TANITIM
E-öğrenme (veya e-Öğrenim) eğitimde elektronik medya, eğitim teknolojisi ve bilgi/iletişim teknolojileri kullanımıdır. E-öğrenme yazılı metin, ses, görüntü, animasyon ve video materyallerinin kullanıldığı web tabanlı öğrenme süreçlerinden oluşur.

E-öğrenme uzaktan öğrenime veya esnek öğrenime uygundur ancak yüz yüze öğretimde de kullanılabilir. E-öğrenme tüm dünyada konvansiyonel öğrenime destek amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır.

E-öğrenimin tarihine bakıldığında, 1960’da Illinois Üniversitesinde birbiriyle bağlantılı bilgisayarlarla dolu bir sınıf sistemi kurularak, bu sınıftaki öğrencilerin bir yandan televizyon veya ses cihazı ile uzaktan kayıt edilmiş dersleri dinlemesi bir yandan da belirli bir konuda bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi sağlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile son 10 yılda Amerika ve Avrupa ülkelerinde “uzmanlık öncesi ve uzmanlık sonrası eğitimin” %20-60’lık bölümünün e-öğrenme ile sağlandığı dikkati çekmektedir. E-öğrenmenin en önemli avantajlarından biri de “ölçme ve değerlendirmenin” yapılabilmesidir.

Köklü bir geçmişe sahip İstanbul Tıp Fakültesinin bu konuda da öncü olması gerektiği düşüncesi ile “Mezuniyet Sonrası Eğitim” müfredatının bir bölümünün sanal ortama aktarılması uygun görülmüştür. Bu amaçla kurulan “e-Öğrenme Komisyonu” tarafından çalışmalar başlatılıp, Fakültemiz bünyesindeki tüm Kliniklerden görüş alındıktan sonra ilk yıl içerisinde sanal ortama aktarılacak müfredat belirlenmiştir. Bu sanal eğitim ortamından Fakültemizin tıpta uzmanlık öğrencilerinin yararlanmasının yanı sıra, diğer kamu ve özel eğitim kurumlarının da yararlanması hedeflenmektedir.