Ledare. .

2016-03-12 07:46
Martin Almgren kramas om av sambon Ida efter att han har vunnit Idol 2015.  Bild: Claudio Bresciani/TT
Martin Almgren kramas om av sambon Ida efter att han har vunnit Idol 2015.

Idoler och vi andra

Förvandlingen från människa till produkt kändes då fullbordad.

Man skulle kunna säga att det finns två stycken Martin Almgren. Det finns en privatperson som heter detta, som är som vilken människa som helst. Sedan finns det den offentliga personen: ”Idol-Martin”. Och det är en väsentlig skillnad mellan dessa. När människor är med i tv, elitsportar och allmänt existerar i det offentliga tar en annan aspekt av personligheten vid. En del som skapas i det sociala samspelet mellan människor.

Detta sker visserligen i all social interaktion; ringa som högrest. Någon kommer alltid att uppfatta dig på ett annat sätt än du presenterar dig. När hela samhällen däremot mer eller mindre passivt tar del av en människa – såsom via en skärm – skapas en kollektiv bild av personen. Hur man i dessa fall uppfattar personer påverkas i större grad av hur många upplever dessa. Det rör inte längre bara personerna själva.

Under slutet av förra året fick vi som bor i Bergslagen en intensivkurs i privat kontra offentlig person. Visst är det trevligt att det finns kulturpersonligheter som stammar härifrån. Å andra sidan tog det sig mindre smickrande uttryck som inte kan knytas till hur personen i fråga förde sig. Utöver ren fanatism – speciellt via sociala medier – så fann jag det särskilt udda hur en del vardagliga saker skulle stöpas om i idolyra. När jag gick på affären informerades jag om att personalen ”röstar på Martin” och varor på vissa ställen blev ”Martinvaror”. Exakt vad som gjorde varorna så himla ”Idol-Martin” undgick däremot mig.

Lokalpatriotismen när den var som värst under slutet av 2015 och början av 2016 var rätt svår att ens greppa. Hur bygden började bete sig gällande ”Idol-Martin” kändes påträngande. Ett särskilt udda inslag var en lokaltidnings nätupplagas ”klicksuccé” till artikel som rörde Almgrens privatliv. Endast en artikel med världsstjärnan Snoop Dogg överträffade den förra succén. Förvandlingen från människa till produkt kändes då fullbordad.

Fenomenet är inte bara en Bergslagsgrej utan är snarare i linje med hur det övriga samhället ser ut. Idol är något övertydligt men även talande för  hela den industri som belönar kändisskap medan andra frågor som är viktiga undviks för att de inte genererar någon avkastning. Under manifestationer har jag fått se en mycket solidarisk sida av mitt lokalsamhälle. Kontrasten blir då rätt stark när en ser hur mycket en väloljad pr-apparat och abonnerat utrymme i media faktiskt hjälper när något skall framföras. Om det står mellan mer ideellt drivna frågor och syntetisk offentlighet överskuggas ofta det förstnämnda.

Produktionsbolagens kampanj-maskineri kan skapa produkter och hävda dessa offentligt på ett sätt få andra kan. Om det inte går att få till genom engagemang kan det kommersiella alltid förlita sig på trumfkort som kolossal övertalningsförmåga och ren styrka. Skillnaden mellan Martin och ”Idol-Martin” ligger väl just kring denna brytpunkt. I spelet mellan människa och produkt. I efterhand kan man konstatera att vi rätt duktigt spelade med i detta.