dragoste şi compasiune între oameni, iar prin tăcerea ei, ignorând Noul Testament, plin de pilde de iubire şi compasiune, turtind semnificaţia Învierii şi susţinând practici primitive, imorale, crude. Biserica ocroteşte astfel încălcarea poruncii universale: “Nu ucide”!

PAŞTELE, CRĂCIUNUL, adică Învierea şi Naşterea, cele mai curate, mai luminoase, mai pline de iubire zile creştine, ce vorbesc despre Viaţă, SUNT SĂRBĂTORITE PRIN MOARTE. Mielul, simbolul purităţii, ale cărui glas şi strigăt sunt asemuite adesea cu ale unui copil, este luat de lângă mama lui, legat, ucis şi apoi mâncat întrucât … “sărbătorim” Învierea Domnului! Şi Biserica tace! Nu vorbeşte niciodată cel puţin despre stingerea acestei tradiţii păgâne şi barbare care nu are nicio legătură cu Învierea, cu Dumnezeu, cu iubirea! Probabil şi din necesitatea protejării propriilor pofte trupeşti, întrucât cei mai mulţi preoţi, după ce cântă, preaslăvesc şi împart Lumina, se duc acasă şi se înfruptă din mielul blând, copilul ucis smuls de lângă mama lui, “sărbătorind” cu “bucurie” Învierea Domnului! Şi aşa …. se menţine tradiţia condamnării şi răstignirii lui Isus de către Biserica oficială, anual, la fiecare Paşte, distrugând cel mai complex sentiment uman: compasiunea.
Astfel, creştinismul practicat şi propovăduit nu are nicio legătură cu creştinismul! Primul l-a ucis pe al doilea, aşa precum scrie şi renumitul scriitor, Dr. EMIL PETRU RAŢIU, în articolul său, “Învierea – sărbătoare a vieţii sau a morţii?!” prin care, îl îndemna la final pe Patriarhul României să înceapă singura revoluţie adevărată, interioară, a omenirii, de la porunca “Nu ucide”! : ”Ce putere mefistofelică a târât atât de în jos creştinismul, sublima religie a lui Hristos, reuşind să-l compromită în modul cel mai crunt posibil, cum nimic altceva nu putea să-l compromită mai mult?  Ce creier păgân şi voinţă scelerată au stat la intenţia care au avut la bază distrugerea creştinismului tocmai prin practica scelerată a duşmanilor săi, îngropând sărbătorile creştine în  râuri de sânge, în crimă şi holocaust de fiinţe nevinovate? A religiei lui Hristos, compromisă printr-un val de crimă abominabilă, de holocaust de fiinţe nevinovate, sensibile şi conştiente în faţa morţii întocmai ca noi, şi cu acelaşi drept la viaţă ca şi noi, după toate legile creştinismului, ale moralei şi ale eticii, având ca efect compromiterea şi criminalizarea religiei lui Hristos cel blând şi sensibil la orice suferinţă?” […]“Cât ar fi de folositor unor înalte feţe bisericeşti să viziteze un stabiliment intensiv de creştere a animalelor sau un abator, pentru a simţi nemijlocit suflul de teroare şi indescriptibilă groază al creaturilor martirizate acolo” “Idealul creştinului pe acestă lume este îndumnezeirea omului, iar nu transformarea lui în asasin, în brută.”
Ce înseamnă “tradiţia” la români menţinută cu îngăduinţa preoţilor şi accepţiunea autorităţilor se poate vedea din investigaţia realizată de ANIMALS INTERNATIONAL în perioada 7-13 Aprilie 2017. Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional!

Carmen ARSENE

Preşedinte
Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor (FNPA)
Publicat în Mesajul tau | Comentariile sunt închise pentru Învierea, sărbătoare a vieţii sau a morţii?

4 Aprilie: Ziua Internaţională a Animalelor Fără Stăpân

Photo: Câini cu stăpân transformaţi prin abandon în câini fără stăpân, ajunşi în lagărul unei primării! Owned dogs in Romania turned into stray dogs that ended up in a Town Hall’s extermination camps! Rumänische Besitzerhunde, die Streuner wurden und in der Tötung der städtischen Tierheime  landeten!

Photo: Câini cu stăpân transformaţi prin abandon în câini fără stăpân, ajunşi în lagărul unei primării!

 

Română, English, Deutsch

4 Aprilie: Ziua Internaţională a Animalelor Fără Stăpân

 De câţiva ani, ziua de 4 aprilie este marcată ca Ziua Internaţională a Animalelor Străzii şi este dedicată animalelor străzii din întreaga lume.
Este deja cunoscut că animalele fără stăpân sunt de fapt animalele cu stăpân abandonate. Acolo unde există, înseamnă că nu s-a făcut nimic coerent, eficient, responsabil.
Cel puţin în România, animalele fără stăpân s-au înmulţit pe măsură ce programul de ucidere al acestora a luat amploare, însă, cu toate acestea, autorităţile nu cedează, nu schimbă metoda. Mai mult, animalele fără stăpân au devenit o mare afacere de care nu au niciun interes să se desprindă. Suferinţa şi moartea a zeci de mii de animale în fiecare an, nemulţumirea societăţii care reclamă derularea unui program pentru reducerea numărului animalelor fără stăpân, eforturile organizaţiilor şi persoanelor private să salveze din stradă ori din adăposturile primăriilor (majoritatea lagăre de exterminare), finanţate, că acceptăm sau nu, de noi toţi, eforturile ONGurilor prin campanii de sterilizare încercând să compenseze dezastrele create şi întreţinute de primării, nu determină autorităţile să abordeze un program eficient (şi civilizat) pentru că fie nu ascultă opiniile experţilor în domeniu fie nu-şi pot lua mâna din această afacere.
4 aprilie este ziua în care trebuie să conştientizăm că existenţa animalelor fără stăpân şi supunerea lor zilnică la chinuri, maltratări este rezultatul iresponsabilităţii noastre. Singurul mod de a stopa suferinţa lor este sterilizarea tuturor animalelor cu stăpân în scopul prevenirii abandonului animalelor nedorite ori gestionarea corectă a puilor acestora. Aşadar: responsabilitate, etică, compasiune – adică acele calităţi care ne poziţionează la nivelul unui om civilizat.
Chemăm totodată oamenii la a sprijini animalele fără stăpân oferindu-le constant hrană, apă, îngrijire, protecţie, iar cei care au posibilităţi, să adopte din stradă sau din adăposturi, salvând astfel, în mod definitiv o viaţă.

April 4th: International Day of Stray Animals

 

4 aprilie

Owned dogs in Romania turned into stray dogs that ended up in a Town Hall’s extermination camps!

In recent years, the 4th of April has come to be known as the International Day of Street Animals and is dedicated to stray animals around the world.
It is a known fact that stray animals are actually owned animals that have been abandoned. Wherever such animals exist is an indication that nothing consistent, efficient, and responsible has been done.
Stray animals in Romania alone have become more and more numerous as the country’s program to kill them has expanded; however, the Romanian authorities do not yield and do not change their approach. Moreover, stray animals have turned into a big business that those in charge have no interest giving up. The suffering and death of tens of thousands of animals every year, the discontentment of the society, who calls for a program to reduce the numbers of stray animals, the efforts of organisations and private individuals to rescue from the street or from public shelters (true extermination camps) that are funded (whether we agree or not) by all of us, the NGOs’ efforts to carry out spay & neuter campaigns in an attempt to offset the havoc played and maintained by the Town Halls have not led the authorities to develop an effective (and humane) program, either because they refuse to listen to the experts, or because they simply cannot renounce the business.
April 4th is the day in which we should become aware of the existence of stray animals and of their daily suffering and ill-treatment as a result of our irresponsibility. The only way to stop their ordeal is spaying & neutering all owned animals – and thus help prevent any further abandonment of unwanted animals –, or a proper management of their offspring. Therefore: responsibility, ethics, compassion – those qualities that make us civilised humans.
We are also encouraging people to support stray animals by providing them with food, water, care, and protection, and wherever possible, take them off the street or out of the shelters, thus saving a life for good.

April: Internationaler Tag für Streunerhunde

4 aprilie

Rumänische Besitzerhunde, die Streuner wurden und in der Tötung der städtischen Tierheime  landeten!

Seit mehreren Jahren ist der 4. April als der internationale Tag für Streunerhunde bekannt und wird den Streunerhunden auf der ganzen Welt gewidmet.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Streunerhunde eigentlich Besitzerhunde sind, die jedoch im Stich gelassen wurden. Wo auch immer es solche Tiere gibt, sind sie ein Beweis dafür, dass es keinen konsequenten, erfolgreichen und verantwortungsvollen Plan für sie gibt.

Allein in Rumänien hat sich die Anzahl der Streunerhunde  desto mehr vergrössert, je mehr die staatlichen Programme versuchen, sie zu töten. Trotzdem geben die Verantwortlichen nicht nach und verändern ihre Vorgangsweise nicht. Dazu kommt, dass Streunerhunde ein lukratives Geschaft bedeuten, das diejenigen, die daran beteiligt sind, nicht aufgeben wollen. Weder das Leiden und der Tod von Zehntausenden von Tieren jedes Jahr, noch die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die ein Programm verlangt, das die Anzahl der Streunerhunde effektiv verringert, noch die Bemühungen von Organisationen und Privatmenschen, die versuchen, so viele Tiere wie möglich von der Straße oder aus den öffentlichen Sheltern (die richtige Vernichtungslager sind, die von uns allen finanziert werden, ob wir damit einverstanden sind, oder nicht) zu retten, noch die Arbeit der NGOs, die mit Kastrations-Aktionen versuchen, dem verheerenden Schaden, den die Stadtverwaltungen anrichten, entgegenzuwirken – nichts davon hat die verantwortlichen Behörden dazu veranlasst, ein effektives und humanes Programm zu entwickeln. Sie verweigern einfach, auf die Experten zu hören, oder sie wollen ihr einträgliches Geschäft nicht aufgeben.

Der 4. April ist der Tag, an dem wir über das tägliche Leiden und die Misshandlungen der Streunerhunde nachdenken sollten, und uns klarmachen sollten, in wie weit wir dafür verantwortlich sind. Die einzige Art und Weise, um die Tortur der Tiere zu beenden, ist die Kastration aller Besitzerhunde. Dadurch wird verhindert, dass ungewollte Tiere ausgesetzt werden. Zugleich sollte ein angemessenes Programm für eventuellen Nachwuchs geschaffen werden. Deshalb: Verantwortlichkeit, Ethik und Mitgefühl – diese Eigenschaften machen uns zu zivilisierten Menschen.

Ausserdem möchten wir Euch dazu anregen, Streunertiere dadurch zu unterstützen, indem Ihr ihnen Futter, Wasser, Pflege und Schutz anbietet. Wenn nur irgendwie möglich, bringt sie weg von der Straße oder holt sie aus den Sheltern raus – und rettet ihre Leben für immer.

Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru 4 Aprilie: Ziua Internaţională a Animalelor Fără Stăpân

30 IANUARIE: Ziua Mondială pentru Abolirea Uciderii Animalelor pentru Carne

miel

30 IANUARIE: Ziua Mondială pentru Abolirea Uciderii Animalelor pentru Carne

Fii caritabil – Fă azi ceva pentru cineva: nu ucide şi nu plăti pentru ucidere

Peste o mie de miliarde de peşti sunt capturaţi anual şi 460 de miliarde de animale sunt aduse pe lume şi ucise în fiecarean pentru a fi mâncate.

Din compasiune pentru animale, din grijă pentru sănătate, din grijă pentru mediu sau doar pentru că a devenit o modă, în ultimaperioadă conceptul de vegetarianism s-a dezvoltat mult în România.
Dacă ne raportăm la sănătate este deja bine-cunoscut faptul că un vegetarian trăieşte mai bine şi mai mult.

Cu privire la impactul producţiei de carne asupra mediului, informaţiile nu ajung la fel de des la populaţie cu toate că sutele de miliarde de animale crescute pentru hrană şi blană au un efect devastator asupra mediului şi planetei şi distrug omenirea. Experţiîn domeniu susţin că oamenii vor trebui să devină vegetarieni dacă doresc să combată încălzirea globală.

Compasiunea pentru animale este cea care ar trebui să fie baza determinării noastre de a nu le mai ucide, mânca, exploata înfolosul nostru, mai ales că există o mulţime de alternative care nu numai că nu produc suferinţă şi moarte ci ne aduc beneficii,nouă şi planetei. Este un stadiu minim şi strict necesar în evoluţia noastră spirituală şi ne defineşte moralitatea.

Leonardo da Vinci a spus: „Noi trăim din moartea altora. Suntem locuri de înmormântare pentru animale! Va veni o zi cândoamenii vor vedea uciderea unui animal aşa cum văd acum uciderea unui om.”

Cei mai mari înţelepţi, filozofi, oameni de ştiinţă, scriitori, artişti cu credinţă în Dumnezeu au devenit vegetarieni, recunoscând căeste imoral să trăieşti producând suferinţă şi moarte animalelor. Extrem de trist este că preoţii (sau cea mai mare parte apreoţilor), adică exact oamenii care sunt în slujba lui Dumnezeu, refuză să ia în considerare cel mai uman şi cerut sentiment,milă, ci acceptă şi sunt de acord în continuare cu uciderea fiinţelor create de Dumnezeul pe care îl slujesc.
Porunca „Să nu ucizi” include tot: oameni, animale, sentimente … oricine neagă acest lucru nu poate fi decât un profan ori doar un sclav al poftelor proprii care pentru a le satisface trebuie să producă moarte şi suferinţă.

O zi intr-un abator ori în camioanele ce transportă animale spre abatoare ori în fermele intensive de animale şi o clipă de simţire a agoniei lor ar fi suficient pentru a deveni conştienţi de ce se întâmplă, să ştim că de fapt suntem părtaşi şi responsabili pe de-a-ntregul atât de această suferinţă imensă şi continuă adusă animalelor cât şi de distrugerea planetei. “Nu mă uit, nu vreau să ştiu, îmi face rău” nu ne absolvă de vină ci ne face complici.

Carmen ARSENE

 

Preşedinte

Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor

Tel. 0744156133

cmarsene@yahoo.com

Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru 30 IANUARIE: Ziua Mondială pentru Abolirea Uciderii Animalelor pentru Carne

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor spune NU TTIP

baner fnpa stop ttip

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor se alatura initiativei societatii civile impotriva negocierii Tratatului Transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP) dintre UE si SUA.

TTIP este un acord care urmareste ”armonizarea” legislatiei pentru a incuraja liberul schimb intre SUA si Europa. Acest acord, negociat in secret, ascunde insa o suma de pericole la care vom fi expusi fiecare dintre noi. Drepturile de care ne bucuram ca cetateni europeni sunt desfiintate in fata dorintei de a face profit a companiilor multinationale.

Una dintre temerile legate de TTIP este cea referitoare la protectia drepturilor animalelor, atat de greu obtinute in fiecare dintre statele membre. Exista o intreaga gama de pericole legate de modul in care animalele sunt percepute – strict ca produse, unitati care trebuie sa aiba un pret cat mai scazut – practica controversata in SUA care va putea intra neingradita in Europa.

Putem opri semnarea acestui tratat prin semnarea initiativei europene impotriva TTIP, petitie care a adunat deja peste 2,3 milioane de semnaturi din Europa:

SEMNEAZĂ PETITIA!  www.de-clic.ro

***

Pe scurt despre pericolele TTIP:

  • 80% din antibioticele comercializate in SUA sunt folosite in fermele de animale. Desi momentan UE interzice utilizarea antibioticelor pentru accelerarea cresterii animalelor de consum, aceasta practica va intra in Europa sub presiunea reglementarilor TTIP.
  • Daca UE are totusi o minima legislatie referitoare la modul in care animalele sunt tratate intr-o ferma, cum sunt transportate sau sacrificate, legislatia SUA este mult mai putin restrictiva pentru operatori. Presiunea TTIP de a armoniza legislatia va reduce la minim prevederile europene de limitare a actelor de cruzime la adresa animalelor.
  • Firmele producatoare de pesticide din SUA si UE fac presiuni pentru relaxarea legislatiei, pe modelul celei de peste ocean. Astfel, toate eforturile depuse pana acum de statele membre deminimizare a efectelor pesticidelor, responsabile pentru disparitia masiva a populatiei de albine, vor fi complet neutralizate de prevederile TTIP.
  • SUA permite prin lege utilizarea clonarii animalelor pentru consum, iar TTIP deschide larg usa clonarii si comercializarii de produse provenite din animale clonate.
  • Cel mai puternic lobby pentru TTIP este dus de firmele interesate de utilizarea si comercializareaorganismelor modificate genetic (OMG) care vad in piata din Europa un paradis cu  un urias potential pentru astfel de produse. TTIP va elimina reglementarile legate de etichetare si de restrictie la cultivare a OMG, asa cum in SUA deja se intampla unde 80% dintre alimente contin OMG.
  • 90% din carnea de vita din SUA este produsa cu utilizarea de hormoni de crestere care le accelereaza cresterea pentru a ajunge cat mai rapid in galantare. Guvernul SUA a solicitat deja ridicarea restrictiilor aplicate de Organizatia Mondiala a Comertului privind importul carnii provenite de la animale crescute in acest mod. Grupurile de lobby corporatist solicita eliminarea acestor restrictii prin acordul TTIP calificandu-le drept bariere „inutile” in calea comertului.
  • Aceleasi presiuni sunt practicate si in cazul carnii de pui si curcan provenite din SUA, prelucrata de regula cu clor – un proces care a fost interzis in UE inca din 1997.

Lista de mai sus este nesemnificativa fata de suma suferintelor (suplimentare) produse animalelor si a pericolelor prevazute prin TTIP. Astfel, sub umbrela unui acord care promite dezvoltarea economica a statelor semnatare, TTIP introduce pe usa din dos, in mare secret, o serie lunga si foarte periculoasa de reglementari care pun in pericol sanatatea, drepturile, accesul la informatie si la viata privata si suspenda in acelasi timp toate micile victorii pe care pe-am reportat la nivel european in legatura cu protectia animalelor.

***

Alatura-te milioanelor de cetateni care, intr-un demers fara precedent, cer Comisiei Europene sa nu accepte acest cal troian – TTIP!

Semneaza ACUM www.de-clic.ro

Initiativa sustinuta de FNPA – Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor

Publicat în Comunicate | Etichete , , , , | Comentariile sunt închise pentru Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor spune NU TTIP

Conferinta – Masa rotunda „Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european”

Conferinta – Masa rotunda   „Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european”, organizata de FNPA cu sprijinul FES Romania si DTB Germania, a adus in sala realitatea din adaposturile primariilor si strategii pentru rezolvarea problemei cainilor fara stapan

Problema cainilor fara stapan a determinat intotdeauna dezbateri aprinse, interpretari proprii, abordari gresite care au generat probleme false la care s-a raspuns prin solutii false cu un impact dezastruos si iremediabil asupra animalelor si asupra societatii. 

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA), cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) si al Deutscher Tierschutzbund Germania (DTB), a organizat in 22 octombrie o conferinta – masa rotunda cu tema: „Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european”

In cadrul evenimentului, ce a constat in doua sesiuni plenare, experti din Romania, din Marea Britanie si Germania au prezentat situatia actuala a cainilor fara stapan din Romania, impactul abuzului fata de animale asupra sanatatii psihice a oamenilor si perceptia Uniunii Europene asupra situatiei cainilor fara stapan din Romania. Totodata s-au prezentat solutii pentru rezolvarea sustenabila a problemei prin masuri eficiente care sa ia in considerare interesul social, valorile morale si principiile etice ale civilizatiei europene. 

S-a aratat ca aplicarea legii actuale nu va face decat sa agraveze situatia in strada. Aplicata timp de 20 de ani, uciderea in masa s-a dovedit falimentara in Romania (si oriunde in alta parte) conducand la intensificarea dramatica a problemei. Mai mult, s-a aratat ca 5.2 milioane de caini cu stapan, adica 82% din cainii din Romania se afla in mediul rural, acolo unde oamenii nu au posibilitati financiare pentru sterilizarea animalelor detinute astfel ca pentru a preveni amenda stipulata pentru nerespectarea acestei prevederi, de 10000 RON, detinatorii isi vor abandona animalele. Asadar in absenta unui program de finantare a sterilizarii si identificarii cainilor cu stapan, legea actuala va conduce la un fenomen de amploare in ce priveste abandonul si deci la o intensa dramatizare a problemei in strada. 

Realitatea cruda din adaposturile primariilor a fost reflectata prin imagini greu de privit si acceptat si intr-o discrepanta majora atat cu prevederile legii cat si cu bugetele uriase „cheltuite” de catre primarii, pentru gestionarea cainilor. 

Oradea si Odessa au fost exemplele de buna practica. Programul de sterilizare si repunere in teritoriu a cainilor acceptati de populatie, derulat in paralel cu un program de educatie, este cel care a condus la reducerea cu 95% a numarului de caini fara stapan, in numai 6 ani

Evenimentul a fost moderat de catre doi cunoscuti jurnalisti, Simona Popescu si Oreste Teodorescu. 

INVITATI pentru a participa la eveniment au fost in primul rand factorii responsabili pentru implementarea sau monitorizarea legii de gestionare a cainilor fara stapan si legii de protectie a animalelor: primari si alti reprezentanti ai unor autoritati locale din Romania, reprezentanti ai ANSVSA, parlamentari, jurnalisti, care au avut posibilitatea sa isi exprime opinia dar sa si raspunda la intrebari. 

Ne bucuram ca autoritatile participante la conferinta au considerat ca evenimentul a fost unul din care pot extrage invataminte pe care sa le aplice in orasele pe care le administreaza.
Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru Conferinta – Masa rotunda „Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european”

VINO Sambata, 17 mai, in strada sa te opui uciderii cainilor!

Din nou tarile din Europa se aliaza cauzei cainilor fara stapan din Romania!
 
Al doilea MARE PROTEST INTERNATIONAL
 
INITIAT DE COMUNITATEA INTERNATIONALA!
 
in 80 de orase din Europa
 
IMPOTRIVA UCIDERII CAINILOR DIN ROMANIA
 
Sambata, 17 Mai !
 
Bucuresti, ora 12:00, Piata Victoriei
Stii cati caini sunt ucisi zilnic? Dar cati mor in lagarele primariilor inainte de cele “14 zile”? Stii daca primesc vreodata hrana ori apa? Cunosti teama, disperarea lor din colturile gratiilor? Stii cum sunt maltratati de hingheri? Dar cum sunt omorati?
Cunosti toate astea cu siguranta dar uneori te simti prea coplesit sa mai lupti! Ori te gandesti ca o vor face altii! Uiti insa sa te gandesti ca si “altul” se simte la fel de coplesit ca si tine si crede la fel, ca vor lupta altii! Si atunci nu vor mai exista “altii” pentru ca toti gandesc ca tine! Iar “altii” vor ramane doar de partea cealalta: hingherii, primariile, SRL-urile, incineratoarele!
Nu este ceea ce vrei! Constientizeaza ca doar daca TU te opui activ, masacrul va inceta!
STAI CATEVA ORE in strada pe 17 mai ca SA SALVAM ANI de viata pentru sute de mii de animale!
 
Abuzurile impotriva lor sunt abuzuri impotriva ta!
 
Carmen ARSENE
Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru VINO Sambata, 17 mai, in strada sa te opui uciderii cainilor!

Scrisoare de 1 km lungime impotriva uciderii cainilor inmanata Parlamentului European!

C O M U N I C A T  D E  P R E S A

 

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA)

………………………………………………………………………………………………………..

 

Cea mai lunga Scrisoare de protest, de 1 km,

impotriva uciderii cainilor comunitari din Romania

a fost inmanata Parlamentului European

 

 

In cadrul campaniei „Children for strays” (“Copiii protejeaza maidanezii”), initiata de Printesa Maja von Hohenzollern, a fost creata cea mai lunga scrisoare din istorie, de peste 1 km lungime, din care cca 150m au provenit de la copiii din Romania!

La crearea scrisorii au participat mii de copii din 11 tari europene care au reprezentat imagini emotionante trimitand astfel Europei mesajul lor impotriva abandonarii, maltratarii si uciderii cainilor din Romania si cerand manifestarea unui comportament uman si compasional.

In urma studiului international „Making the Link” efectuat in Romania, sprijinit de catre universitati de prestigiu din Marea Britanie si SUA dar si de catreorganizatii internationale si medii academice de profil din Europa si SUA s-a determinat ca 86% din copiii din Romania sunt dramatic traumatizati din cauza abuzurilor fata de animale pe care le vad in strada.

Printesa Maja von Hohenzollern, prezenta la Brussels pentru inmanarea scrisorii, a vorbit reprezentantilor Parlamentului European si a cerut stoparea imediata a uciderii in masa a cainilor fara stapan din Romania si introducerea orelor educationale de protectie a animalelor ca si activitate obligatorie in scoli. A solicitat de asemenea controlul modului de cheltuire a fondurilor europene alocate Romaniei si stoparea de urgenta a acestora daca se constata ca au fost deturnate in scopul finantarii afacerilor derulate prin uciderea cainilor.

Printesa Maja von Hohenzollern a condamnat incalcarea de catre Romania a conventiei europene privind protectia animalelor, condamna atacurile impotriva iubitorilor de animale, ONGurilor si adaposturilor acestora.

Printesa Maja von Hohenzollern a fost insotita de o delegatie formata din 7 copii si de reprezentantii unor asociatii germane incluzand “Tierhilfe Hoffnung” care sustine cel mai mare adapost de caini din lume, adapostul Smeura cu 4500 de caini.

Scrisoarea a fost inmanata europarlamentarului Othmar KARAS, Vicepresedintele Parlamentului European, europarlamentarului Pavel POC, Presedintele Intergrupului pentru bunastarea animalelor si europarlamentarului Janusz WOJCIECHOWSKI, Presedinte de onoare al Intergrupului pentru bunastarea animalelor si Vicepresedinte al Comisiei de agricultura din cadrul Parlamentului European.

Carmen ARSENE

Presedinte

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA)

Tel. 0744156133

Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru Scrisoare de 1 km lungime impotriva uciderii cainilor inmanata Parlamentului European!

Conferinta de presa “Situatia cainilor comunitari din Romania”

Miercuri, 11 februarie, Parlamentul European, Bruxellles

Ca un scurt istoric, in 4 decembrie 2013, o delegatie de la Parlamentul European a efectuat o vizita in Romania. In cadrul unor intalniri cureprezentantii ANSVSA si cu primarul municipiului Bucuresti, membrii delegatiei au fost asigurati ca legea de gestionare a cainilor este o lege a “adoptiei” si nu o lege a “eutanasiei”, ca publicul are acces in adaposturile publice, acestea fiind total transparente si ca binenteles condiiile sunt conform legii!

In 28 ianurie delegatia a revenit in Romania cu scopul de a se informa in mod direct referitor la situatia din teren, prin inclusiv vizite la adaposturile primariilor.

Concluzia Delegatiei a fost ca exista o discrepanta majora intre cele aflate de la autoritati in cadrul primei vizite si cele constatate in teren in cadrul celei a doua vizite.

De asemenea Delegatia a primit 12 rapoarte reflectand situatia din diferite orase din Romania si dovezi ale abuzurilor asupra cainilor comunitari in adaposturile primariilor.

Referitor la Situatia cainilor comunitari din Romaniaeuroparlamentarii Janusz WOJCIECHOWSKI, vicepresedinte comisia AGRI si vicepresedinte al Intergrupului pentru bunastarea animalelor si Andrea ZANONI, vicepresedinte al Intergrupului pentru bunastarea animalelor vor sustine o CONFERINTA DE PRESA, miercuri, 11 februarie, ora 15:30 (ora Bruxel), la Bruxel, Parlamentul European, sala Raoul Wallenberg – ASP5G2.

Deputatii europarlamentari vor aduce la cunostinta publicului observatiile si concluziile lor referitoare la situatia cainilor din Romania si modul lor de gestionare si vor prezenta planuri, recomandari, posibile initiative in vederea identificarii de solutii de abordare a acestei situatii.

Carmen ARSENE
Presedinte
Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA)

Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru Conferinta de presa “Situatia cainilor comunitari din Romania”

28 ianuarie – Delegatie a Parlamentului European din nou in Romania in problema cainilor fara stapan

C O M U N I C A T  D E  P R E S A

 

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA)

………………………………………………………………………………………………………..

 

28 ianuarie – Delegatie a Parlamentului European din nou in Romania in problema cainilor fara stapan

 

 

In urma miilor de petitii adresate Parlamentului European din intreaga Europa in care, pe langa protestele impotriva noii legi privind uciderea cainilor, se reclamau abuzurile impotriva cainilor fara stapan si starea deplorabila a cainilor din adaposturile primariilor, o delegatie a Parlamentului European a venit in Romania pe aceasta problematica.

 

Prima vizita, din 4 decembrie, a avut scopul de a afla opiniile autoritatilor cu privire la situatia cainilor comunitari din Romania, in carul intalnirilor cu reprezentantii ANSVSA (dar si cu primarul municipiului Bucuresti), unde membrii delegatiei au fost asigurati, printre altele, ca legea de gestionare a cainilor este o lege a “adoptiei” si nu o lege a “eutanasiei”, iar publicul are acces in adaposturile publice, acestea fiind total transparente.

 

Marti, 28 ianuarie, delegatia din cadrul Parlamentului European formata din Janusz WOJCIECHOWSKI, Deputat Europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei AGRI, Dr. Karolina TOMASZEWSKA, medic veterinar, Consultant bunastarea animalelor si Magdalena MAJERCZYK, Consultant politic ECR, a revenit in Romania in scopul de a se informa in mod direct referitor la situatia din teren, programul incluzand in acest sens si vizite la adaposturi.

 

Delegatia de la Parlamentul European confruntata cu realitatea din adaposturile Primariilor

 

La ora 10:00, in adapostul public de caini apartinand primariei Slatina, situat in satul Saristea si pe a carui poarta scria, in mod abuziv, „Proprietate privata. Accesul interzis”, nu exista personal ingrijitor ci doar un gardian care avea ordin sa nu permita NIMANUI intrarea.

 

Pentru a ascunde ce se mai poate ascunde in fata oficialitatilor europene, reprezentantii Primariei au actionat intr-un mod agravant, incurcandu-se in a  trimite un reprezentant la adapost, evidentiind si mai bine faptul ca in spatele portilor ferecate situatia este una ilegala si cruda.

 

Adapostul detinut de primaria Slatina este gestionat de aceeasi SC Iberia Velvet SRL, partenerul stabil al Primariei, practicant al unor tarife exorbitante, decontate de catre primaria Slatina din banii publici.

„Adapostul” in care cainii mor de inanitie si care nu respecta minimum de conditii impuse de lege este autorizat de catre DSVSA Olt!

 

Starea deplorabila a cainilor din adapost se putea deduce inca de la gard unde, zapada neatinsa, de 1 m inaltime, din jurul unei boxe speciale unde era cazat un caine de rasa „protejat”, dovedea faptul ca nimeni nu intrase la el in ultimele zile pentru a-l hrani.

Situatia este una uzuala daca amintim observatiile personale dar si declaratiile celor care au vizitat acest „adapost” de-a lungul timpului, prin care s-a sesizat faptul ca, in afara de caini extenuati de lipsa apei si hranei, boxele nu au nimic, nici macar recipiente (pentru apa) !

 

Adoptia unui caine din adapostul primariei Slatina ar fi fost posibila, teoretic, daca mergeai mai intai la Primaria Slatina, apoi la Administratia Patrimoniului, unde completai acte, iar apoi veneai la adapost cu un reprezentant al Primariei si alegeai un caine.

 

Concluzia Delegatiei a fost ca exista o discreptanta majora intre cele prezentate de catre autoritati in cadrul primei vizite si cele constatate in teren in cadrul celei a doua vizite. Adaposturile primariilor sunt inchise ermetic, animalele in suferinta, iar adoptiile ingreunate spre imposibil.

