Du er her

Historien om Riddu Riđđu

Historien om Riddu Riđđu

Kåfjord 1991: Noen ungdommer samler seg til en grillfest, De snakker om identitet og sine røtter. Hvorfor er det å være same forbundet med skam? Hvorfor blir ikke vår samiske bakgrunn snakket om, til tross for at samisk var morsmålet til våre besteforeldre?

Ungdommene følte at denne skjulte identiteten kunne de ikke fortsette å leve med, de bestemte seg for heller å være stolte av sin sjøsamiske bakgrunn. Gjennom musikk og kultur ønsket de å snu skam om til stolthet. Riddu Riđđu festivalen ble dermed startet.

Ungdommene møtte mye motstand. Veiskilt med samiske navn på ble skutt på, ungdommen som jobbet for festivalen ble flirt av, spytta på og helt øl over. Familier ble splittet fordi noen i familien vedkjente seg sitt samiske opphav, mens andre fornektet den.  

Men ungdommene ga ikke opp, festivalen vokste i bredde og omfang. Motstanden mot det samiske ble mindre og mindre aggressiv. Man fikk støtte og anerkjennelse fra lokale myndigheter, publikum og artister. Flere begynte å bruke kofte og lære seg samisk. I 2009 oppnådde man også nasjonal anerkjennelse ved at Riddu Riđđu, som en av 12 festivaler i Norge, fikk status som knutepunktfestival, altså en fast post på statsbudsjettet.

Kåfjord 2017: I dag har Riddu Riđđu 4 faste ansatte, i tillegg til en stab på 120 personer som året rundt bidrar med uvurderlig stor arbeidskraft til planlegging, klargjøring og gjennomføring av festivalen. Rundt 200 frivillige hjelper til under avviklingen av festivalen. Ringvirkningene av festivalen er næringsutvikling, bolyst og helårsaktivitet i Kåfjord. Men viktigst av alt; flere stolte ungdommer som med rak rygg kan fortelle at de har samisk opphav.   

Fakta:

  • Logoen til Riddu Riđđu kalles “Riebangárdi”  Dette kommer fra en barnelek der en rev skal fange harene som løper langs opptråkkede spor i en ring.
  • Riddu Riđđu betyr «Liten storm på kysten»

Lyst på mer info om Riddu Riđđu? Her er noen tips! 

  • Boka "Storm på kysten" av Lene Hansen, Margbok 2008. 
  • Filmen "Biekka fabmu" av Stein Bjørn. Trailer HER. 
  • Filmen " Greater than ourselves" av Anita Lervoll (2004)