05.09.2017

W AGH zainaugurowano prace na rzecz powstania Centrum Doskonałości medycyny spersonalizowanej


Prof. Kazimierz Wiatr otwiera spotkanie, fot. Ireneusz Michał Hyra

Od prawej: dr inż. Marian Bubak, prof. Kazimierz Wiatr, Jan Osiński, Kazimierz Murzyn, Sławomir Kumka, Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz, Piotr Radkowski, fot. Ireneusz Michał Hyra

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH wraz z partnerami zainaugurowało prace mające na celu utworzenie w Krakowie Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Zindywidualizowanej. Projekt z AGH jest jednym z trzech polskich zwycięzców pierwszej fazy konkursu Teaming for Excellence, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

W dniach 4-5 września w AGH odbywa się konferencja inaugurująca projekt Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Zindywidualizowanej (Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy – CECM). Celem projektu jest opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w zakresie wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii.

Konkurs Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa”, realizowanej w ramach programu Horyzont 2020, którego celem było stworzenie nowych Centrów Doskonałości, a także wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy. Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Wśród nich znalazły się trzy grupy z Polski – z AGH, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przygotowany plan w listopadzie 2018 r. zostanie zgłoszony do drugiej fazy konkursu i – jeżeli zostanie zaakceptowany – Komisja Europejska przeznaczy na stworzenie Centrum Doskonałości do 15 mln euro (w ciągu 7 lat). Oczekuje się, że podobną kwotę na ten cel przeznaczą publiczne i prywatne instytucje w Polsce.

W spotkaniu, podczas którego przedstawiono główne założenia Centrum Doskonałości, uczestniczyli prof. Kazimierz Wiatr – dyrektor ACK Cyfronet AGH, koordynator projektu – Jan Osiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Marian Bubak – lider projektu, pracownik Katedry Informatyki i ACK Cyfronet AGH, Kazimierz Murzyn – prezes zarządu Klastra LifeScience Kraków, lek. med. Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz – dyrektor Comarch Healthcare, Sławomir Kumka z IBM oraz Piotr Radkowski z firmy Ardigen.

Kraków jest ośrodkiem kształcącym dużą liczbę wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki, krakowskie szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym, a ponadto systematycznie rośnie liczba firm działających w obszarze life science, dlatego takie otoczenie stanowi inspirujące środowisko dla planowanego Centrum.

Cieszymy się, że ten projekt przez nas jest realizowany. Patrząc na kandydatów z innych krajów, widzimy, że z jednej strony wymaga on dużego wysiłku, z drugiej wsparcia agend rządowych i okołorządowych. Dla Krakowa zdobycie tego wielkiego projektu związanego z budową Centrum Doskonałości medycyny spersonalizowanej byłoby kolejnym ważnym wydarzeniem – powiedział podczas spotkania prof. Kazimierz Wiatr.

Plan zostanie opracowany przez dwóch polskich partnerów: ACK Cyfronet AGH (eksperci z dziedziny symulacji i infrastruktury informatycznej dla nauki) oraz Klaster LifeScience Kraków, we współpracy z angielskimi University of Sheffield i Insigneo Institute (eksperci w dziedzinie transferu modelowania in silico do praktyki klinicznej) oraz niemieckimi Forschungszentrum Jülich (eksperci w dziedzinie obliczeń HPC i analizy danych dla nauki i przemysłu) i Fraunhofer ISI (eksperci w dziedzinie systemowych rozwiązań i innowacji w medycynie). Koordynatorem projektu na obecnym etapie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Centrum realizować będzie swoją misję poprzez:

  • wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, opartych na symulacjach komputerowych,
  • rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych z medycyną spersonalizowaną,
  • stymulowanie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw tworzących technologie dla innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Cyfronet uczestniczy w projektach europejskich od 2002 r. Wśród nich mieliśmy całą gamę projektów, które dotyczyły badań w zakresie nowych podejść do medycyny. Obecnie medycyna znajduje się fazie przekształcenia się z czegoś, co jest sztuką, w coś, co zaczyna być inżynierią. W dużej mierze nasza działalność ma charakter interdyscyplinarny – z jednej strony mamy wiedzę na temat człowieka, jego anatomii, a z drugiej – symulacje komputerowe, które pozwalają na to, żeby leczenie było spersonalizowane poprzez dobór odpowiednich środków i leków. Służą temu badania realizowane w różnych ośrodkach, np. program Virtual Physiological Human funkcjonuje od ponad 15 lat i przynosi rezultaty. Cyfronet uczestniczył również w szeregu takich badań. Naszym źródłem inspiracji do uczestnictwa w projekcie CECM jest również infrastruktura PL-Grid, budowana od 2008 r. Ta infrastruktura wymagała nie tylko stworzenia systemu komputerowego, oprogramowania, ale również Cyfronet był w stanie połączyć ze sobą różne instytucje z całej Polski, a w wśród nich dominującą była grupa biomedycyny. To wszystko złożyło się na pomysł stworzenia Centrum Doskonałości w zakresie spersonalizowanej medycyny – mówi dr inż. Marian Bubak, pracownik Katedry Informatyki i Cyfronetu, lider projektu CECM.