دونالد ترامپ دیروز (جمعه) به وقت محلی در توییت خود نوشت که مجله تایم وی را &#۳۹;مرد سال&#۳۹; احتمالی ۲۰۱۷ دانسته و قصد انجام مصاحبه و عکاسی از وی را داشته که این درخواست با مخالف او روبرو شده است. 

مجله تایم ساعاتی پس از نوشته، در توییتی این ادعای رئیس جمهوری آمریکا را نادرست خواند و نوشت که در این مورد تا ۶م دسامبر (۱۵م آذر) و انتشار نسخه ویژه این مجله که فرد سال ۲۰۱۷ را در آن مشخص می شود، اظهار نظری نمی کند.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ مرد سال ۲۰۱۶ نشریه تایم شناخته شد. این نشریه پرسابقه از منتقدان سیاست های وی به شمار می رود که این موضع گیری در طراحی های روی جلد چندین شماره آن نمود داشته است.