Spørsmål til Per Egil Hegge
30.03.2008
Med og uten n
 

Verbalsubstantiver er vanskelige på norsk, særlig på grunn av n-infikset. Heter det rettskriving eller rettskrivning? Generelt markerer den innskutte n-lyden en mer konservativ form - således er den langt hyppigere på dansk enn på norsk. En falanks norske lingvister vil derfor fjerne n-en helt og går inn for innleding og veileding, selv om det ikke er særlig mange som finner det naturlig.

Noen ganger får vi ordpar med ulik betydning. De fleste klarer å skjelne mellom bygging (prosessen) og bygning (resultatet), og også mellom reising og reisning.

Men bør det hete verdiskaping eller verdiskapning?

 

Sannsynligvis det første, og det går an å finne minst to argumenter for det: Skaping vil lyde som et naturlig verbalsubstantiv for det å skape - som det er snakk om her - mens en skapning er et vesen, en skikkelse.

Denne midtplasserte n-lyden har en spesiell funksjon i nesten alle indo-europeiske språk; den markerer en overgang fra en tilstand til en annen: Sovne, kjølne, fastne, svartne, gulne.

Den er ikke like tydelig i engelsk som i nordgermanske språk, men vi har den der også hvis vi ser skikkelig etter. På norsk er den altså ganske problematisk.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte