טלפון: 03-7196414
פקס: 077-4703942
 אפעל 25, פ"ת.
מגדל אמות פלטיניום,
קומה 6.