Større tekst
Her blir bomstasjonene i Bypakke Bodø

OBS: Bildet er større enn det som vises her - klikk på denne lenken for å laste ned HELE bildet med alle bomstasjonene.

Bomringen

 

  • Bomring med 7 bomstasjoner rundt Bodø sentrum
  • Takst 15 kroner for lette kjøretøy og 45 kroner for tunge
  • Innkreving i begge retninger, hele døgnet
  • Innkrevingsstart 15.10.2015
  • Innkrevingstid 15 år
  • AutoPASS-avtale gir 10 % rabatt, timesregel og månedstak
  • Samordning med rv. 80 Vikan (som har egne takster og kortere nedbetalingstid)


Les mer og tegn avtale hos bompengeselskapet Veipakke Salten AS
 

Klikk her for å laste ned hele skissen over bomstasjonene (bilde)

 Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no