Ledare. .

2016-10-08 06:20
"Det gäller att hitta meningsfulla sätt för påverkan där unga får makt och ansvar för de beslut som tas. Det fordrar att vi då ger dem den chansen", skriver Johan T-Katiska. Bild: Annika af Klercker/SvD/TT
"Det gäller att hitta meningsfulla sätt för påverkan där unga får makt och ansvar för de beslut som tas. Det fordrar att vi då ger dem den chansen", skriver Johan T-Katiska.

Myndighetsbegreppet begränsar unga

När unga människor går ut i livet med en känsla av att de är utbytbara är det en tragedi. 

För inte allt för längesedan stod jag mellan en värld där mina val hade börjat respekteras och en värld där jag inte var myndig. Att föra resonemang och att ha principer var beroende av detta godtyckliga världsskifte.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Jag kände att föreningar, partier och det offentliga inte företrädde mina principer. Mitt ointresse kom inte av apati utan ur skepsis efter jag hade undersökt alternativen. Om du är 12 eller 85 år gör detsamma; vi vill förstå hur vi passar in i samhället och vi vill bli hörda. 

Yngre människor kan dock navigera i en komplex värld, och om verktyget som hjälper en framåt är din kropp, musik eller ett tangentbord kvittar; det ger en omvärldskunskap.

Institutionerna har problem med att nyttja detta mänskliga kapital. Man ger unga utrymme, men bara delvis. Myndighetsbegreppet begränsar, villkorar och gör medbestämmandet uddlöst.

Men mellan konvention och institution lyser det unga geniet igenom. Unga skapar ofta utrymmen där samhället misslyckats. Däremot rör det inte "näringslivsmöjligheter" och andra modeord som vuxna gärna briljerar med inför varandra.

Se till exempel på de samhällen som finns i Bergslagen. Spel som Pokémon Go, ett garageband, umgänge utanför skolan och hemmet samt partiobunden aktivism skapar kännbara underströmmar. Ta dessutom hela steget ut på internet så blir lokala grenar än mer gränslösa sett till form och verkan.

I regel är det också unga som påtalar orättvisor då äldre faller för grupptrycket och inte gör sig besväret att vara obekväma. Yngre människor är de som ifrågasätter det konventionella i samhället, medan äldre människor är socialiserade in i att acceptera norm och tradition.

Vid Örebro universitet forskas det om ungdomar och politik (se "YeS – Youth and Society" via oru.se). En av flera slutsatser i en rapport är att intresset för samhällsfrågor är stort bland ungdomar. Intresset för politik är dock relativt sett litet.

Senare i rapporten lovordas de kritiska personernas roll i demokratin. Att initiativ både är, och ska ses som, genuina beskrivs som en förutsättning för att demokratin ska kunna vara levande. Slutligen efterfrågas en förändring i hur samhället ser på ungas engagemang och att det är på samhällets planhalva bollen nu ligger (Den missnöjda demokraten, SOU 2015:96).

Unga borde få mer inflytande på sina egna villkor. Det gäller att hitta meningsfulla sätt för påverkan där unga får makt och ansvar för de beslut som tas. Det fordrar att vi då ger dem den chansen.

Efterfrågat intresse fungerar dock bäst när vi inser att det inte bara är gruppen som tilltalas som ska lära sig något om oss. Vi ska även lära oss om dem. Först när vi har gjort det kan vi börja analysera situationen på lika villkor.

När unga människor går ut i livet med en känsla av att de är utbytbara är det en tragedi. Inte bara för personen, utan för samhället som borde ha avvärjt situationen.