SYARAT-SYARAT

Baca syarat-syarat pertandingan sebelum anda menyertai peraduan ini

01

Peserta harus mendaftar sebelum menyertai peraduan.

02

Peraduan ini bermula dari 23 September 2017 dan berakhir pada 2 Disember 2017.

03

Setiap peserta mempunyai 3 kali percubaan sehari untuk mencapai skor tertinggi.

04

Soalan-soalan yang dikemukakan berbentuk soalan objektif.

05

Perserta mesti menjawab setiap soalan dalam masa yang ditetapkan (5 saat bagi setiap soalan).

06

Baki masa daripada soalan terjawab akan dibawa ke soalan selanjutnya.

07

Hadiah akan diberikan kepada 3 peserta pertama yang berjaya mendapat markah tertinggi dalam masa tersingkat.