Stichting WerkInnovatie


Sociale Innovatie

De maatschappij verandert.
Mede door technologische innovaties.

Vernieuwingen waaraan je je niet kunt onttrekken en die bepalend zijn voor de dagelijks gang van zaken.
Zowel op het werk als thuis.

Privé en werk lopen in elkaar over.
Het kostwinnersmodel is in geruild voor het 1 1/2 verdienersmodel.
Vergrijzing en het uitblijven van voldoende vervanging eist aanpassing van de levensloop.
Langer door werken en minder afwezigheid. Het permanente Zwitserleven gevoel is een doel.
Bedrijven concurreren op deskundigheid in plaats van kostprijs. In het verre Oosten kan het namelijk allemaal goedkoper met dezelfde kwaliteit.
Organisaties die een passend antwoord vinden op deze ontwikkelingen kunnen mee in de "vaart der volkeren".

De Stichting WerkInnovatie helpt organisaties om dit antwoord te vinden.

Door kennisontwikkeling, kennisverspreiding en toepassing.