Raportul de activitate consolidat

Raport consolidat (2013-2017) prezentat la Congresul ordinar al UJM

Raportul de activitate al Președintelui

Raportul de activitate al președintelui UJM

Educație fără corupție în mediul universitar

Joi, 09 octombrie 2014, Uniunea Juriștilor din Republica Moldova a lansat proiectul „Tinerii promotori ai educației fără corupție”, cu suportul Fundației Est-Europene și Fondului Națiunilor Unite pentru Democrație.
Acest proiect vine să îmbunătățească politicile interne de asigurare a unui mediu educațional fără corupție în cadrul instituțiilor de învățământ superior, prin implicarea studenților în calitate de promotori ai armonizării practicilor în domeniu conform reglementărilor legale și aquis-ului comunitar.

Educatie fara coruptie in mediul universitar
În cadrul conferinței reprezentanta Transparency Internațional Moldova, dna Mariana Baxanean a prezentant situația actuală a mediului educațional în Republica Moldova și necesitatea organizării acestui proiect în cât mai multe instituții superioare de învățământ. Coordonatorul de proiect, d-na Raisa Grecu a accentuat scopul și obiectivele proiectului,menționând că „proiectul vine să informeze corect tinerii despre domeniul de prevenire a corupției și metodele de combatere a acesteia, are ca perspectică instruirea și pregătirea unor grupuri de studenți instituțiilor de învățământ superior implicate în proiect, care ulterior vor putea transmite experiența lor colegilor de la alte instituții.” Președintele Uniunii Juriștilor din Moldova, d-l Gheorghe Avornic, a declarat că: „domeniul prevenirii corupției este unul actual cu perspective mari de viitor, fiind interesant atât pentru studenții din mediul juridic, cât și a celor care învață la alte specialități, din aceste considerente, proiectul „Tinerii promotori ai educației fără corupție” va pune bazele pregătirii unui grup de studenți din fiecare instituție de învățământ superior, care vor transmite mesajul proiectului mai departe și vor contribui la formarea unei societăți civile rezonabile ce va promova politici de prevenire a corupției, la nivel de asociații studențești a fiecărei universități partenere a proiectului.

Cerere de ofertă pentru servicii de editare și printare

Cerere de ofertă pentru servicii de editare și printare

În perioada 01.08.2014 – 15.12.2014, Uniunea Juriștilor din Republica Moldova, cu asistența Fondului Națiunilor Unite pentru Democrație prin intermediul Fundației Est-Europene, v-a implementa proiectul ”Tinerii promotori ai educației fără corupție”. Contract de grant 322.

În cadrul proiectului este preconizată editarea și printarea materialelor promoționale, care vor fi utilizate drept suport informativ și de vizibilitate.

În acest context A.O. Uniunea Juriștilor din Republica Moldova solicită următoarele servicii:

 

Lot 1. Materiale promoționale:

Denumirea materialelor Bucăți
Editarea logo-ului campaniei 1
Machetare broșură 1
Machetare  buclet 1
Mape cu logo 100
Pixuri cu logo 100
Carnete cu logo 100
Tricouri cu logo 100
Certificate de participare 100
Broșură (5 pagini, format A5) 200
Buclete A4 400
Banner (1m x 3m) 1

 

Lot 2. Machetarea și editarea studiului (100-150 pagini)

Denumirea materialelor
Machetarea, format A5
Redactare/stilizare
Design copertă
Tipar interior: 2 culori, ofset 150 g/m2
Tipar copertă: 4 culori, carton 250 g/m2
Tiraj: 150 exemplare

 

Oferta trebuie să indice prețurile per unitate de serviciu (1 banner, 1 broșură, 1 buclet etc.).

Oferta trebuie să indice prețurile în MDL la cota TVA 0.

 

Oferta trebuie să mai conțină:

1. Datele de contact ale companiei.

2. Persoana de contact.

3. Rechizitele bancare ale companiei.

4. Semnătura persoanei autorizate.

5. Ștampila umedă a companiei.

Ofertele vor fi expediate prin e-mail: international.uspee@gmail.com sau prin fax: 373 (22) 358427, în limba română.

Data limită de depunere a ofertelor este: 20.08.2014, ora:16.00

Doar companiile preselectate vor fi contactate.

Pentru întrebări sau precizări vă rugăm să ne contactați:

Olga Crețu, asistent proiect

Uniunea Juriștilor din Moldova

Tel: +373 (22) 358179 (între: 9.00 – 16.30 – Luni-Vineri)

international.uspee@gmail.com

www.ujm.md

Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din Republica Moldova este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Jusțiției la 7 noiembrie 2001, nr.2003.

Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație Fundația Est-Europeană

Această activitate  are loc în cadrul proiectului ”Tinerii promotori ai educației fără corupție implementat de către organizația Uniunea Jurișrtilor din Moldova  cu asistența Fondului Națiunilor Unite pentru Democrație prin intermediul Fundației Est-Europene”

Educația non-formală ca exponent pentru consolidarea profesiei juridice. Implicarea studenților în instituțiile de drept din SUA

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Consiliul Studențesc al Facultății de Drept a USM, organizează un eveniment cu genericul „Educația non-formală ca exponent pentru consolidarea profesiei juridice. Implicarea studenților în instituțiile de drept din SUA”

Invitatul special al întâlnirii este dl. Richard Spinello, Consultant General al Baroului Statului New Mexico, SUA.

Întâlnirea va avea loc pe 9 mai 2014, ora 14.00, blocul 1, USM.

La eveniment sunt invitați toți doritorii.

Întâlnirea este organizată în cadrul proiectului din Programul „Legislative/Professional Fellows Program” finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, administrat de Consiliile Americane. (mai mult…)

Conferința Ştiinţifică dedicată celei de a 65-a aniversare de la semnarea Declației Universale a Drepturilor Omului

Aviz

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova
organizează Conferința Ştiinţifică dedicată celei de a 65-a aniversare de la semnarea

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

Lucrările Conferinței vor fi desfășurate la data de 07 decembrie 2013, începînd cu ora 09:30, în sala de Conferințe a Universității de Studii Politice și Economice Europene situată pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 200.

Sunt invitați să participe toţi doritorii.

Fiecărui participant îi va fi înmânată diplomă de participare.

(mai mult…)

Comunicat de presă. Congresul al IV-lea ordinar al UJM

Uniunea Juriștilor din Republica Moldova (UJM) a desfășurat recent cel de-al IV-lea Congres ordinar. La eveniment au participat aproximativ 300 de juriști și viitori juriști (studenți ai facultăților de drept), toți membrii ai UJM.

Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi au vizat analiza activității UJM, de pe parcursul ultimilor 4 ani de zile, alegerea conducerii asociației, dar au fost discutate și probleme de actualitate din sitemul judiciar autohton, precum reforma justiției, combaterea corupției, necesitatea consolidării eforturilor și capacităților tuturor juriștilor din țara noastră  întru edificarea unui sistem de drept, transparent, eficient și echidistant.

Astfel, în calitate de președinte al UJM a fost reales, pentru a patra oară consecutiv, cu unanimitate de voturi, Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rectorul Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”.

Totodată, pornind de la dezideratul Integrării Europene a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar și în contextul apropiatului Summit de la Vilnius, membrii UJM au confirmat poziția lor pro-europeană, facînd o adresare către toți juriștii din țară, pe care v-o prezentăm în cele ce urmează.

 

Adresarea delegaților Congresului al IV-lea ordinar al UJM către toți juriștii din Moldova

 

Republica Moldova, este în așteptarea unui eveniment cu adevărat istoric pentru tînărul nostru stat democratic – Summitul de la Vilnius, unde urmează să se decidă viitorul european al societății în care trăim.

Mult rîvnita aderare a țării noastre la comunitatea europeană generează  controverse, astfel încît societatea, practic, s-a divizat în două tabere – o parte susține și depune eforturi pentru a îndeplini condițiile pro-europene, iar cealaltă parte se opune ideii propunînd alte direcții de asociere.

Considerăm că a sosit timpul cînd trebuie să conștientizăm importanța acestui proces și să luăm o decizie corectă.

Eforturile depuse de către autoritățile țării privind aderarea sînt susținute ferm și încurajate de către toate structurile europene, deși trebuie să percepem că de acest lucru avem nevoie în primul rînd noi, cetățenii acestei țări.

Iată de ce, acum, fiecare dintre noi trebuie să se încadreze plenar întru a realiza dezideratul propus, cu atît mai mult cu cît încă mai avem de muncit la capitolul reforma justiției; combaterea corupției, traficul de ființe umane; lupta cu criminalitatea, inlusiv cea organizată; respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, și aceasta nu doar la nivel declarativ.

Există niște sarcini bine definite, obligațiuni ce trebuie îndeplinite atît de către organele de drept și celelate structuri statale, dar și de către întreaga societate.

Uniunea Juriștilor din Moldova, ca o componentă a societății civile, dar și fiecare jurist în parte, au un rol determinant întru realizarea acestor obiective ce țin de edificarea statului de drept, democratic, cu o cultură juridică avansată, europeană.

Ținînd cont de scopul pe care îl avem, îndemnăm toți juriștii din Moldova să dăm dovadă, prin acțiuni concrete, de susținere a parcursului țării pe drumul său spre integrare, să depunem eforturi întru realizarea Stategiei de reformare a sectorului justiției și a Planului de acțiuni în acest sens, combaterea corupției, protecția drepturilor omului – condiții-cheie pentru aderarea noastră la uniunea europeană.

Facem apel către toate ONG-urile, către toți reprezentanții societății, să se încadreze deplin întru realizarea politicilor de integrare europeană.

Considerăm necesar că și conducerea țării, precum și toate organele statale să colaboreze mai strîns cu structurile neguvenamentale, asociațiile obștești, profesionale, societatea în ansamblu întru atingerea obiectivului major, dar și întru realizarea sarcinilor cu care se confruntă cetățeanul simplu.

Spre regret, constatăm că, la momentul actual, această colaborare nici pe aproape nu este pe deplin valorificată.

Reiterăm că, Uniunea Juriștilor din Moldova dispune de potențial substanțial, care, în condiții adecvate, ar putea contribui eficient la realizarea sarcinilor existente.

 

Votată unanim de către delegații Congresului IV, al Uniunii Juriștilor din Moldova.

 

 

Sîmbătă, 2 noiembrie 2013   

Congresul Ordinar al Uniunii Juriștilor din Moldova

Stimați membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova,
Sâmbătă, 2 noiembrie în incinta Casei de Cultură a USM, va avea loc Congresul Ordinar al Uniunii Juriștilor din Moldova.
Înregistrarea participanților va avea loc începând cu ora 9:00.
În ordinea de zi va fi prezentarea raportului de activitate ale Uniunii pentru perioada 2009-2013, alegerea organelor de conducere și stabilirea principalelor direcții de activitate ale organizației pentru următorii patru ani.
Vă așteptăm.

Felicitări tuturor juriștilor cu ocazia sărbătorii profesionale

Stimați Colegi,
Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Juristului„ aducem sincere felicitări tuturor juriștilor care stau la baza edificării statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalității și echitații sociale, prin exercitarea justiției şi apărarea demnității omului, a drepturilor şi libertăților lui. 
Vă dorim cele mai calde urări de bine, sănătate, optimism, realizări remarcabile şi pace în familiile Dumneavoastră. 

Cu respect,
Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova

Activitățile asociației în 2012

Tradițional, în fiecare an, pe data de 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, iar cu acest prilej sunt desfășurate mai multe evenimente de interes pentru juriști. Astfel, nici anul 2012 nu a fost o excepție. A fost organizat un eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai mai multor categorii de juriști și conducerea statului. La acest eveniment s-a reconfirmat sprijinul statului pentru realizarea dezideratelor statului de drept și reformarea justiției.

În cadrul Uniunii Juristilor din Moldova îşi desfăşoară activitatea Departamentul de Tineret al organizaţiei, precum şi Consiliul Ştiinţific Studenţesc de Drept care este o structură din cadrul Departamentului Tineret a Uniunii Juriştilor din Moldova. Activitatea acestora are drept scop promovarea în societate a profesiei de jurist, crearea şi menţinerea nivelului performant de pregătire a studenţilor din cadrul facultăţilor de drept.

Consiliul este o structură Republicană şi îşi desfăşură activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republică şi peste hotare.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

  • contribuirea la promovarea valorilor juridice bazate pe normele democratice şi ale principiilor statului de drept în societate;
  • stabilirea şi propunerea soluţiilor pentru diferite probleme de drept, organizare socială, probleme de legislaţie;
  • încadrarea activă a studenţilor în studii ştiinţifice, analitice şi practice;

La lucrările Consiliului participă activ studenţii Facultăților de Drept ale USM, ULIM, USEM, USPEE.

Pe parcursul anului 2012 ei au organizat şi participat la diferite mese rotunde, conferințe, seminare dintre care trebuie de evidențiat:

Conferința Științifică de Tineret dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Juristului” – conferință organizată de Uniunea Juriștilor din Moldova în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova care a avut loc la 19 octombrie 2012, și

Conferința Științifică de Tineret „Rolul și Importanta Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană” care a avut loc la 18 mai 2012.

Toate evenimentele organizate de către Uniunea Juriștilor din Moldova nemijlocit, cât și prin intermediul Departamentului de Tineret au fost și sunt în continuare de un mare interes pentru juriști și studenții de la facultățile de profil.