symposium

verslag syposium Blauwdruk van de Zorg,

sleutelen aan een toekomst

Op initiatief van de stichting Job Lanceer uit Tiel is onlangs in het Regionaal Archief Rivierenland het beeldvormend symposium 'Blauwdruk van de Zorg', sleutelen aan een toekomst, georganiseerd. De aanwezigen, waaronder Bureau Jeugdzorg, RIBW, Pluryn, Karakter en diverse regonale politieke vertegenwoordigers, hebben kennis gemaakt met zorgondernemingen die actief zijn in jeugdhulpverlening. In de bijdrage van de Tielse stichting Job Lanceer werd vooral stilgestaan bij het belang van korte lijnen en direct persoonlijk contact. In elk behandelplan is ruimte voor een individuele ontwikkeling en het opbouwen van een vertrouwensband tussen behandelaar en zorgvrager. Zodra de zorgvrager aangeeft open te staan voor een volgende stap in het traject, is dat het signaal waardoor het mogelijk wordt om een start te maken met een nieuwe toekomst. In deze fase is de ondersteuning en begeleiding zeer breed, van persoonlijk onderhoud tot passende huisvesting en leefomgeving.

Job Lanceer kent een één loket functie. Alles onder één dak, van persoonlijke begeleiding tot financieel beheer. In een openhartige presentatie werd door Ruud van Gorp de stichting Motor Cycle Support voorgesteld. Ook hier ligt een persoonlijk zorgplan aan de basis van de geboden zorg. De trajecten, naar het model 'Hoepla', hebben tot resultaat dat 85% van de clienten als hulpvrager uit de zorg verdwijnt. Met een beeldreportage is het burgerinitiatief 'de Sleutelclub Kamerik' voorgesteld. Deze breed maatschappelijk gedragen club mag zich verheugen in het ambassadeurschap van de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Hans Kamps en een onvoorwaardelijke steun van kerkgemeenschappen en gemeente. Niet zo vreemd want de club (geen contributie) maakt mogelijk wat anderen onmogelijk lijkt. Jeugd, met en zonder maatschappelijke afstand of beperking, vind een plek in deze club. Menselijk talent krijgt de kans zich te ontwikkelen, de resultaten zijn tastbaar. Als voorbeeld werd de situatie van een zorgvrager gebruikt die in een eerder ingezet hulpverleningstraject enkel geschikt werd geacht om kruimels brood en voedsel te voeren aan vee en kwartels. Inmiddels functioneert hij als aansturend leider van de fiets-reparatieafdeling. In de club gelden duidelijke regels en wordt een structuur geboden die in de basis overeen komt met de uitgangspunten van Job Lanceer en Motor Cycle Support. Individuele begeleiding, persoonlijke groei en een niet afhankelijkheid van budgetten of normbedragen. De zorgvrager centraal. Het model en de activiteiten wat de ondernemers kenmerkt wordt wetenschappelijk onderschreven door de universiteit van Tilburg in de persoon van professor Ton Wilthagen, die de activiteiten van Motor Cycle Support, Job Lanceer en de sleutelclub als toekomstig model van de zorg regelmatig als de ' Blauwdruk van de Zorg' omschrijft. Joep Vesters, Narfoz, benadrukte in zijn bijdrage dat maatschappelijke veranderingen zullen leiden tot gewijzigde werk- en leefsituaties. In een vergelijking met onderwijs wees hij op de noodzaak om alle tot op heden bekende procedures en gewoontes nu reeds op hun functionaliteit en effectiviteit te toetsen en waar mogelijk zo spoedig mogelijk aan te passen, zodat deze blijven aansluiten bij de toekomstige vraag. Met praktijk verhalen en ervaringen van zorgvragers van Job Lanceer werd het symposium besloten.'

aangeboden door Job Lanceer Tiel / www.joblanceer.nl / info@joblanceer.nl