Home » Soa's » HIV/aids symptomen

HIV/aids symptomen

Wat zijn HIV-infecties en aids?

Wat zijn HIV-infecties en aids? - Symptomen en behandeling

HIV symptomen, oorzaak en gevolgen. Van de virale seksueel overdraagbare aandoeningen zijn HIV-infecties waaronder aids de meest bedreigende. In 1981 werden de eerste gevallen van aids onder homo- en biseksuele mannen in de Verenigde Staten vastgesteld en later ook bij andere (risico)groepen. HIV is in de loop der jaren van een dodelijke ziekte veranderd in een chronische aandoening, aangezien steeds meer patiënten door betere medicijnen in leven blijven.HIV staat voor 'Human Immunodeficiency Virus'. Humaan houdt in dat we het over mensen hebben en immunodeficientie betekent dat de afweer wordt aangetast. HIV is een retrovirus dat via bloed en sperma van mens op mens kan worden overgebracht. Meestal wordt het verspreid via (vaak onbeschermde) orale, anale en vaginale seks. Als je besmet bent met HIV en een andere seksueel overdraagbare aandoening (soa), draag je het virus sneller over. Daarnaast maakt een besmetting met een soa het makkelijker voor het hiv-virus om het lichaam binnen te dringen. De kans op overdracht is groter bij anaal geslachtsverkeer dan bij vaginaal geslachtsverkeer. Ook is de kans op overdracht groter bij receptieve (ontvangende) anale seks dan bij insertieve (indringende) anale seks. Verder is de kans groter voor overdracht van man op vrouw dan van vrouw op man.

Het virus tast het immuunsysteem van de besmette persoon aan, waardoor deze verzwakt. Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol in ons lichaam, omdat het ongewenste binnendringers zoals bacteriën en virussen uit ons lichaam weert. Infecties worden hierdoor voorkomen en ons lichaam blijft gezond. Wanneer HIV het afweersysteem zodanig heeft verzwakt dat er opportunistische infecties ontstaan met het bijbehorende symptomencomplex, spreekt men van aids.

Wat zijn de symptomen van HIV?

Wat zijn de HIV symptomen? Het blijft dat ongeveer 80-90% van de mensen die met HIV worden geïnfecteerd, te maken krijgt met een zogenaamde 'conversiegriep'. Dat zijn griepachtige verschijnselen die optreden binnen enkele dagen tot weken na blootstelling aan het virus. Bekende klachten zijn:

  • koorts;
  • nachtzweten;
  • huiduitslag;
  • hoofdpijn;
  • vermoeidheid;
  • plotseling gewichtsverlies;
  • misselijkheid en braken; en
  • gezwollen lymfeklieren in de hals.


Meestal is een conversiegriep heftiger dan een gewone griep en de symptomen verdwijnen meestal binnen enkele dagen vanzelf. Daarna voel je je weer de oude. Daarna volgt een asymptomatische fase van vaak jaren. Gedurende deze fase ben je wel besmettelijk en kan je het virus doorgeven aan anderen. Toch steekt het virus na verloop van tijd weer de kop op. De afweer wordt zwakker en je wordt gevoeliger voor allerlei infecties. Dit proces verschilt van persoon tot persoon. De ene HIV-geínfecteerde voelt zich vele jaren na de infectie nog steeds uitstekend, terwijl de ander vrij snel na de infectie ziek wordt.Hoe wordt HIV behandeld?

HIV kan met een combinatie van een aantal antivirusmiddelen zodanig bestreden worden dat je langere tijd symptoomvrij bent. De jongste generatie hiv-geïnfecteerden gebruikt beduidend minder medicatie dan de eerste generatie.

De totale kosten aan hiv-remmende geneesmiddelen, die extramuraal zijn verstrekt, bedroegen in 2009 in Nederland € 125 miljoen (gemiddeld € 9706 per gebruiker per jaar).¹

Noot

1. College voor zorgverzekeringen (CVZ). Rapport: 'Signalement hiv-remmende geneesmiddelen'. Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Publicatienummer 300.

 

Lees verder

SOA's

SOA's - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling