Vrijzinnigen Naarden-Bussum is een ANBI organisatie.


Anbi

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Naarden-Bussum,

handelend onder de naam

Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

 

RSIN: 805073991
KvK: 40516113

Iepenlaan 26
1406 PW Bussum

Doelstelling:

Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..

Beleidsplan:

Het beleidsplan:Vrijzinnigen Nederland Beleidsplan 2016/2020

Bestuur:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Algemeen lid
  • Algemeen lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd, zij kunnen gemaakte kosten declareren.

Beloningsbeleid voor de voorganger:

zoals vastgesteld door de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland

Toelichting, staat van baten en lasten:

 Staat van Baten en lasten 2017