info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 6 فروردین ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

شش دانشگاه به سامانه نوید متصل شدند
بر اساس اولویت اعلام شده، سامانه نوید در اختیار شش دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-بر اساس اولویت اعلام شده، سامانه نوید در اختیار شش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، البرز، بابل، کاشان، کرمان و زنجان قرار گرفت. ...

برگزاری جلسه ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

جلسه ارزیابی و ارزشیابی با حضور مدیران حقوقی و بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد. ...

دومین نشست نمایندگان حوزه مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

دومین نشست نمایندگان حوزه مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی در محل این دانشگاه برگزار شد. ...

برگزاری جلسه وبینار مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت و مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

جلسه مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به صورت وبینار روز شنبه 26 اسفند 96 برگزار شد. ...


     
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار خواهد شد
 نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با محوریت تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اردیبهشت ماه سال 97 برگزار خواهد شد. مراحل اجرائی این همایش از مهرماه سال جاری با دعوت از کمیته های علمی، مشخص کردن چارچوب همایش و پذیرش خلاصه مقالات در حیطه های همایش با محوریت تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی انجام پذیرفت که طی آن از ارسال کنندگان خلاصه مقاله های همایش خواسته شد در صورت انطباق طرح آنها با بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی با اشاره مشخص به بسته مربوطه که در سایت مرکز مطالعات ذکر شده است اساتید را در جهت ارتقای سطح داوری یاری نمایند. این همایش در حیطه های برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی روش های یاد دهی-یادگیری الکترونیکی، موضوعات خاص و غیره در اردیبهشت ماه سال 97 برگزار خواهد شد.


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی