Welkom op onze website

Faunabeheer is een veelomvattend woord.

Hawk faunabeheer is een bedrijf dat zich actief bezig houdt met het beheren van

verschillende in het wild levende of verwilderde dieren.

In ons werk streven we naar zowel een goede oplossing voor de fauna als voor de opdrachtgever.

Elke situatie is uniek en vereist een specifieke aanpak.

 

We zoeken in overleg met de verschillende partijen naar de juiste oplossing voor uw probleem.

Dit kan onder andere zijn het vangen, verplaatsen of het verjagen van dieren. Omdat het probleem

zich vaak binnen de bebouwde kom afspeelt of op een terrein met bebouwing, dus niet onder de noemer

"veld" word verstaan in de flora- en faunawet, kan er niet met het geweer gejaagd worden. In veel gevallen

is de schadebestrijding met een geweer ook niet wenselijk op dergelijke plaatsen i.v.m. veiligheid en de

aversie van de burgers tegen het oplossen van een probleem met het geweer.

 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het aandragen van een adequate oplossing door het gebruik van middelen

zoals:

- roofvogels (hawk's)

- fretten en hond

- vangkooien, klemmen en kastvallen

- akoestieke signalen   

- werende middelen

 

Ook in het agrarisch gebied bij b.v. boomkwekers en fruittelers kunnen we in veel gevallen een goede oplossing

aandragen. Soms ook met het geweer.

Kijk ook eens op onze facebook-pagina!