AMAÇ

Günümüzde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için; ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre kontrol sistemlerini; ısıtma-havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın emniyeti gibi yapı servis sistemlerini; enerji denetimi, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve su korunumu konularını kapsayan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanında etkili çözümlerin geliştirilmesi gereklidir. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan gereksinmeler karşısında fiziksel çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alışverişinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgi alışverişi özellikle günümüzde mimar ve mühendislerin en önemli görevlerinden biri olan sağlıklı, konforlu, enerji etkin ve sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için gereklidir. Bu bağlamda, Yapı Fiziği Derneği tarafından düzenlenen 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nin amacı; kongre konuları kapsamında araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı alanlarda çalışanları bir araya getirerek yapılan çalışmaları aktarmak, özellikle genç araştırmacıların çalışmalarına öncelik vererek yeni gelişmeleri tartışmak ve disiplinlerarası çözüm önerileri geliştirmektir.


KONULAR


• Yapma Çevre Kontrol Sistemleri (ısı, nem, ışık, ses, yangın) ve Performans Değerlendirmesi
• Yapı Servis Sistemleri (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın emniyeti, sağlık donatımı)
• İklimsel, Görsel ve İşitsel Konfor
• Enerji Etkin Tasarım ve Yapım, Bina Enerji Performans Modelleme ve Simülasyon
• Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı
• Sürdürülebilir Çevre İçin Planlama ve Tasarım
• Yapma Çevrede Suyun Etkin Kullanımı
• Yapıda Yalıtım
(ısı, su, nem, ses, yangın yalıtımı)
• Çevresel Gürültü Kontrolü
• Bütünleşik Yapma Çevre Tasarımı
• Standartlar ve Yönetmelikler

KONGRE TAKVİMİ

• Bildiri özeti son teslim tarihi:
"11 Aralık 2017"

• Özet değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi: "25 Aralık 2017"

• Bildiri metni son teslim tarihi:
"26 Şubat 2018"

• Bildiri değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi: "19 Mart 2018"