Vad är ungdomslitteratur?

Besvarad av Johan Stiel
Fråga: 
Hej, jag har en fråga angående ungdomslitteratur. Vad är ungdomslitteratur och varför är "Ett öga rött" en ungdomsbok? Tacksam för svar.
Svar: 

Ungdomsromanen skildrar ofta den unga människans processer av frigörelse, från föräldrar, skola, barndom. Ungdomsromaner tar också ofta upp den unga individens vilja till förändring, både av sig själv och av samhället. Grundläggande tema för många ungdomsböcker är identitetssökande, att hitta sin plats och roll i vuxenvärlden, vilket är ett tema för romanen Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri. Ett öga rött är dock är riktad till vuxna till lika stor del som till unga vuxna. En annan bok som kan betraktas både som vuxen- och ungdomsroman är Räddaren i nöden  av JD Salinger. I forskaren Boel Westins uppsats om Salingers roman kan vi läsa att "klyvnaden mellan barn- och vuxenvärld och vägen mot insikt, en förening av världarna är textens tematiska linjer". Ungdomsböcker brukar till skillnad från vuxenböcker fokusera på inträdandet i vuxenvärlden och att ta ansvar för sina handlingar och sitt liv (istället för att vara föräldrarnas ansvar) och till skillnad från barnböcker och mellanårsböcker skyggar de inte för ta upp ämnen som sex, våld, övergrepp och missbruk. Ungdomsromaner som Hungerspelen av Suzanne Collins handlar även om att bryta upp från barndomens trygghet och hitta sitt mod för att själv bli en betryggande förebild.
 

29 november 2014 - 12:41

Kategorier