Ademhalingstechniek

Een goede ademhaling voorkomt veel ziektes!

Ademen doen wij om Zuurstof binnen te krijgen!

Zuurstof gebruiken wij overal in het lichaam.

Bijvoorbeeld in de hersenen is deze voeding zeer belangrijk.

Door roken wordt de Zuurstof-opname minder. Men ziet er dan grauwer uit.

Dus ook de hersenen krijgen minder zuurstof. Dit bevordert dementie.

Ademhaling moet door de neus, en niet via de mond, gaan!

Het middenrif is de ademhalingsspier!

Veel ademtherapeuten geven verkeerd les!


Door sport ( met een goede ademhalingstechniek ) kan het verouderingsproces met 12 jaar worden vertraagt.

Op oudere leeftijd wordt de ademhalingstechniek meestal verwaarloost.

Bij ouderengymnastiek wordt hierop ook niet gelet.

 

 • Heeft U een chronische ziekte, dan is de verkeerde ademhaling meestal een onderdeel daarvan.
 • Goede ademhaling geschiedt door de neus, dus met de mond dicht.
 • De beweging komt tot stand door actie van het middenrif.
 • De uitademhaling moet niet geforceerd worden,zoals door sommige ademtherapeuten geadviseerd wordt. Deze beweging is passief! Dus gaat vanzelf.
 • Ongeveer 70 procent van de mensen boven de 50 jaar ademt verkeerd.
  Vooral oudere mensen ademen slecht door inactiviteit en een verkeerde houding.
  Bij onderzoek door artsen wordt aan deze activiteit van het lichaam bijna geen aandacht besteed.
 • Goed ademen betekent meer zuurstof en dus minder vermoeidheid.
 • Sporten zoals zwemmen en fietsen is vaak minder gezond dan gedacht wordt, omdat de goede ademhaling wordt belemmerd door het water of de houding op de fiets.

  Conclusie: Verbeter de ademhalingstechniek!


  Wanneer U tracht de ademhalingstechniek te verbeteren, en wordt U duizelig of gaat U hyperventileren dan betekend dit dat U inderdaad Uw techniek moet verbeteren.

  Ziekten zoals Vermoeidheid (M.E.) , Parkison ( betere hersenfunctie?) en slecht gehoor zouden hierdoor misschien voorkomen kunnen worden.


  De ademhaling is de belangrijkste en tevens minst opvallende eigenschap die ons lichaam heeft.
  Daar de hartactie altijd belangrijker wordt gevonden, wordt het verbeteren van de ademhaling, ook door artsen - zelfs longartsen, vaak verwaarloost.

  Bij de geboorte ademen wij door de neus en vindt de spieractie plaats door het middenrif. Dit is een koepelvormige spierplaat tussen de longen en de buikholte.
  De lucht wordt via de neus, keel, strottenhoofd en bronchiÔ naar de longen gezogen. Aldaar zitten miljoenen longblaasjes. Dit zijn kleine holtes alwaar de lucht wordt uitgewisseld met, de ook aldaar bevindende, haarvaatjes met bloed.
  Zo wordt de zuurstof aan het lichaam afgegeven en kooldioxide( vuile lucht) opgenomen en weer uitgeademd.

  Het bloed zorgt er vervolgens voor dat de zuurstof naar alle lichaamscellen wordt getransporteerd.

  Tevens wordt door de slijmvliezen van het gehele luchtwegstelsel vocht geproduceerd dat via de uitademing verwijderd wordt.
  Om deze functies zo efficiŽnt mogelijk te kunnen verrichten, moet de lucht enige tijd in de longen vastgehouden worden.
  Dan volgt de uitademing die passief is. Dit gaat dus vanzelf. Hier worden geen spieren bij gebruikt als het goed is.
  Dit betekent dus dat actief uitademen of hoesten verkeerd is.

  In principe wordt dit alles geregeld buiten ons bewustzijn om door de hersenen.
  Maar is, door ons zelf, wel zeer sterk te beÔnvloeden!
  Door verkoudheden, infecties, allergie en vele andere oorzaken kan het goede ritme verstoord worden en dus onfysiologisch worden.
  Zo kan langzamerhand een Mondademhaling met verkeerde middenrif ademhaling worden aangeleerd die bijna niet meer te corrigeren is! Zie: Neusfunctie

 

Een normale ademhaling houdt in dat u ongeveer 16 maal per minuut lucht met zuurstof inademt en de afvalstof (kooldioxide) en veel vocht afvoert.

Vocht uit de longen wordt vanzelf uitgeademd!

Hoesten is dus niet nodig, om dit te bereiken


U kunt dit zelf zien door uit te ademen tegen een koude ruit:    Vocht uit de longen!!

 • Ouderdom:
  Met de ouderdom neemt de ademcapaciteit bij veel mensen af.
  Juist dan is de zuurstof van belang om de essentiële organen ( b.v. oren en hersenen ) van energie te voorzien.
  Door minder lichamelijke activiteit, door verkeerde lichaamshouding bij het lopen, zitten of liggen, of door overgewicht neemt de actie van het middenrif af. De zuurstofopname neemt dan schrikbarend af.
  Er wordt dan dus te oppervlakkig geademd.
  Ook heeft dit tot gevolg dat het slijm uit de longen niet meer goed afgevoerd wordt, dat er een voedingsbodem kan worden gevormd voor bacteriŽn die zo uiteindelijk een bronchitis of longontsteking kunnen veroorzaken.
 • De minder zuurstof opname heeft dus tot gevolg vermoeidheid en een verminderd bewustzijn.
  Door de slechte longfunctie, het daardoor vasthouden van vocht, en als gevolg van dat een opgelopen longontsteking, kan het zo uit de hand lopen dat de dood er op volgt.

  Tracht dus een goede ademhalingstechniek - met vooral diep inademen en goede lichaamshouding - te behouden!
 • Vaak wordt beweerd dat de slechte longfunctie veroorzaakt is geworden door emfyseem. U kunt bewijzen dat dit niet zo is door goed diep te blijven ademen en zo nodig dit te oefenen!
 • Bij longfunctieonderzoek wordt vaak gevraagd geforceerd uit te ademen.
 • Lukt dit niet goed dan is dit de reden voor de uitspraak dat de longfunctie niet goed is.
  Dit is in tegenstelling met het feit dat de uitademing passief is, en u dit normaal niet moet doen.
  Dit onderzoek geeft dus niet de normale longfunctie weer.
 • Wordt dit longonderzoek bij U uitgevoerd dan moet U erop letten dat U bij de inademing goed Uw middenrif gebruikt.
  Dus diep inademt, met een goede teug lucht.
  Vervolgens wordt U gevraagd flink uit te ademen. Alhoewel U weet dat dit verkeerd is moet U dat dan doen, omdat dan geregistreerd wordt hoeveel U heeft ingeademd.

  Dus denk eraan dat U niet te snel met de mond open alleen hoog inademend bij deze test. Want dan is het longonderzoek verkeerd uitgevoerd, met mogelijk het gevolg dat de arts een verkeerde diagnose bij U stelt, zoals emfyseem.


  Verstoring van de ademhaling: Gevolg: Hypoventilatie

  Bij een onregelmatige ademhaling en/of onjuiste ademhalingstechniek zal de zuurstofopname beperkt worden.
  Moeheid en benauwdheid ( kortademigheid ) zullen hier het gevolg van zijn.
  Zie:
  Vermoeidheid

  Hoe ontstaat dit?
 • Door Actie:
  Snuffen, ophalen, keelschrapen, hoesten, snurken en actief uitademen verstoren het normale ritme van de ademhaling.
  Ademen met de borstspieren is ook verkeerd. Alleen bij grote inspanning is het nuttig deze spieren te gebruiken. Maar dit verstoort de goede ademhaling.

  Door luchtwegvernauwing:
  Dit door zwelling van het weefsel als gevolg van allergie, irritaties, of door anatomische veranderingen( door trauma).

  In de neus geeft dit een verstopt gevoel dat bij niet gewend zijn aan mondademhaling heel vervelend is. Bij mondademhaling wordt dit echter niet geobserveerd.

  Door vernauwing in de keel, vaak door verdikte amandelen wordt de passage van lucht achter in de neus en/of keel bemoeilijkt. Dit geeft snurken en benauwdheid. Daardoor gaat men hoesten, waardoor al snel de diagnose bronchitis en als men niet oppast vervolgens astma wordt gesteld.
  Zeker mensen met reeds een mondademhaling worden dan voor die ziekte behandeld.
  Dat is dus verkeerd!

  Is men allergisch en ademt men door de mond dat ontstaat zwelling van het weefsel in de bronchii. Dat geeft benauwdheid met eventueel hoesten.

  Door psychische omstandigheden:
  Er kunnen veel van deze oorzaken zijn waardoor U de ademhaling niet meer goed onder controle heeft.


  Hyperventilatie is te snel ademen. Dit doen mensen die nerveus zijn, maar bovendien ook een verkeerde ademhalingstechniek hebben. Dit wordt genoemd hypoventilatie.

  InspanningsgeÔnduceerd astma:
  Het door fysieke inspanning ontstaan van benauwdheid. De longarts spreekt dan van bronchusobstructie. Het bovenstaande geeft aan dat dit niet zo hoeft te zijn.

  Bij inspanning is meer zuurstof nodig; dus wordt de ademhaling gestimuleerd het beter te doen. Is de techniek verkeerd, dan gaat de patiŽnt dit forceren met meer korte hoog-thoracale ademhaling. Dit is dus dan verkeerd!
  De behandeling bestaat in hoofdzaak uit: verbetering van de conditie,behandeling van de neus, en eventueel een warming-up en cooling-down voor en na inspanning.
  Vanzelfsprekend is het aanleren van een goede ademhalings- en spreektechniek de eerste vereiste.

 • De goede ademhalingstechniek:

  U hoort te ademen met het middenrif. En deze actie moet u te allen tijde goed handhaven. Door te dikke buik, spierslapte, en minder activiteit wordt deze beweging vaak verwaarloosd met alle gevolgen van dien voor het lichaam zoals vermoeidheid, en het minder functioneren van essentiŽle organen.
  Het middenrif is een spierplaat die in rust bolvormig staat. Een krans van spiervezels is vanuit het centrum van het middenrif aan de aanhechtingsplaatsen bevestigd.
  Deze aanhechtingsplaatsen zijn de ribben, de borstkas en de wervelkolom.
  Bij een inademing trekken deze spieren samen en daalt de spierplaat. De koepelvorm wordt dan afgeplat en de ruimte in de borstkas naar onderen vergroot.
  Het longweefsel vult deze nieuwgewonnen ruimte en de buitenlucht wordt door de longen ingezogen.
  Door het dalen van het middenrif worden de buikorganen naar beneden en naar voren geduwd. De buik staat dan bol.
  Bij de uitademing, die vanzelf gaat, verplaatst het middenrif zich weer naar boven en gaat de buik automatisch weer naar binnen.
  Het actief uitademen dat door sommige longartsen en fysiotherapeuten wordt geadviseerd is dus verkeerd.

Actieve inademing

Passieve uitademing

 

 

 

 

 

1. Longen

2. Lever

3. Maag

4. Ingewanden

De dikke lijn is het middenrif


 • Samenvatting:
  1. In - en uitademen door de neus is gewenst.
  2. Inademing is actief ; buik gaat naar voren. Vervolgens moet u enige tijd de lucht 
      vasthouden. Bij het oefenen is het goed dit ongeveer zeven tellen te doen.
  3. Uitademing is passief ; buik valt vanzelf terug.
      Door veel ademtherapeuten wordt dit anders voorgesteld omdat longartsen vaak
      zeggen dat het slijm geforceerd moet worden uitgeademd of gehoest.
      Dit is meestal onmogelijk! En het slijm zit al in de keel!

  Daar een insufficiŽnte ademhaling meestal ook gepaard gaat met een verkeerde spreektechniek - b.v. veel te snel - is meestal behandeling door een Logopedist aan te raden.
  Bent U muzikaal dan geeft de zangpedagoog misschien de beste oplossing.


Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom