Bijscholing tot Eutoniepedagoog

WIL JIJ OOK EUTONIEPEDAGOOG WORDEN ? Volg dan een bijscholing in de Eutoniepedagogieves

Een ‘Midlifelevens- of beroepsheroriëntering’ 

 •  In het kader van een steeds ouder wordende bevolking en langer werken
 •  In het kader van de grote maatschappelijke gezondheidsproblematiek en de toenemende  lichaamsvervreemding
 •  In het kader van een persoonlijke en brede sociale bevraging waarin aandacht voor het Leven zelf een plaats krijgt en een respectvolle afstemming op de andere beoefend wordt.

Deze bijscholing reikt de tools aan om, met eutonieves, als methode, proces -ondersteunend mensen te begeleiden.

De specificiteit van de VES ligt in:

 • Haar ontwikkeling en inhouden + Lees meer  specificiteit Ves
 • Haar zorgvuldig opgebouwd didactisch programma, met Basis- en Vervolgcursussen, laat de toekomstige eutoniepedagoog toe, om op een gestructureerde en verantwoorde wijze, een ervaringsgericht en proces- ondersteunend cursusaanbod uit te bouwen lees meer …
 • De wijze waarop zij hiervoor zich beroept op het O P I = Onderliggend Persoonlijk Initiatief, om bij de persoon, de zelfwaarneming via zintuiglijke lichaamsperceptie te ontwikkelen en om, via het feed-forwards-system, met de nieuwe informatie een toekomstgerichte zelfzorg aan te moedigen.

De 3 modules:

1ste module: de persoonlijke groeiboog: 

 • een diepgaande evolutie en herbronning mogelijk maken door veelzijdige eutonie-ervaringen
 • aanwezig leren zijn in het hier en nu, in alerte voeling met het eigen lichaam, in contact met de omgeving
 • draag- en veerkracht vergroten, die in het engagement van elkeen de levenskwaliteit duurzaam verbetert
 • zelfzorg en inlevingsvermogen ontwikkelen in het omgaan met elkaar

2de en 3de module: de didactisch-pedagogische bogen:

 • toekomstige eutoniepedagogen vormen in het begeleiden van het ontwikkelingsproces dat de eutoniebeoefening teweeg brengt
 • een sociale kwalitatieve bijdrage leveren in de gezondheidspreventie en in de ondersteuning naar zelfverantwoordelijkheid

Dit resulteert in een hoogstaand procesondersteunend onderricht onder de begeleiding van een team toegewijde eutoniepedagogen die vanuit hun eigen ervaring en achtergrond mede voor de verdere uitbouw van de school instaan onder leiding van Therese Windels vanuit:

 

 • een coherente eutoniebenadering die haar eigenheid en structuur dankt aan een innoverende synthese van verschillende eutonie strekkingen
 • een pedagogisch verantwoord aanbod, met als basis 8 eutoniegrondbeginselen, waarin de wetmatigheden worden gerespecteerd van de natuurlijke houdingen en bewegingen
 • verbindende inzichten en nieuwe impulsen, steunend op specifieke pijlers met o.m. de spierkettingen (naar Godelief Denys Struyf), psychogenese, neurowetenschappen, tonico-emotionele samenhang naar Dr.J.Lerminiaux e.a.
 • de continuïteit van de groep, die het persoonlijk groei- en groepsproces draagt en langdurige uitwisselingskansen creëert
De Vlaamse Eutonie School (VES) verenigt de verworvenheden van drie eutonierichtingen,  lees meer…  Ze is aanvullend op heel wat beroepsrichtingen: educatieve – sociale – kunstzinnige – therapeutische – alsook stressmanagement

Tijdsoverzicht:

 1ste module: PERSOONLIJKE GROEIBOOG: van eind april 2016 tot begin juli 2017 (292u.)

 2de en 3de module: DIDACTISCHE BOOG BASIS: september 2017 tot juli 2018 (222u.) en

DIDACTISCHE BOOG VERVOLG – VERTICALITEIT  september 2018 – december 2019 (318u.)  gevolgd door eindevaluatie januari – februari 2020 

Totaal 832 uren.

150 uren eutonievoorervaring gevraagd.

Brochure op aanvraag: info@eutonieschool.org  

 


                                                                                                           FotoSketcher-def3bc