 

Delegatia va elabora un Raport complet asupra celor sesizate, raport ce va fi prezentat Parlamentului European si Comisiei europene.

 

Carmen ARSENE

 

Presedinte

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA)

Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru 28 ianuarie – Delegatie a Parlamentului European din nou in Romania in problema cainilor fara stapan

Uciderea cainilor ucide oameni

 In mass media auzim, vedem analizate, comentate, doar victime ale cainilor.
Numere fantasmagorice de muscaturi provocate de caini fara stapan sunt vehiculate de spitale.
Cazuri de muscaturi, care atunci cand sunt reale, implica in fapt caini cu stapan si nu caini fara stapan.
Maidanezii par ca alearga continuu oamenii pe la tomberoane ori le blocheaza iremediabil intrarea in scara blocului ori se atarna de plasa cumparatorului.
Mai putin spre deloc sunt aratate realitatile, atrocitatile savarsite asupra cainilor de omul, “superfiinta” plina de „constiinta”.
Deloc nu se aminteste despre dezastrul pe care il provoaca oamenilor abuzurile asupra animalelor. Un studiu efectuat la Bistrita, pe copii intre 14 si 15 ani, sub coordonarea lui Malcom Plant, Cercetator la Facultatea de Stiinte Sociale si Drept, Universitatea Teeside, UK, cu sprijinul Universitatii din Denver, SUA si ale unor prestigioase organizaţii internationale si medii academice de profil din Europa si SUA si in colaborare cu FNPA, a aratat ca86% din copii au vazut abuzuri ale animalelor si sunt afectati de acest lucru. Care este atunci societatea pe care o asteptam? Adultii de maine sunt copiii traumatizati de azi ori care au invatat ca maltratarea este un act normal pe care trebuie sa-l proliferezi si sa-l aplici si semenilor tai!
Deloc nu se vorbeste despre traumele la care sunt supusi cetatenii morali, compasionali care nu pot accepta barbarismul. Exacerbam ori inventam fapte mergand pana la a inocula ideea ca maidanezul este cel care va distruge populatia romaneasca daca nu-l distrugem noi. Distrugem insa dreptul omului de a avea parte la un mediu sanatos mental, de a avea dreptul sa nu i se ingradeasca dreptul de a fi moral, compasional, educat, civilizat. Pentru ca nu a stiut si nici nu a vrut sa gestioneze corect situatia creata, autoritatile statale si locale saboteaza calitati apreciabile ale oamenilor in orice societate civilizata, distrugandu-le, netinand cont de sentimente si opinii, maltratand, schingiuind, omorand pe cel care ne-a stat alaturi mii de ani.
Pentru a salva animale din strada, acolo unde i-au aruncat iresponsabilii si unde le-au lasat autoritatile sa se inmulteasca, iubitorii de animale le-au luat in casele lor, in apartamentele lor neincapatoare, uneori peste posibilitatile lor financiare si de spatiu. Este firesc ca oamenii cu respect si compasiune pentru cainele devenit maidanez prin ignoranta unor detinatori si dezinteresul/interesul autoritatilor, sa nu poata accepta uciderea. Uciderea ori perspectiva uciderii cainilor pe care ii protejeaza, distrugerea oricarei sperante ca societatea poate merge spre civilizatie imbratisand normele de moralitate, intelegerea ca interesul financiar al autoritatilor este mai presus decat viata oricui, pot afecta in asemenea masura pana la a deveni fatale.
Este ceea ce s-a intamplat cu Avedis Ghazarian, 46 ani, un om echilibrat, cu o inteligenta si intelepciune mult peste medie, un om cu principii morale, a carui inima a cedat in aceeasi zi in care s-a frant si speranta ca animalele, pentru ale caror drepturi a luptat ani de zile, pot avea sperante.
Avedis Ghazarian a fost ucis de un sistem bolnav, gaunos, infestat moral si spiritual.
Avedis este doar unul, cunoscut pentru ca a facut parte dintre si din noi, cei care activam pentru aceleasi principii, insa viata multor oameni s-a terminat odata cu actiunile terminatoare ale hingherilor si celor ce-i coordoneaza.
Mii de oameni au fost afectati psihic si sufleteste iremediabil de atrocitatile vazute zilnic in strada si in lagarele de exterminare ale primariilor.
Milioane de romani nu accepta actiunile de distrugere a cainilor.
Drame despre care nu se vorbeste!
Carmen ARSENE
Presedinte FNPA
Publicat în Comunicate | Comentariile sunt închise pentru Uciderea cainilor ucide oameni