Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Zasoby cyfrowe i linki /
  2. Polska Biblioteka Internetowa

Polska Biblioteka Internetowa

Biblioteka Narodowa przejęła nadzór nad Polską Biblioteką Internetową (PBI) w 2008 r., kiedy to zgodnie z zapisem w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013 została przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem PBI było wyrównanie szans dostępu do wiedzy osobom mieszkającym w małych miastach i wsiach oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, dla których komputer z dostępem do Internetu jest często jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami nauki i kultury. Biblioteka oferowała użytkownikom głównie lektury szkolne oraz dzieła polskiej literatury klasycznej. Dokumenty cyfrowe składające się na PBI nie spełniały jednak międzynarodowych norm jakościowych i standardów dla obiektów cyfrowych, m.in. ze względu na niską rozdzielczość plików cyfrowych, brak metadanych, częsty brak powiązania reprodukcji cyfrowej ze skanowanym oryginałem oraz niedostateczną kontrolę w procesie produkcyjnym (np. braki stron).

W 2012 r. przygotowano narzędzie informatyczne wspierające przeniesienie zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej do systemu informatycznego cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz rozpoczęto analizę zasobów mającą na celu migrację plików cyfrowych.

W roku 2016 proces migracji zbiorów PBI do cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona został zakończony. Nadająca się do wykorzystania część zasobu, po wnikliwej analizie prawnoautorskiej oraz korekcie metadanych, została przeniesiona do cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Zapraszamy do korzystania z tych materiałów w serwisie polona.pl.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny