Presidentinvaali 2018, 1. vaali

Koko maa

Sivu päivitetty 28.01.2018 22:30:17. Alustava laskenta on VALMIS.

Ehdokaskohtaiset tulokset

Äänestysprosentti 66,7 %
Kotimaan äänestysprosentti 69,9 %
Ehdokas Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
Lkm % Lkm % Lkm %
2 Kyllönen, Merja 51748 3,3 38068 2,7 89816 3,0
3 Haavisto, Pekka 174835 11,0 195988 13,9 370823 12,4
4 Vanhanen, Matti 73402 4,6 48919 3,5 122321 4,1
5 Huhtasaari, Laura 95485 6,0 111690 7,9 207175 6,9
6 Haatainen, Tuula 54594 3,4 42661 3,0 97255 3,3
7 Väyrynen, Paavo 95392 6,0 89752 6,4 185144 6,2
8 Niinistö, Sauli 1017871 64,3 856463 60,8 1874334 62,7
9 Torvalds, Nils 19384 1,2 25277 1,8 44661 1,5
Yhteensä 1582711 100,0 1408818 100,0 2991529 100,0
Mitättömät äänet 4811 0,3 4985 0,4 9796 0,3
Yhteensä 1587522 100,0 1413803 100,0 3001325 100,0
Lkm %
2 Kyllönen, Merja
Ennakkoäänet 51748 3,3
Vaalipäivän äänet 38068 2,7
Äänet yhteensä 89816 3,0
3 Haavisto, Pekka
Ennakkoäänet 174835 11,0
Vaalipäivän äänet 195988 13,9
Äänet yhteensä 370823 12,4
4 Vanhanen, Matti
Ennakkoäänet 73402 4,6
Vaalipäivän äänet 48919 3,5
Äänet yhteensä 122321 4,1
5 Huhtasaari, Laura
Ennakkoäänet 95485 6,0
Vaalipäivän äänet 111690 7,9
Äänet yhteensä 207175 6,9
6 Haatainen, Tuula
Ennakkoäänet 54594 3,4
Vaalipäivän äänet 42661 3,0
Äänet yhteensä 97255 3,3
7 Väyrynen, Paavo
Ennakkoäänet 95392 6,0
Vaalipäivän äänet 89752 6,4
Äänet yhteensä 185144 6,2
8 Niinistö, Sauli
Ennakkoäänet 1017871 64,3
Vaalipäivän äänet 856463 60,8
Äänet yhteensä 1874334 62,7
9 Torvalds, Nils
Ennakkoäänet 19384 1,2
Vaalipäivän äänet 25277 1,8
Äänet yhteensä 44661 1,5
Ennakkoäänet 1582711 100,0
Vaalipäivän äänet 1408818 100,0
Äänet yhteensä 2991529 100,0
Mitättömät äänet
Ennakkoäänet 4811 0,3
Vaalipäivän äänet 4985 0,4
Äänet yhteensä 9796 0,3
Yhteensä
Ennakkoäänet 1587522 100,0
Vaalipäivän äänet 1413803 100,0
Äänet yhteensä 3001325 100,0