LSV GBKN is opgeheven


Opheffing LSV GBKN

Na in 2003 te zijn opgericht nadert de stichting LSV GBKN na een bestaansperiode van 14 jaar in de loop van het vierde kwartaal 2017 het moment waarop de opheffing aanstaande is om de volgende redenen:

- Het ministerie van IenM heeft formeel de wet BGT bij koninklijk besluit op per 1-1-2016 in werking laten treden.

- De regionale GBKN stichtingen per 1-7-2016 de bijhouding van de GBKN hebben beeindigd.

- Sedert eind 2016 alle regionale GBKN stichting formeel in opheffing zijn en de Hr. F.Geradts als vereffenaar hebben aangesteld.

- Pas als de laatste regionale GBKN stichting is opgeheven kan ook de formele opheffing van het LSV GBKN gerealiseerd worden.

- De transitie fase medio 2017 is afgerond. Het GBKN bestand in beheer van het LSV GBKN is op dit moment bijna geheel vervangen door het authentieke grootschalige topografie bestand (IMBRO/IMGEO) in de basisregistratie BGT.

- In het derde kwartaal 2017 de BGT volledig beschikbaar is in de LV BGT voor de gebruikers.

- En als gevolg daarvan het GBKN bestand en de GBKN loketten (inclusief MMS) geheel zijn uit gefaseerd.

- De uniformering van matenplannen en levering door het Kadaster heeft in 2016 nog plaatsgevonden. Per 1-1-2017 is deze faciliteit definitief beeindigd.

- De lijngerichte levering van de GBKN is in 2016 nog uitgevoerd en is ook nog tot eind 2017 beschikbaar.

Met de invoering van de wet BGT is de grootschalige topografie open data en dus zonder kosten elektronisch op te vragen via www.pdok.nl.

Wij zullen u op deze website informeren over het formele opheffingsbesluit van het Algemeen Bestuur en de contactgegevens van de aangestelde vereffenaar aan u verstrekken. De vereffenaar zal worden ondersteund door de medewerkers van het landelijk secretariaat.

Ir. Ch. P. Bruggink

Voorzitter st. LSV GBKN

Download het jaarverslag 2016.

 
 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail