Kärnvärden

Mer eller mindre medvetet förmedlas våra värderingar genom alla våra beteenden och beslut. Trovärdigheten uppstår genom att göra och visa vad som är viktigt jämfört med det vi säger och det vi gör. Vi på SBC har kärnvärden som vi förhåller oss till och som styr vårt arbete och beteendet mot medarbetare och kunder.

Kvalificerad sakkunskap

För att bibehålla och kunna öka företagets konkurrensförmåga och attraktivitet på marknaden krävs att vi har rätt kompetens inom alla områden. Det innebär också att vi måste kunna bedöma hur marknaden utvecklas. Vilka lösningar behöver vi ta fram för att matcha behoven? Vilka affärsmöjligheter är värda att satsa på? Vilken kompetens kommer då att behövas framöver?

Sakkunskap har alla som verkar inom samma marknad som oss på SBC, men vår ambition är alltid att vara bättre. Med vår långa och gedigna erfarenhet har vi en bättre grund för att veta vad som kan komma att efterfrågas. 

Professionell service

Vår ambition är att uppfattas som ett professionellt serviceföretag. Vi ska besvara förfrågningar från våra kunder så att vi lever upp till deras förväntningar på god service. Det innebär också en förmåga hos alla medarbetare att se vad som ingår i vår kundrelation. 

Hur lever vi upp till vårt löfte om att alltid ge professionell service och kvalificerad sakkunskap?

Genom att agera och leva efter våra kärnvärden kommer vi slutligen nå hela vägen fram till att ge proffessionell service och kvalificerad sakkunskap.

Som anställd på SBC bör du alltid vara proaktiv och ansvarstagande och vilja göra det bästa för kunden, eller för företaget eller dina kollega. Dela med dig av din kompetens och lägga stor vikt på att nå det optimala samarbetet. Att alltid vara tydlig i din kommunikation och tillgänglig för både kollegor och kunder.