Volledig scherm
© Shutterstock

Sollicitanten met ‘buitenlandse’ naam maken de meeste kans in het onderwijs

Al in de e-mailbox, voordat de motivatiebrief en het cv zijn gelezen, maakt een sollicitant met een migrantenachtergrond minder kans op een uitnodiging. In de uitzendbranche worden kandidaten met een migrantenachtergrond in liefst 30 procent van de gevallen genegeerd. Positieve uitschieter is de onderwijssector.

Dat blijkt uit onderzoek van online sollicitatiehulp CVster, die onderzocht op welk moment in het sollicitatieproces discriminatie plaatsvindt.

Het bedrijf verzond 480 digitale sollicitatiebrieven, verspreid over vier branches. Er werden vier fictieve kandidaten opgevoerd, waarvan één met een Nederlandse achtergrond en drie met migrantenachtergronden. De brief en het cv waren nagenoeg gelijk. Met tracking software werd gecheckt of de e-mail werd geopend, of de cv werd bekeken en wat de reactie op de e-mail was.

Alle fases

Mensen met een migrantenachtergrond maken bij sollicitaties minder kans, concludeert de cv-hulp. Ook vindt arbeidsmarktdiscriminatie in alle fases van het proces plaats. Waar bijna alle sollicitatiemails van de Nederlandse kandidaat minimaal één keer werden geopend (98 procent), werden de brieven van kandidaten met een migrantenachtergrond duidelijk minder vaak geopend (91 procent).

Ook werden cv’s van de sollicitanten met een buitenlands klinkende naam vaker niet gelezen. Een cv van een kandidaat met een Nederlandse naam maakt zelfs 15 procent meer kans om bekeken te worden. 
Zelfs als het cv wel wordt geopend, blijkt discriminatie op naam en afkomst plaats te vinden. Dat blijkt uit de mate waarin kandidaten met een migrantenachtergrond met dezelfde brief een positieve reactie kregen (38 procent), in vergelijking met de Nederlanders
(45 procent). 

Quote

Het onderwijs biedt de grootste kans voor sollicitan­ten met een migratie­ach­ter­grond om gezien te worden

Onderzoek CVster

Uitschieters

De uitzendbranche valt vooral in negatieve zin op. Verschillen in de behandeling van sollicitanten met en zonder een Nederlandse naam zijn er het grootst. Brieven werden 14 procent minder vaak geopend als het om een sollicitant met een migrantenachtergrond ging, en het cv werd bijna 30 procent minder vaak geopend. Het cv van de Nederlandse sollicitant werd in alle gevallen geopend.

De onderwijssector doet het het best, met de grootste kans voor sollicitanten met een migratieachtergrond om gezien te worden. 
Hun sollicitatiemails werden zelfs zo’n 5 procent beter bekeken. Ze krijgen in deze sector ook even vaak een positieve reactie als sollicitanten met een Nederlands-klinkende achternaam.