Dømt for barneporno – aktørene var voksne

Der kom det endelige beviset på hvor tragisk lovverket omkring barnepornografi er. En 43 år gammel mann er nylig dømt for besittelse av barnepornografiske filmer selv om aktørene på filmene beviselig var over 18 år. Problemet er at lovverket (straffelovens §204a) definerer «barn» på følgende måte:

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Med andre ord er det likegyldig om den avbildede/filmede er under 18 år, så lenge hun/han fremstår som å være det. I de aktuelle filmene hadde de voksne skuespillerne musefletter og speiderpikeuniformer, og opptakene er gjort på «barnerom». I følge dommen har

politiet estimert at de befinner seg i aldersgruppen 12-17 år

Dermed ble mannen dømt til 90 dagers fengsel, derav 30 dager betinget. Og for hva? Jo, for å ha tenkt tanker vi ikke aksepterer i dette samfunnet. Hvis en voksen mann våger å se på en 17 år gammel jente som noe seksuelt opphissende, så har vi altså et lovverk som sykeliggjør og kriminaliserer dette naturlige og uskyldige instinktet. Det er rett og slett helt grotesk, og politiet må være grovt inkompetente for å ikke innse at disse skuespillerne var myndige.

Er det ikke noe som heter at tvilen skal komme tiltalte til gode? Slike er det visst ikke når det gjelder barnepornografi. Da skal tvilen komme myndighetene til gode. Lovverket er nemlig utformet for å kunne slå ned på enhver mistenkelig aktivitet, uansett om det viser seg å ikke være noe reellt offer inne i bildet. Dette beskytter ingen barn, men sørger effektivt for å frita myndighetene for ansvaret med å faktisk måtte finne ut den korrekte alder til avbildet person. Man trenger bare å anta at den avbildede er under 18 år, så kan bildenes besitter straffes. Målet er åpenbart å straffe og skremme og gjøre politiets jobb enklest mulig, ikke å faktisk beskytte barn. Man straffer altså noen for en «kriminell handling» uten offer.

Jeg finner nesten ikke ord for hvor feil jeg synes dette er. Ville man gjort det samme i en narkotikadom? Tenk om en person ble funnet med noe hvitt pulver i en pose, og så ble dømt for besittelse av kokain selv om det viste seg at stoffet bare var melis? Ville vi tillatt dette? Ønsker vi et slikt samfunn? Skal man virkelig la politiets tvil og inkompetanse gå ut over uskyldige?

Artikkelen i Nettavisen er også ganske forferdelig utformet, men følgende tittel og undertittel:

Mente barneporno-ofre var voksne

43-åringen hevdet i retten at 12-årige jenter i barnepornofilmer i virkeligheten var myndige.

Her spisser man virkelig saken til det ekstreme. For det første finnes det ingen barneporno-ofre i saken, fordi de avbildede var voksne personer som frivillig medvirket i en profesjonell produksjon. For det andre har ingen sagt at de avbildede var 12 år, bare at de så ut til å kunne være et sted mellom 12 og 17 år. For det tredje var de avbildede/filmede beviselig over 18 år, det var ikke bare noe «mannen hevdet» for å beskytte seg selv.

I USA opererer man nemlig med 2257-loven som krever at de som produserer pornografisk materiale må ivareta et arkiv over alle medvirkende aktører med dokumentasjon på at de er myndige. Materialet mannen ble dømt for var, ut fra det artikkelen skriver, laget med bruk av profesjonelle aktører. Det var ikke snakk om en «hjemmesnekret pedofilm». Dermed blir det enda mer idiotisk at mannen blir straffet, fordi hele poenget med et lovverk som 2257-loven er nettopp å kunne bevise at pornoaktører er myndige. Dessverre ser norsk politi ut til å drite i dette og velger å utnytte åpningen norsk lov gir til å straffe folk for tankekriminalitet.

Det er ille nok at vi opererer med en grense på 18 år for barneporno, noe som gjør at man altså kan ha sex med en jente på 16 år helt lovlig, men bli straffet for å besitte bilder av hyrdestunden. Men det blir totalt absurd når man også kan dømmes for besittelse av barneporno når aktørene beviselig er over 18 år. Å straffe noen for å se på materiale som er helt lovlig å produsere, er totalt selvmotsigende.

 • Ærlig talt, men dette virker jo helt avsindig!

  Knut Storberget og justisdepartementet viser hele tiden til skadefølgeprinsippet i jussen, som innebærer at bare de handlinger som fører til skade eller fare for skade skal straffes. Alt annet bør møtes med andre sanksjoner eller virkemidler.

  I dette tilfellet befinner vi oss så langt utenfor skadefølgeprinsippet at det er en rettsstat uverdig. Det er 100 % barbarisk og usivilisert å dømme mannen på dette grunnlaget.

  Har han skadet noen? Nei.

  Da står vi igjen med spørsmålet om han har utsatt noen for fare for skade. Det kan ikke dokumenteres. Kan det sannsynliggjøres? Nei. Man kan hevde at bruk og spredning av materiale som viser barn, eller personer som fremstår som barn, i seksuelt øyemed – senker terskelen for å begå overgrep mot barn. Men dette er uansett så ufattelig indirekte, at skulle vi straffe mennesker på dette tynne grunnlaget, ville vi ALLE blitt dømt for på en eller annen vag, indirekte måte å ha bidratt til en eventuell fare som kanskje i et gitt tilfelle dersom visse kriterier lå til grunn i et bestemt tilfelle kunne lede til en mulig skade.

  Barnepornoparagrafen strammes og strammes til. Det kan i høyeste grad diskuteres om straffebudet virkelig beskytter barn. Det vet vi ikke. Man påstår. Dette er nok først og fremst, som bloggeren er inne på, en symbolsk lov for å uttrykke forakt mot seksuell tenning vi opplever som truende. Og ingen politikere tør stå opp og si «HØR HER – nå er det gått for langt! Slike straffer strider mot rettsstatens grunnprinsipper!» Ingen tør. Fordi massesuggesjonen i vår tid tilsier en stadig skjerpet tone mot alt som kan tenkes å seksualisere barn. Selv om det ikke er ekte barn, men bare noen som ligner på barn.

  La meg til slutt tilføye det mest alvorlige med denne dommen. Mannen får nå en politiattest som i praksis vil gi ham en livstidsstraff i form av at han er utelukket fra helt sentrale samfunnsområder. En rekkek yrker, tjenester og frivillige organisasjoner kan avkreve politiattest som utelukker den som er dømt for seksuallovbrudd. Den dømte kan ikke jobbe som lærer, ikke i barnehage, ikke i asylmottak, han kan ikke adoptere, ikke bli fosterforelder, ikke trene barn i idrett (Norges idrettsforbund innførte attestkravet for alle særforbund i hele landet 1.1.09), Røde Kors vurderer å kreve attest, Kirken vurderer det.

  Dette er en attestepidemi, der stadig flere samfunnsområder blir infisert. Og ingen yrker eller organisasjoner vil stå igjen alene og gi inntrykk av at pedofile og overgripere er velkommen til dem. Man oppleves ganske enkelt som useriøs og blir raskt stemplet som at man ikke jobber forebyggende mot overgrep om man ikke krever attester – som alle andre. Og slik stenges dør etter dør for seksualdømte.

  Mennesker som ikke har det fnugg annet til felles enn at de er dømt for særs ulike lovbrudd innenfor en enorm og grov kategori. Der man finner alt fra livsfarlige pedofile til unge menn som hadde kjærlig sex med sin litt for unge kjæreste.

  Og denne mannen, som nå blir stemplet og utestengt som for farlig til å være i nærheten av barn – selv om han med sitt lovbrudd IKKE har vært i nærheten av eller krenket et eneste barn.

  Mads’s nyeste bloggpost: Bloggurat

 • Gunnar, jeg har sendt e-post til Gulating lagmannsrett og bedt om å få dommen tilsendt. Når jeg får den, videresender jeg den til deg. Så kan vi analysere og dissekere den i avsky.

  Mads’s nyeste bloggpost: Bloggurat

 • Magnus

  Politiet har da ikke gjort noe galt. Det er vel så fall politikerne som vedtok den paragrafen i straffeloven du er sur på?

 • Magnus: På en måte har du rett. De følger lovverket slik det er skrevet. Samtidig bør man kjenne hensikten til et lovverk når det er formulert diffust. Litt av poenget da er at man må kunne bruke skjønn.

  Hensikten med gråsonen i loven er, så vidt jeg har forstått av å lese høringsuttalelsene før loven ble vedtatt, å sørge for at barn i alderen rett rundt 16 år beskyttes, fordi det kan være vanskelig å avgjøre faktisk alder på avbildede når de er i tenårene. Med andre ord, finner man barneporno med aktører som ser ut til å være under 16, men man ikke kan dokumentere dette, så kan man likevel straffe fordi usikkerheten skal beskytte barnet som kanskje har blitt misbrukt til fremstilling av barnepornografi. So far so good.

  Men når man derimot kan dokumentere at personen er over 18 år, så skal man ikke straffe bare fordi de fremstår som under 18 år. Uten at jeg har sett hvilken porno det er snakk om, vil jeg anta at den er av relativt «profesjonell art» ettersom aktørene hadde sin info tilgjengelig på nettet. Type Milton-twins eller lignende. Da er det bare latskap fra politiet å ikke bruke ressurser på å finne ut av dette heller enn å bare utnytte den gråsonen lovverket tillater, en gråsone som egentlig har en helt annen hensikt enn å kunne straffe flest mulig.

 • amhovgaard

  Det er altså nok at politiet «estimerer» at personene er under 18, for at retten skal ta som utgangspunkt at de fremstår som under 18? Hva med å spørre noen som er mindre partisk enn de som har arrestert fyren og vil ha en «suksess», ikke få vite at de har kastet vekk tiden og dummet seg ut?

 • Peis I. Thanatos

  bør ikke dette barnepornofilteret da utvides og sperre sider hvor aktørene er beviselig myndige, men ser litt for ung ut?

  Det finnes vel mange sider som little+navn.com hvor jentene ser veldig unge ut.

 • Peis I. Thanatos

  hm….bør en ikke også kunne dømme folk for utilbørlig omgang med mindreårige, eller hva det nå heter, selv om det ikke er innblandet noen mindreårige, men f.eks. 16 åringer som ser ut som det er 15 (det er jo ikke så stor forskjell…)?

  Enig i at denne saken er absurd, men hva annet kan vi vente av en religiøs feministstat?

 • Thomas

  Denne dommen er rett å seltt et hån mot rettstaten! Dette er ikke mindre enn et tilfelle av tanke-politi. Lover mot barnepornografi bør beskytte ofrene og ikke prøve å gjøre flest mulig mennesker skyldige!

 • peis i thanatos

  fjernet

 • Peis, disse jentene ser ikke myndige ut overhodet. De ser ut som de er 13–14 år gamle. Hvis så er tilfelle, er det ikke veldig urimelig at materialet er forbudt. Men jeg synes likevel ikke man skal straffes for å se barn ha sex når man straffritt kan se barn bli banket opp og mishandlet.

  Mads’s nyeste bloggpost: Provosert av Rita Sletner

 • peis i thanatos

  The Asakura Household 3-sisters’ Story
  her ser de myndige jentene ut til å være knapt 10 år gamle…..tør fan ikke lenke til coveret ellers kommer vel overivrige onkel politi….

  little coco ser ut som hun er 9 år på mange bilder, men hun er også myndig…

  ellers bryr vi jo oss ikke om hvor gamle folk ser ut, bare hvor gamle de er….

  en kan jo ikke argumentere med at en bør få barnebillett fordi en ser ung ut….

  eller nekte folk å kjøpe tobakk fordi de ser for unge ut….

 • Pingback: Barneporno er ikke hva det en gang var | unfiltered perception()

 • Pingback: Seksuelle overgrep mot en blyantstrek | unfiltered perception()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja… | fripresse.com()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Mads W. Schneider

  Er det noe i denne gode bloggposten du ikke kan stå for lenger?

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja….. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør “barneporno” være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Hvordan skal vi reagere når barn og unge siterer forskere tilknyttet pedofile miljøer? | Garden of Serendipity()