Vergroot contrast

Privacyklacht indienen

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek.

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

Ga verder om een klacht in te dienen.

Bekijk binnen het onderwerp Privacyklacht indienen

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over een privacyklacht indienen

 • Wanneer kan ik een privacyklacht indienen?

  U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyklacht indienen als uw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een persoon.

  Belangrijk bij een privacyklacht is:

  1. Dat de privacyklacht gaat over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders.
  2. Dat de klacht gaat over een organisatie, een bedrijf of een overheidsorganisatie.
  3. Dat wij uw klacht niet behandeling kunnen nemen als u uw probleem ook aan de rechter heeft voorgelegd.

  Als u vermoedt dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wet, neem dan eerst zelf contact op met die organisatie. Die organisatie kan het probleem wellicht gelijk oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Als u een klacht indient, vermeld dan altijd:

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt   
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

  Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan geldt een andere procedure.

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een tip?

  Het verschil tussen een klacht en een tip zit in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ze behandelt.

  Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de AP. Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

  U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. U krijgt geen reactie van ons op een tip. We nemen iedere tip wel serieus. We gebruiken ze voor analyses op basis waarvan we onderzoeks- en beleidskeuzes maken.

 • Waarover kan ik bijvoorbeeld een klacht indienen?

  Iedereen heeft privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als een organisatie deze rechten niet naleeft kunt u daarover een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het onrechtmatig gebruik van uw BSN of onterechte inzage in uw medische dossier. 

 • Wie kan een klacht indienen?

  U kunt zelf een klacht indienen als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de wet. U kunt iemand machtigen om een klacht namens u in te dienen, zoals een advocaat of een Juridisch Loket. Ook een belangenorganisatie kan namens u een klacht indienen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt schriftelijk een klacht indienen:

  1. Via het klachtenformulier op de website of
  2. Door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag

  Vermeld dan altijd in uw brief:

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt  
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  Als u moeite heeft met lezen of schrijven, neem dan contact op met onze medewerkers via 088 - 1805 250.

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

 • Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1.    Wanneer we uw klacht hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dat gebeurt binnen 7 dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen.
  2.    Als we nog vragen hebben over uw klacht, voordat we de klacht in behandeling kunnen nemen, dan nemen we contact met u op.
  3.    We bekijken daarna eerst of de klacht in behandeling kunnen nemen. Een klacht moet bijvoorbeeld altijd gaan over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens. En er moet sprake zijn van een mogelijke overtreding  van de privacywetgeving. Ook gaan we na of u uw klacht zelf al bij de organisatie heeft ingediend.
  4.    Vervolgens kijken we wat de beste aanpak is voor uw klacht. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waar uw klacht over gaat. Maar het kan ook nodig zijn om een uitgebreider onderzoek te doen.
  5.    Wij informeren u altijd over de afhandeling van uw klacht. U krijgt een brief van ons waarin staat op welke manier wij uw klacht hebben behandeld.  Als de AP uw  klacht niet kan behandelen, verwijzen wij u zo mogelijk door.

   

 • Wat is het resultaat van een klacht?

  Als we een overtreding constateren van de privacywet, kunnen we verschillende acties nemen. Welke actie dat wordt is afhankelijk van de klacht en de overtreding. We kunnen bijvoorbeeld een brief sturen aan een organisatie (of een branche) met normuitleg. Soms hebben we telefonisch contact met de organisatie waarin we uitleggen dat er sprake is van een overtreding van de wet. In andere gevallen doen we uitgebreider onderzoek en krijgt een organisatie van ons een waarschuwing of een boete.

  We laten u altijd weten wat we met uw klacht hebben gedaan. Maar we  publiceren niet over iedere klacht. Als we uitgebreid onderzoek hebben gedaan, kunnen we de resultaten hiervan op onze website publiceren. We doen dat zonder uw naam bekend te maken.

   

 • Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

  Dat verschilt per klacht. Eenvoudige klachten kunnen we snel behandelen, vaak binnen drie maanden. Andere klachten kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek gedaan moet worden. Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang.

 • Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens?
Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden