Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Augustus 2012, Kanaleneiland Utrecht

Vondst asbest en evacuatie

5 Januari 2011, Moerdijk

Brand Chemie-Pack

3 augustus 2015, Alphen aan den Rijn

Hijsongeval

8 september 2015, Utrecht

Evacuatie patiënten VUmc na wateroverlast

Themabijeenkomst cyber en de veiligheidsregio 27 november 2017

Na twee eerste themabijeenkomsten over cyber en de veiligheidsregio in april van dit jaar, organiseert het COT op 27 november een vervolg. We nodigen de veiligheidsregio's en hun partners uit opnieuw met ons en met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen.

Meer informatie

Nieuwe risk afdeling Aon legt zich toe op dienstverlening rond impactvolle risico's

Aon versterkt zijn risico- en crisisadvies-activiteiten met het samenvoegen van Aon Global Risk Consulting (AGRC) en COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Lees het persbericht

Speciaal aanbod crisismanagement voor Aedes-leden

Corporaties hebben met enige regelmaat te maken met incidenten en calamiteiten. Denk aan gasexplosies, een grote asbestbrand of een ICT-
storing. Op zo'n moment verwachten huurders, maar ook politici, media en andere stakeholders dat corporaties goed zijn voorbereid. In de afgelopen jaren heeft het COT al vele corporaties wegwijs gemaakt bij het opzetten van een goede crisisorganisatie. En ook bij het leren van lessen. Aedes en het COT hebben het initiatief genomen om een speciaal pakket samen te stellen voor Aedes-leden.

Meer informatie over de voordelen

Evaluatie: ervaringen en lessen evacuatie VUmc 8 september 2015

Op 8 september 2015 leidt een breuk in een waterleiding uiteindelijk tot een totaalevacuatie van VUmc. Op dat moment zijn er 339 patiënten aanwezig. Wat volgt is een grootschalige operatie om patiënten een passende zorgplek te bieden. De evacuatie heeft een grote impact op patiënten, medewerkers en hulpverleners. In het rapport 'Doen wat de situatie vraagt' beschrijven VUmc, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het COT de belangrijkste ervaringen en lessen.

Lees het rapport

Crisisbeheersing MH17; wat kunnen we leren?

Ter voorbereiding op het debat over de MH17-rapporten organiseerde de Tweede Kamer eerder dit jaar rondetafelgesprekken. Het COT nam hieraan deel. In de recent verschenen special over MH17 van het Magazine Nationale Veiligheid wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed. In dit artikel en in een eerder verschenen position paper van het COT beschrijven we de belangrijkste lessen voor crisismanagers. Vooral crisisdiagnose en 'sense making' horen hoger op de agenda.

Meer informatie

Enschede oefent als eerste sociaal domein scenario

Enschede is de eerste Nederlandse gemeente die met COT een systeemoefening heeft georganiseerd met een calamiteit in het sociaal domein. In de oefening werden de opschaling en alarmering beoefend met de tactische en bestuurlijke teams, waaronder het kernteam sociale calamiteiten, het kernteam maatschappelijke onrust en de driehoek. Daarbij werd een uitdagend scenario ontwikkeld waarin sprake was van mogelijk misbruik in een jeugdinstelling.

Meer informatie

Eindrapport asbestbrand in Wateringen

Op 1 september 2016 verscheen het rapport Het regende asbest over de asbestbrand in Wateringen in 2015 en de nasleep hiervan. Het lessenonderzoek is uitgevoerd door het COT in opdracht van de Rekenkamercommissie Westland. Naast een overzicht van de gebeurtenissen bevat het rapport een groot aantal bevindingen en leerpunten.

Lees het rapport