Ap importerer flere velgere


AUF-leder Mani Hussainis familie er kurdere fra Syria. (Foto: Kristoffer Klunk, AUF).

Norge har nå rundt 310.000 utenlandske statsborgere med stemmerett her i landet. Arbeiderpartiet vinner mest på velgerimporten.

- Det har nok med å gjøre at mange av disse oppfatter venstesiden forsvarer utsatte flyktningegrupper mer enn høyresiden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Finansavisen.

- I Norge har særlig Arbeiderpartiet fått mange velgere herfra, mener valgforskeren.

Valget av Hadia Tajik (bildet) som ny nestleder i Arbeiderpartiet understreker en trend: Partiet har innvandrervelgere, og partiet rekrutterer dyktige politikere fra denne velgergruppen.

Statistisk sentralbyrå anslår at vi for første gang har over fire millioner stemmeberettigede ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Særlig to grupper har vokst sterkt siden tilsvarende valg i 2003:

  • Nordmenn med innvandrerbakgrunn har økt fra 111.200 til 233.600 velgere.
  • Stemmeberettigede utenlandske borgere har økt fra 117.300 til 310.200 velgere.

Totalt er altså veksten av velgere fra utlandet økt fra 230.000 til 540.000 stemmer - og det er mer enn nok til å avgjøre valget.- Den største økningen i stemmeberettigede er utenlandske statsborgere, som utgjør 7,7 prosent av alle stemmeberettigede, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

Du kan lese tallene her: Kommune- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Aller mest avgjørende er denne tendensen i Oslo, hvor nær hver tredje velger har innvandrerbakgrunn. 
I praksis importerer Arbeiderpartiet en sterk velgervekst fra utlandet.

Ved siste kommunevalg i 2011 stemte hele 58 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn på Arbeiderpartiet.

Oppslutningen blant innvandrere er særlig sterk blant muslimer. 

I denne gruppen stemmer hele 67 prosent på Arbeiderpartiet.

Interessant nok er arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa tradisjonelt katolikker og mer høyreorienterte, men problemet for høyresiden er at denne velgergruppen deltar mindre i valg.

- Velgere med bakgrunn i Asia, og særlig dem med afrikansk bakgrunn, har den tydeligste venstreorienterte stemmegivingen. Tre av fire velgere med bakgrunn i Afrika stemmer på Ap, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Les saken: Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011

Undersøkelsen viser også et annet interessant trekk:

Blant arbeidsinnvandrerne er partistøtten mer «lik» nordmenn flest, mens folk som innvandret på familiegjenforening eller som flyktninger, heller enda tydeligere mot Arbeiderpartiet.

Tendensen er altså klar:

  • Jo flere innvandrere fra Afrika og Asia, desto flere velgere til Arbeiderpartiet.
  • Høyresiden må gjøre jobben med å få EØS-innvandrerne til å stemme.

Det er ingen tvil om at Arbeidpartiet har vært vært flinkere til å mobilisere «sine» velgere enn høyresiden.

Partiet har mange flere listekandidater, og både AUF og Arbeiderpartiet har nå profilerte ledere med innvandrerbakgrunn.

AUF-leder Mani Hussaini er kurder med bakgrunn fra Syria, mens Hadia Tajiks familie kom fra Pakistan.

Du skal derimot lete lenge etter innvandrere i Høyres sentralstyre:

#Arbeiderpartiet #Velgere #Stemmer #Kommunevalget #Stavrum #Nettpåsak

Hva mener du? Vil tendensen til at innvandrere stemmer Arbeiderpartiet fortsette, eller vil partioppslutningen jevne seg ut over tid?

comments powered by Disqus
hits