Liberalistene med første landsmøte

Liberalistene med første landsmøte

På sitt første landsmøte legger Liberalistene fundamentet for en bærekraftig fremtid.

Oslo, 12. mai 2015: Liberalistene arrangerte sitt første ordinære landsmøte i Oslo den 9. mai 2015. Det var over 70 gjester til stede, inkludert representanter fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og Tsjekkia. På møtet varslet partileder Espen Hagen Hammer sin avgang, og Arnt Rune Flekstad fra Sør-Trøndelag ble valgt til ny leder.

– Det er utrolig spennende å se hva vi har klart å få til, sier Arnt Rune Flekstad, og legger vekt på Internett som kommunikasjonsmediet for det nye århundret. – Jeg vil rette en stor takk til alle som bidrar med stort og smått i partiet. Dere vet ikke selv hvor mye det har å si. Vi er nå det raskest voksende partiet i Norge, og satser på videre vekst og suksess til neste år, avslutter Flekstad, som berømmer all den frivillige innsatsen medlemmene har lagt ned i det nye partiet hittil.

Nytt sentralstyre

Det nye sentralstyret består av følgende personer:

 • Arnt Rune Flekstad, leder
 • Roald Ribe, nestleder
 • Eigil Knudsen, partisekretær
 • Asbjørn Ness, sentralstyremedlem
 • Austin Rasmussen, sentralstyremedlem
 • Jan-Øyvind Lorgen, sentralstyremedlem
 • Vegard Ottervig, sentralstyremedlem
 • Harald Hansen, vara
 • Hilde Charlotte Blomberg, vara
 • Andreas Lie Askeland, vara
 • Kjell Bakke, vara

Offisielle uttalelser

 • Liberalistene støtter opprettelsen av den nye fristaten Liberland, mellom Kroatia og Serbia
 • Liberalistene støtter Free State Initiative, et prosjekt av Onar Åm som søker å opprette en fristat et sted i verden
 • Landsmøtet til Liberalistene ønsker å gjøre bonden fri ved å la yrkesgruppen fokusere på sitt virke, i stedet for at tid og ressurser benyttes på unødvendig byråkrati, skatter, avgifter og reguleringer. Dette i henhold til partiets valgprogram
 • Liberalistene ønsker å fremme en rettsstat basert på etterprøvbare bevis, for å på den måten å forhindre justismord, i henhold til partiets ideologiske fundament og partiprogram
 • Landsmøtet til Liberalistene ønsker en human rusmiddelpolitikk, som baserer seg på at frie, myndige personer skal ha all rett til å frivillig anskaffe, produsere og konsumere rusmidler
 • Landsmøtet til Liberalistene motsetter seg statlige reguleringer og skattelegging av tilbudet «e-sigarett/damping», og ser en potensiell stor helsemessig gevinst om noen ønsker å bytte ut vanlig tobakk – det motsatte vil resultere i unødvendige helseskader og dødsfall

Talere

 • Espen Hagen Hammer, avtroppende leder i Liberalistene
 • Ole Henrik Ellestad, professor i kjemi og medlem av Klimarealistene
 • Andrew Withers, leder av engelske Libertarian Party UK
 • Jean François Nimsgern, leder av franske Mouvement des libertariens, og leder av International Alliance of Libertarian Parties
 • Petr Mach, leder av tsjekkiske Svobodní, og medlem av Europaparlamentet

Øvrig agenda

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité
 • Gjennomgang av årsmelding og revisjonsberetning
 • Behandle eventuelle endringsforslag til prinsipp- og valgprogram
 • Vedta størrelsen på kontingenten og fordelingsnøkkel
 • Bestemme retningslinjer for partiets virksomhet
 • Gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode
 • Pause
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål
 • Behandle eventuelle endringsforslag til vedtektene
 • Behandling av offisielle uttalelser
 • Velge eventuelle programkomiteer
 • Velge sentralstyre, revisor og valgkomité
 • Avslutning
 • Middag

Kontakt

Kontakt oss på post@liberalistene.org, eller Arnt Rune Flekstad på arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143. Se også Liberalistene.org for mer informasjon og Flickr.com for pressebilder.